Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


STUDIJAS VĒLĀKOS POSMOS

Ja Tu neesi pabeidzis iepriekš uzsāktās studijas un esi nolēmis atsākt studijas, vai varbūt vēlies apgūt ko jaunu papildus jau iegūtajai augstākajai izglītībai, Alberta koledža piedāvā uzsākt studijas vēlākajos studiju posmos, nodrošinot iepriekš apgūtās izglītības pielīdzināšanu un individuālā studiju plāna izstrādi.


Alberta koledža aicina studēt vēlākajos posmos
:

  • reflektantus ar nepabeigtu augstāko izglītību;
  • reflektantus ar augstāko izglītību.


Studiju uzsākšana vēlākajos posmos notiek no pilna attiecīgā studiju gada semestra – septembrī vai februārī. Lai reģistrētos iepriekš apgūtās izglītības pielīdzināšanai*, pirms semestra sākuma, (uzņemšanas laikā), jāiesniedz:

  • akadēmiskā izziņa vai augstāko izglītību apliecinošs diploms un diploma pielikums;
  • vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
  • pases vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu);
  • iesniegums iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanai;
  • jāveic 50,00 eiro maksājums par iepriekš apgūto studiju kursu pielīdzināšanu (ar pārskaitījumu**).


Pēc iepriekš apgūtās izglītības pielīdzināšanas Tu saņemsi lēmumu par pielīdzināšanas rezultātiem. Ja Tev pielīdzināto priekšmetu kredītpunktu daudzums pārsniegs vismaz viena semestra studiju apjomu, Tev tiks piedāvāts izstrādāt individuālo studiju plānu, lai uzņemtu studijās vēlākos posmos. Individuāla plāna izstrāde ir atsevišķs pakalpojums, kas maksā 50,00 eiro.

Lai to izstrādātu, jāiesniedz:

  • iesniegums par individuāla plāna izstrādi;
  • jāveic 50,00 Eiro maksājums par individuāla plāna izstrādi (veicot pārskaitījumu**).


Ja izlemsi uzsākt studijas Alberta koledžā pēc tam, kad Tev tiks veikta iepriekšējā izglītībā iegūto rezultātu atzīšana un nepieciešamības gadījumā arī individuālā plāna izstrāde, Tev vajadzēs iesniegt visus uzņemšanai nepieciešamos dokumentus, tad saņemsi studiju līgumu, un, izpildot tā nosacījumus, varēsi tik imatrikulēts studijās.

Visus dokumentus lūgums iesniegt personīgi koledžā darba laikā vai pievienot elektroniskajai pieteikuma formai, vai arī sūtīt uz e-pastu uznemsana@alberta-koledza.lv.

* Komisija pēc nepieciešamo dokumentu un maksājuma saņemšanas izskata tos un mēneša laikā pieņem lēmumu par iepriekšējā izglītībā un ārpus formālās izglītības apgūto studiju rezultātu atzīšanu (vai tā atteikumu)

** Maksājumu informācija atrodama mājaslapas sadaļā Kontakti/Rekvizīti

AKTIVITĀTES MARTĀ

23.02.2024.

18.03.2024.. E-vieslekcija “Vai drīkst teikt "balstīties uz likumu": kāpēc latviešiem ir svarīgas diskusijas par valodas pareizumu?”.

AKTIVITĀTES APRĪLĪ

19.01.2024.

09.04.2024.. Vieslekcija „Digitālie palīgi profesionālajai valodai”. 15.04.2024.. E-vieslekcija „Cilvēkresursu vadības tehnoloģijas un procesu digitalizācija” 1. daļa. 22.04.2024.....

TIKŠANĀS AR PAŠPĀRVALDI

23.02.2024.

Tikšanās ar pašpārvaldes priekšsēdētāju Elizabeti Vasiļevsku, iepazīšanās ar studējošo pašpārvaldi, jautājumi un atbildes - tiekamies!. Kad? 26.Februārī plkst.18.15.....

VĒLĒŠANĀS REZULTĀTI

29.01.2024.

#akizglitiba #studegudri. Par studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāju ievēlēta studiju programmas “Sabiedriskas attiecības” 2. kursa studente Elizabete Vasiļevska.. Viņa...

AKTIVITĀTES FEBRUĀRĪ

26.01.2024.

01.02.2024.. Vieslekcija “Sagatavošanās valsts pārbaudījumam. Grāmatvedība”. 01.02.2024.. Vieslekcija “Sagatavošanās valsts pārbaudījumam. Cilvēkresursu vadība”....

STUDĒJOŠO KONFERENCE

25.01.2024.

#akizglitiba #studegudri. Noritēja studējošo starptautiskas zinātniski praktiskas konferences pirmā daļa.. Paldies konferences dalībniekiem par iesaistīšanos un kvalitatīvo darbu prezentēšanu...

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

16.01.2024.

Otrdiena - piektdiena 10.00-18.00. Sestdiena 9.00-17.00.

LKA KONFERENCE 2024

24.01.2024.

15. martā tiešsaistē norisināsies Latvijas koledžu asociācijas student un mācībspēku lietišķās pētniecības konference “IZGLĪTĪBA. IZAUGSME. ILGTSPĒJA. 2024”!. Reģistrācija līdz...

"NAKTS ZVAIGZNĒS"

15.01.2024.

Studentu “Nakts zvaigznēs”. #akizglitiba #studegudri. Teicami organizētā Alberta koledžas Ziemassvētku balle “Nakts zvaigznēs” paliks atmiņā ar dažādām aktivitātēm un kopīgi...

Uzdot jautājumu

 

Sazinies ar mums