Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


BIBLIOTĒKA

Alberta koledžai ir sava bibliotēka, kurā ir pieejama veiksmīgām studijām nepieciešama mācību literatūra. Bibliotēkas literatūra ir pieejama Alberta koledžas studentiem gan mājās ņemšanai, gan izmantošanai uz vietas bibliotēkas lasītavā.

  • Bibliotēkas darba laiks:

Otrdiena 12:00-18:00
Trešdiena 11:00-16:00
Ceturtdiena 12:00-18:00
Sestdiena 11:00-16:00

  • Bibliotēkas e-pasta adrese:

biblioteka@alberta-koledza.lv
 

Lasītava ir iekārtota modernās telpās, kur studentiem ir pieejami datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu. Bezvadu interneta izmantošana ir iespējama arī visā koledžas 2.stāvā (paroli, lūdzu, jautājiet Studiju daļā). Bibliotēkai tiek iegādāti jaunākie izdevumi – vairākums pieejamo grāmatu ir izdotas pēc 2000. gada.

Uz 2010. gada sākumu Alberta koledžas bibliotēkas uzskaitē ir vairāk nekā 3700 grāmatu, neskaitot periodiskos izdevumus. Bibliotēkā ir pieejamas grāmatas šādās tematiskajās jomās:

Uzņēmējdarbības ekonomika
Vadīšana
Projektu vadība
Personāla vadība
Psiholoģija
Sabiedriskās attiecības
Žurnālistika
Politoloģija
Mārketings un reklāma
           

Investīciju ekonomika
Grāmatvedība
Finanšu vadība
Ekonomika un inovācijas
Tiesību zinātnes
Svešvalodas (mācību grāmatas un vārdnīcas)
Lietvedība
Socioloģija
Ētika

Periodiskie izdevumi: "Jurista vārds", "Bilance", "Latvijas Ekonomists" un "Latvijas Tirgotājs", ka arī žurnālu "Komersanta Vēstnesis" un "Kapitāls" 2008. gada numuri.

VIENOTĀ LASĪTĀJA KARTE

Alberta koledža piedāvā saviem studentiem lielisku iespēju atrast mācībām nepieciešamo literatūru arī citu Latvijas bibliotēku krājumos. Šīm nolūkam koledžas studenti ir aicināti noformēt vienoto lasītāja karti Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, ko apmaksās Alberta koledža (noformējot karti, neaizmirstiet paņemt čeku, kurā ir iekļauts Jūsu personas kods).

Bibliotēkas, kas pieejamas ar vienoto lasītāja karti: Latvijas Nacionālā bibliotēka; Latvijas Akadēmiskā bibliotēka; Latvijas Universitātes bibliotēka; Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka; Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka; Daugavpils universitātes bibliotēka; Latgales Centrālā bibliotēka; Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka; Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālā bibliotēka; Medicīnas Zinātniskā bibliotēka; Patentu tehniskā bibliotēka; Ventspils augstskolas bibliotēka; Ventspils bibliotēka.

DATU BĀZES

līdz 28.02.2014. tiek nodrošināts Credo Reference datubāzes bezmaksas izmēģinājums.

Datubāze ir pieejama AK datortīklā uz IP adresēm. Datubāzes pieeja: http://search.credoreference.com/

EBSCO Datu bāzes pieeja AK datoru tīklā: http://search.ebscohost.com 

Pieejams e-katalogs ar informācijas avotiem mākslā un kultūrā:

online versija
http://www.mippbooks.com/doc/eresource/ARTCULT_MIPP_eCatalog_2013_noname.html

PDF versija              
http://www.mippbooks.com/doc/eresource/ARTCULT_MIPP_eCatalog_2013_pdf.pdf

Izmēģinājuma pieeja datu bāzei OECD iLibrary http://www.oecd-ilibrary.org. Daudznozaru statistikas un grāmatu datubāze.

Ir pieslēgta jauna datu bāze Letonika www.letonika.lv. Pieeja ir no koledžas datoriem un bibliotēkā.

Datu bāze SCOPUS http://www.scopus.com/home.url. Pieeja no koledžas datoriem.

Jaunas datu bāzes:

Directory of Open Access Books ( www.doabooks.org ) piedāvā 750 brīvpieejas e-grāmatas no 20 izdevējiem

KOLEDŽAS IZDOTĀS GRĀMATAS UN KONSPEKTI

Sākot ar 2007.gadu, Alberta koledža izdod mācību grāmatas, lekciju konspektus un mācību materiālus semināriem. Koledžas izdotās grāmatas var iegādāties Studiju daļā. Alberta koledžas studentiem ir iespēja iegādāties grāmatas ar atlaidi.
 
No 2010./2011.studiju gada pamatpriekšmetiem konspekti un grāmatas ir pieejami Alberta koledžas intranetā.

Uzdot jautājumu