PERSONĀLA DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS PLĀNA SAGATAVOŠANA

Radošā darbnīca 01.10.1016. 9:00-11:50

Studiju programma „IESTĀŽU DARBA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA”

Vadītāja: Katri Vintiša, konsultante, LU vadībzinātnes doktorante.

Izklāsts:


 1. Ievirze: īss darbnīcas un tās tematikas būtības izklāsts, uzdevumi, ka jāveic studentiem, organizatoriski jautājumi. Sadaļas saturs:

 

  • Novērtēšanas sistēmas izstrādes pamatprincipi;
  • Vērtēšanas kritēriji;
  • Vērtēšanas process un rezultātu izmantošana;
  • Sasaiste ar atalgojumu;
  • Attīstības pārrunas.

 


2. Praktiskie darbi: studenti darbnīcas vadītājas uzraudzībā klātienē sagatavo darbnīcas "galaproduktu" – novērtēšanas sistēmas plānu, ko prezentē darbnīcas noslēgumā un atbilstoši vadītāju ieteikumiem pilnveido un nodod tā gala variantu. Sadaļas saturs:

  • Novērtēšanas sistēmas mērķa un mērķauditorijas definēšana;
  • Novērtēšanas kritēriju izstrāde;
  • Vērtēšanas situāciju/ attīstības pārrunu lomu spēļu izstrāde un izspēlēšana.


Darbnīcā ieteicams piedalīties studentiem, kuri apguvuši vai apgūst studiju kursu „Personāla vadība un ētika” vai „Ievads specialitātē”. Piedalīties tiek aicināti arī koledžas absolventi.

Laiks: 4 stundas 


Mērķauditorija: Darbnīcā piedalās 20-32 studenti, praktiskos uzdevumus veicot, tiek organizētas vairākas grupas, katrā - pa 3-4 studentiem. Darbnīcā iesaistās visi studiju programmas „IESTĀŽU DARBA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA” 1., 2. un 3.kursa sestdienas grupas studenti prakses laikā (obligātais prakses pasākums), kā arī aicināti studiju programmas „IESTĀŽU DARBA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA” vakara un e-studiju grupu studenti (visiem dalībniekiem piesakoties individuāli pie studiju programmas direktora). Darbnīcā iespējams piedalīties arī citu studiju programmu studentiem, piesakoties pie studiju programmas „Iestāžu darba organizācija un vadība” un „Uzņēmējdarbība” direktora A.Kalniņa pa e-pastu: armands5578@inbox.lv.


Visiem dalībniekiem jāpiesakās uz minēto e-pasta adresi līdz 24.09.2016. (tas saistīts ar dokumentu sagatavošanu).

SADARBĪBA AR SEB GLOBAL

26.01.2023.

Studiju process vēl kvalitatīvāks, iesaistot SEB Global Services ekspertus. Turpinot iesaistīt studiju procesā jomas profesionāļus, Alberta koledža ir noslēgusi sadarbības līgumu ar SEB Global Services...

ATVADĀMIES NO DOCĒTĀJA

24.01.2023.

Mūžībā devies ilggadējs un studentu iemīļots Alberta koledžas mācībspēks Dzintars Zaļūksnis. "Lekcijās droši var paust savu viedokli un iesaistīties vērtīgās diskusijās. Motivē iedziļināties politikas...

IZSTĀDE SIGULDĀ

19.01.2023.

Siguldā aplūkojama Alberta koledžas studentu veidota izstāde par vērtībām. Siguldas dzelzceļa stacijas laukuma koprades laboratorijās aplūkojamā izstāde atspoguļo deviņu Alberta koledžas Kultūras pasākumu...

SWEDBANK ISIC KARTE

02.07.2020.

Izvēlies studenta apliecību ar plašām iespējām!. ISIC (International Student Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte, kuru katru gadu...

STUDIJU AKTIVITĀTES JANVĀRĪ

05.01.2023.

06.01.2023.. E-vieslekcija angļu valodā „Learning methods”.  .  .

IESKATS SPARKLE&SHINE

30.12.2022.

Teicami uzrīkotā Alberta koledžas ziemassvētku balle Shine&Sparkle paliks atmiņā ar dažādām aktivitātēm un kopīgi radītu svētku sajūtu!. Noslēdzot semestri un 2022. gadu, studējošo pašpārvalde...

MAKE IT AKTUALITĀTES

16.12.2022.

ERAF projekta Nr. 1.1.1.3/21/A/003 aktualitātes 2022. gada nogalē. Informācija publicēta 16.12.2022.. Šī gada oktobrī noslēdzās Ekonomikas un kultūras augstskolas projekta “Inovāciju granti studentiem...

SPARKLE & SHINE

14.12.2022.

Iepazīsties ar Alberta koledžas Ziemassvētku balles programmu!. Sveiki, studenti!. Jau pēc divām dienām tiksimies ALBERTA KOLEDŽAS ZIEMASSVĒTKU BALLĒ "SHINE & SPARKLE" Zīvermuižā!. Ballē jūs...

MAKE IT 33 PIETEIKUMI

12.12.2022.

Ar vairāk nekā 30 pieteikumiem noslēgusies pieteikšanās projekta “MaKE IT” otrajā kārtā. Informācija publicēta 12.12.2022.. Šī gada oktobrī noslēdzās Ekonomikas un kultūras augstskolas projekta “Inovāciju...

Uzdot jautājumu

 

Sazinies ar mums