Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


STUDIJAS VĒLĀKOS POSMOS

Ja Tu neesi pabeidzis iepriekš uzsāktās studijas un esi nolēmis atsākt studijas, vai varbūt vēlies apgūt ko jaunu papildus jau iegūtajai augstākajai izglītībai, Alberta koledža piedāvā uzsākt studijas vēlākajos studiju posmos, nodrošinot iepriekš apgūtās izglītības pielīdzināšanu un individuālā studiju plāna izstrādi.


Alberta koledža aicina studēt vēlākajos posmos
:

  • reflektantus ar nepabeigtu augstāko izglītību;
  • reflektantus ar augstāko izglītību.


Studiju uzsākšana vēlākajos posmos notiek no pilna attiecīgā studiju gada semestra – septembrī vai februārī. Lai reģistrētos iepriekš apgūtās izglītības pielīdzināšanai*, pirms semestra sākuma, (uzņemšanas laikā), jāiesniedz:

  • akadēmiskā izziņa vai augstāko izglītību apliecinošs diploms un diploma pielikums;
  • vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
  • pases vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu);
  • iesniegums iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanai;
  • jāveic 50,00 eiro maksājums par iepriekš apgūto studiju kursu pielīdzināšanu (ar pārskaitījumu**).


Pēc iepriekš apgūtās izglītības pielīdzināšanas Tu saņemsi lēmumu par pielīdzināšanas rezultātiem. Ja Tev pielīdzināto priekšmetu kredītpunktu daudzums pārsniegs vismaz viena semestra studiju apjomu, Tev tiks piedāvāts izstrādāt individuālo studiju plānu, lai uzņemtu studijās vēlākos posmos. Individuāla plāna izstrāde ir atsevišķs pakalpojums, kas maksā 50,00 eiro.

Lai to izstrādātu, jāiesniedz:

  • iesniegums par individuāla plāna izstrādi;
  • jāveic 50,00 Eiro maksājums par individuāla plāna izstrādi (veicot pārskaitījumu**).


Ja izlemsi uzsākt studijas Alberta koledžā pēc tam, kad Tev tiks veikta iepriekšējā izglītībā iegūto rezultātu atzīšana un nepieciešamības gadījumā arī individuālā plāna izstrāde, Tev vajadzēs iesniegt visus uzņemšanai nepieciešamos dokumentus, tad saņemsi studiju līgumu, un, izpildot tā nosacījumus, varēsi tik imatrikulēts studijās.

Visus dokumentus lūgums iesniegt personīgi koledžā darba laikā vai pievienot elektroniskajai pieteikuma formai, vai arī sūtīt uz e-pastu uznemsana@alberta-koledza.lv.

* Komisija pēc nepieciešamo dokumentu un maksājuma saņemšanas izskata tos un mēneša laikā pieņem lēmumu par iepriekšējā izglītībā un ārpus formālās izglītības apgūto studiju rezultātu atzīšanu (vai tā atteikumu)

** Maksājumu informācija atrodama mājaslapas sadaļā Kontakti/Rekvizīti

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

14.05.2024.

Izmaiņas Studiju daļas darba laikā. Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām:. 21.05. darba laiks 15:00-20:00;. 22.05. darba laiks 15:00-20:00..

SPORTA SPĒLES 2024

10.05.2024.

Vai esi savā kalendārā jau atzīmējis 1. un 2. jūniju kā pasākuma “Sporta spēles 2024” norises dienas?. Tevi sagaida sacensības starp komandām dažādās disciplīnās, lieliska ballīte DJ pavadībā...

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

24.04.2024.

Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām maija svētku nedēļā:. 30.04. darba laiks 9.30-19.00;. 01.05. Alberta koledža slēgta;. 03.05. darba laiks 9.30-19.00;. 04.05. Alberta...

AKTIVITĀTES MAIJĀ

13.03.2024.

07.05.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 3. daļa. 14.05.2024.. Ekskursija “Radošā talka apvienībā “Apeirons””....

DARBA LAIKS LIELDIENĀS

21.03.2024.

Tuvojoties Lieldienām, Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām svētku nedēļā:. 28.03. darba laiks 9.30-19.00;. 29.03.–01.04. Alberta koledža slēgta!. Priecīgas un raibas...

AKTIVITĀTES APRĪLĪ

19.01.2024.

02.04.2024.. E-vieslekcija “Loģistikas prasības e-komercijā”. 09.04.2024.. Vieslekcija „Digitālie palīgi profesionālajai valodai”. 11.04.2024.. E-vieslekcija “HR...

MŪSU STUDENTI SIGULDĀ

19.03.2024.

Mūsu topošie speciālisti viesojās Siguldā!. #akizglitiba. Studiju kursa "Publisko pasākumu producēšana" studenti ir apmeklējusi kultūras centru “Siguldas DEVONS”.. Vizītes...

DZIMUMBALLE 2024

13.03.2024.

Gribi redzēt sevi 3D? . Gaidītākā balle – "DZIMUMBALLE". Vai esi gatavs skaļi dziedāt līdzi MAUKU SENCIM un turpināt nakts ritmus uz deju grīdas pie DJ GUSTA? Jo tas nav viss, kas Tevi sagaida.......

AKTIVITĀTES MARTĀ

23.02.2024.

18.03.2024.. E-vieslekcija “Modern software development technologies”. 18.03.2024.. E-vieslekcija “Vai drīkst teikt "balstīties uz likumu": kāpēc latviešiem ir svarīgas diskusijas...

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums