Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


ZINĀTNE UN PĒTNIECĪBA

Alberta koledžas mērķis zinātnes un pētniecības attīstībā ir kļūt par līderi Latvijas koledžu vidū zinātnes un pētniecības attīstības jomā, maksimāli pietuvinoties augstskolu līmenim.

Alberta koledžas zinātniskās un pētnieciskās darbības attīstības stratēģija 2014. – 2018. gadam sadalīta četrās daļās: kvalitāte, cilvēkresursi, ietekme un resursi. Stratēģija nosaka sekojošus uzdevumus:

 • Piesaistīt pētniekus un zinātniekus;
 •  Veicināt un atbalstīt koledžas mācībspēku pētnieciskās un zinātniskās aktivitātes;
 • Veicināt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un zinātniskām institūcijām kopīgu pētījumu un projektu izstrādei;
 • Veicināt sadarbību ar darba devējiem, Latvijas organizācijām un uzņēmumiem darba tirgum aktuālo pētījumu veikšanai;
 • Regulāri organizēt praktisko konferenci (darba devēji studentiem) un studējošo konferenci (studenti darba devējiem), kā arī zinātnisko konferenci;
 • Izdot ikgadējus pētījumu un zinātnisko darbu krājumus, konferenču tēžu/publikāciju krājumus un/vai žurnālu;
 • Nodrošināt publicitāti par pētnieciskām un zinātniskām aktivitātēm, veicinot koledžas kā zinātniskā un pētnieciskā instrumenta atpazīstamību.

PĒTNIECĪBAS VIRZIENI

STUDIJU VIRZIENS "VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANA":

Studiju programma “Iestāžu darba organizācija un vadība”, specializācija “Personāla darba organizācija”:

 • Darba devēju prasības personāla speciālistu profesijai nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm un prasmēm (profesijas standarta atbilstība darba devēju prasībām)
 • Paaudžu sadarbība personāla vadībā
 • Personāla adaptācijas problēmas un risinājumi
 • Spēļošanas un spēļu izmantošana personāla vadībā
 • Vērtību pieeja personāla vadībā


Studiju programma “Uzņēmējdarbība”, specializācija “Mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija”:

 • Darba devēju prasības uzņēmējdarbības speciālistu un vadītāju profesijai nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm un prasmēm (profesijas standarta atbilstība darba devēju prasībām)
 • Mazo uzņēmumu izveides un darbības aktuālie aspekti
 • Darbaspēka pieejamība kā nosacījums uzņēmējdarbības attīstībai


Studiju programma “Uzņēmējdarbība”, specializācija “Grāmatvedība un nodokļi”

 • Grāmatvedības kārtošanas problēmas un iespējamie risinājumi, uzsākot uzņēmējdarbību
 • Debitoru parādu vadīšanas politikas ietekme uz uzņēmuma darbības rezultātiem
 • Darba devēju prasības grāmatvežu profesijai nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm un prasmēm (profesijas standarta atbilstība darba devēju prasībām)
 • Nodokļu ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību


Studiju programma “Izklaides industrijas vadība un producēšana”:

 • Sporta nozares darba tirgus attīstība Latvijā
 • Latvijas mūzikas eksporta iespējas
 • Latvijas dokumentālo filmu tirgus iespējas Latvijā
 • Radošo industriju uzņēmumu finansējuma piesaistes iespējas


Studiju programma “Datorspēļu izstrāde un attīstība”:

 • Latvijas datorspēļu industrijas attīstības perspektīvas


STUDIJU VIRZIENS “EKONOMIKA”:

Studiju programma “Mārketings un tā inovācijas”:

 • Jauna produkta ieviešana Latvijas un Lielbritānijas tirgū sadarbībā ar SIA Baltic Outlook Agency
 • Mārketinga inovāciju ieviešana mazos un vidējos uzņēmumos
 • Patērētāju vajadzību analīze augstākās izglītības nozarē


STUDIJU VIRZIENS “INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNES”:

Studiju programma “Sabiedriskās attiecības”:

 • Sabiedrisko attiecību speciālistu un žurnālistu savstarpējā attieksme un sadarbība Latvijā
 • Kas ir sabiedriskās attiecības?
 • Sabiedrisko attiecību nozares tendences un stereotipi
 • Uzņēmumu komunikācija e-vidē
 • Alberta koledžas absolventu karjeras iespējas
 • Sabiedrisko attiecību speciālistam nepieciešamās kompetences darba devēju skatījumā


STUDIJU VIRZIENS “TIESĪBU ZINĀTNE”:

Studiju programma “Komercdarījumu tiesiskais regulējums”:

 • Reklāmas jomas tiesiskais regulējums, pārkāpumi un atbildība
 • Valsts un privāto organizāciju dokumentu noformēšanas analīze un paraugu izstrāde


STUDIJU VIRZIENS “INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS, DATORTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKĀCIJAS, DATORVADĪBA UN DATORZINĀTNE”:

Studiju programma “Informācijas tehnoloģijas”:

 • Infrastruktūras uzlabošanas un drošības līmeņa paaugstināšanas risinājumi mazos un vidējos uzņēmumos
 • Elektronizācijas izaicinājumi Latvijas izglītības iestādēs un bibliotēkās
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošana biznesa problēmu risināšanā


STUDIJU VIRZIENS “VIESNĪCU UN RESTORĀNU SERVISS, TŪRISMA UN ATPŪTAS ORGANIZĀCIJA”:

Studiju programma “Kultūras tūrisma organizēšana”:

 • Alberta koledžas studentu ceļošanas paradumi
 • Latvijas kultūras tūrisma objekti
 • Ceļojumu izmaksas

ZIEMASSVĒTKU BALLE

08.11.2019.

Studentu pašpārvalde aicina uz Ziemassvētku ballīti!. Alberta koledžas Studentu pašpārvalde aicina ikvienu atpūsties un izballēties gribošu koledžas studentu pievienoties...

DARBA LAIKA IZMAIŅAS

24.10.2019.

Darba laika izmaiņas novembrī. Sakarā ar Valsts svētkiem novembrī  ir mainīts Alberta koledžas darba laiks sekojošos datumos:. Piektdien, 15.11.2019.  no 11.00 – 18.30 Pirmdien,...

STUDIJU AKTIVITĀTES NOVEMBRĪ

23.09.2019.

02.11.2019.. Vieslekcija „Darbs sabiedrisko attiecību aģentūrā - mīti un realitāte”. 05.11.2019.. Vieslekcija „Personāla iesaiste digitālajā laikmetā”. 12.11.2019.....

ERASMUS 2019/2020

22.10.2019.

PIESAKIES Erasmus+ mobilitātei. Erasmus+ ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku apmaiņas programmām, kas veicina sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, kā arī augstākās...

STUDIJU AKTIVITĀTES DECEMBRĪ

23.09.2019.

03.12.2019.. Mācību ekskursija uz uzņēmumu ENME. 12.12.2019.. Mācību ekskursija uz apvienību „APEIRONS. 12.12.2019.. Vieslekcija „Valsts pārvaldes komunikācija sociālajos tīklos”....

STUDĒJOŠO KONFERENCE

22.10.2019.

Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2020”...

IESVĒTĪBAS 2019

09.10.2019.

Pirmkursnieki studentu dzīvei rūdās tumsā, vējā un aukstumā. Alberta koledžas pirmkursnieki guvuši teicamu rūdījumu - 6. oktobrī notikušajās iesvētībās Esena dārzos jaunie...

ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

08.10.2019.

Studējošās personas ar invaliditāti var saņemt valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu. 2018. gada 1. novembrī tika pieņemts likums “Grozījumi Invaliditātes likumā”. Atbilstoši...

I. MILĒVIČAS GRĀMATA

30.09.2019.

Izdota AK docentes Ingas Milēvičas grāmata „Veiksmes retorika”. Dienasgaismu ieraudzījusi Alberta koledžas docentes Ingas Milēvičas grāmata “Veiksmes retorika”. Tā ir...

Uzdot jautājumu