Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


KONFERENCES

Lai nodrošinātu zinātnisko un pētniecisko darbību, kopš 2003. gada Alberta koledža organizē studējošo konferenci, biznesa konferenci (forumu), starptautisko zinātnisko konferenci, kā lietišķās spēles. Šajos pasākumos notiek gan studējošo, gan docētāju aktīva iesaiste, sekmējot praktisko iemaņu attīstību, starpdisciplināru pieeju meklēšanu un veicinot radošu ideju rašanos.

No 2014. gada konferences un lietišķās spēles tiek organizētas sadarbībā ar Alberta koledžas stratēģisko partneri Ekonomikas un kultūras augstskolu.

STUDĒJOŠO KONFERENCE

Ekonomikas un kultūras augstskola un Alberta koledža aicina piedalīties studējošo starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „INVENTIO” 2024, kas notiks 2024. gada 18.maijā, Rīgā.

Plašāka informācija ŠEIT


 

2023. gadā Ekonomikas un kultūras augstskola sadarbībā ar Alberta koledžu organizēja Studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2023”. Konferences sekcijas notika online Moodle vidē:

LABĀKĀS PREZENTĀCIJAS:

SEKCIJA “INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS”

 • Anita Līva, EKA.    Mobilo lietojumprogrammu izstrāde Android: izglītojoša spēle pirmsskolas bērniem latviski     (supervisor: Mg.sc.ing., vieslektors Maksims Žigunovs)
 • Li Mikhail, EKA.    Database Development for Website or Application (supervisor: Mg.math.doc. Patriks Morevs)

 

SEKCIJA “STARPTAUTISKO KULTŪRAS PROJEKTU VADĪŠANA UN BIZNESA VADĪBA”

 • Darja Semjonova, EKA.    Kvalitātes vadības nepieciešamība bērnu nometnēs    (supervisor: Dr. oec. docents Kaspars Šteinbergs)
 • Zanda Gobniece, EKA. Personāla vadīšanas procesu automatizācija Latvijas uzņēmumos (supervisor: Dr.oec., prof. Jeļena Titko)

 

SEKCIJA “GRĀMATVEDĪBA"

 • Madara Ilze Eglīte, Alberta College. Cenu veidošanas politika ēdināšanas uzņēmumā (supervisor: Mg.sc.oec., docente, Sandra Tetere)

 

SEKCIJA “UZŅĒMĒJDARBĪBA UN DIGITĀLAIS MĀRKETINGS”        

 • Madara Ūdre, Alberta College.    Iekšējās komunikācijas pilnveide pašvaldībā (supervisor: MBA, lektore Ilze Krūmiņa)
 • Santa Pleikšne, Alberta College.    Izglītojamo motivācijas faktori izglītības iestādē    (supervisor: Mg.sc.oec., docente, Sandra Tetere)
 • Daniels Švačko, Alberta College    Sociālo mediju kampaņa “Lai sanak būt īstiem!” tirdzniecības centra “Domina” izpārdošanas akcijai “Bazārs”. (supervisor: Mg.soc. Liliāna Ozoliņa)

 

SEKCIJA “CILVĒKRESURSU VADĪBA”

 • Karīna Rumbeniece, Ingūna Tirzmale, Alberta College.    Vardarbības, mobinga identificēšana un novēršanas iespējas darba vidē. (supervisor: Mg.sc.oec., docente, Sandra Tetere)

Studējošo konferences 2023 programma

Studējošo konferences 2023 galerija


 

2022. gads: Studējošo starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2022”. Sekcijas notika online Moodle vidē:

Labākās prezentācijas 2022. gada 25. martā:

 • sekcija INFORMĀCIJAS TECHNOLOĢIJAS

  Rihards Edmunds Cērps. Ekonomikas un kultūras augstskola. MOBILO LIETOJUMPROGRAMMU IZSTRĀDE ANDROID (Zin. vadītājs Maksims Žigunovs)

 • sekcija KULTŪRAS VADĪBA, SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS UN MĀRKETINGS

  Marika Pumpure. Ekonomikas un kultūras augstskola. KARA DRAUDU IETEKME UZ LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU EMOCIONĀLO UN MENTĀLO VESELĪBU (Zin. vadītāja Jeļena Budanceva)

 • sekcija VADĪBZINĪBAS UN PERSONĀLA VADĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA

  Rita Vidže, Agneta Bērziņa, Albina Golovko. Ekonomikas un kultūras augstskola. LATVIEŠU VALODĀ IZDOTO PAVĀRGRĀMATU PIEEJAMĪBAS UN DAUDZVEIDĪBAS ANALĪZE ZVAIGZNE ABC VEIKALOS (Zin. vadītāja Vita Zariņa)


Studējošo konferences 2022 programma

Studējošo konferences 2022 galerija

Konferences tēžu krājums2021. gads: Studējošo starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Studējošo pētnieciskā un radošā darbība’2021"
2021. gada 9.-10.aprīlī un 23.aprīlī, Rīgā.

9. aprīlī

– sekcija “EKONOMIKA, FINANSES UN GRĀMATVEDĪBA”

Labākā prezentācija:
• Estere Ozoliņa (EKA). Veselīga uztura uzņēmumu attīstības iespējas Rīgā (zin. vadītāja Vita Zariņa)

– sekcija “KULTŪRAS VADĪBA / IZKLAIDES INDUSTRIJAS VADĪBA UN PRODUCĒŠANA”

Labākā prezentācijas:
• Aija Alhimionoka (EKA). Employee motivation instruments (zin. vadītāja Jeļena Budanceva)
• Ance Pērkone (EKA). Personāla apmācību process latvijas sporta organizācijās (zin. vadītāja Jeļena Budanceva)
• Anete Karlīna Pole, Ieva Marija Galzone, Una Daniela Aizgale (EKA). COVID-19 pandēmijas ietekme uz klātienes studiju formāta studentiem (zin. vadītāja Jeļena Budanceva)


10. aprīlī

– sekcija “VADĪBZINĪBAS UN PERSONĀLA VADĪBA”

Labākā prezentācija:
• Edīte Andersone (Alberta koledža). Mazumtirdzniecības uzņēmuma uzņēmējdarbības iekšējās vides pilnveide (zin. vadītājs Rolands Lārmanis)

– sekcija “SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS UN MĀRKETINGS”

Labākā prezentācija:
• Emīls Roze (Alberta koledža). Kustības "Peldēt droši" kampaņa "Peldi jau no mazotnes!" (zin. vadītāja Liliāna Ozoliņa)

– sekcija “BIZNESA VADĪBA” (maģistra programmas “Biznesa vadība” studentiem)

Labākā prezentācija:
• Kaspars Karaševskis. Robotikas procesu automatizācija pielietošanas iespējas mazumtirdzniecības nozares uzņēmumos Latvijā (zin. vadītajs Edgars Čerkovskis)


23. aprīlī

– sekcija “FOREIGN STUDENTS SESSION” (maģistra programmas “Business Administration” studentiem)

Labākā prezentācija:
• Diana Lakshmi Malawara Arachchige (EKA). Relationship between employee motivation and job performance in Sri Lanka (Zin. vadītāja Jeļena Titko)

– sekcija “FOREIGN STUDENTS SESSION” (bakalaura programmas “Management” studentiem)

Labākās prezentācijas:
• Bulushev Roman (EKA). Public catering market trends in Latvia (zin. vadītāja Vita Zariņa)
• Frank Kibgies (Erasmus students). Eco-friendly selling, small companies – development possibilities in Germany


11.-12. jūnijā

– sekcija “DATORSPĒĻU DIZAINS UN GRAFIKA”

Labākā prezentācija:
• Ričards Arnis Brēde, Jānis Driķis (EKA). Touge Masters (Darba vadītājs: Ēriks Līsmanis)

Sekcija “RADOŠIE UN MĀKSLAS DARBI” tika organizēta kā studējošo darbu izstāde Ekonomikas un kultūras augstskolā

Labākais darbs:
• Annija Norde, Eva Ralle, Ieva Elizabete Ķīle, Inese Korpfa, Karlīna Jansone, Kristīne Gaile, Oskars Gruduls. (EKA). Tehniskais centrs “Gauja” (Darba vadītājas: Ksenija Miļča, Kristiana Kazarjana)


Studējošo konferences 2021 programma

Studējošo konferences 2021 galerija

Konferences tēžu krājums
Studējošo rakstu krājums, 2021 (VIII)

Studējošo rakstu krājums, 2021 (VII)
Studējošo rakstu krājums, 2021 (VI)
Studējošo rakstu krājums, 2021 (V)
Studējošo rakstu krājums, 2021 (IV)
Studējošo rakstu krājums, 2021 (III)
Studējošo rakstu krājums, 2021 (II)
Studējošo rakstu krājums, 2021 (I)


 

 
2020. gads: Studējošo starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2020” norisinājās virtuāli 03.-04.04. un 24.04.2020.

Konferences mērķis ir iepazīstināt konferences dalībniekus ar studējošo pētnieciskā darba rezultātiem par aktuāliem teorijas un prakses jautājumiem saistībā ar studiju procesā iegūtajām zināšanām un to pielietošanu pētniecības iemaņu apgūšanā.

Konferences darbs notika šādās sekcijās:

03. aprīlī – Ekonomikas un kultūras augstskolā:
       1.sekcija. Ekonomika, finanses un grāmatvedība
       2.sekcija. Valodniecība un tulkošana
       3.sekcija. Kultūra, radošās un izklaides industrijas
       4.sekcija. Radošie un mākslas darbi

04. aprīlī – Alberta koledžā:
       5.sekcija. Vadībzinības
       6.sekcija. Personāla vadība
       7.sekcija. Sabiedriskās attiecības un mārketings
       8.sekcija. Informācijas tehnoloģijas
       9.sekcija. Tiesību zinātnes

24. aprīlī – Ekonomikas un kultūras augstskolā:
       10.sekcija. Ārzemju studentu sekcija
       11.sekcija. Datorspēļu grafika un dizains

Konferences valodas – latviešu un angļu.
Konferences tēžu krājums
Rakstu krājums I
Rakstu krājums II
Rakstu krājums III
Rakstu krājums IV2019. gads: Studējošo starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2019”
(2019. gada 5., 6., un 26. aprīlī)

Konferenci organizēja Alberta koledža sadarbībā ar Ekonomikas un kultūras augstskolu. Konferences mērķis ir iepazīstināt konferences dalībniekus ar studējošo pētnieciskā darba rezultātiem par aktuāliem teorijas un prakses jautājumiem, saistībā ar studiju procesā iegūtajām zināšanām un to pielietošanu pētniecības iemaņu apgūšanā.
Konferences darbs noritēja šādās sekcijās:

1.sekcija. Ekonomika, finanses un grāmatvedība
2.sekcija. Valodniecība un tulkošana
3.sekcija. Kultūra, radošās un izklaides industrijas
4.sekcija. Radošie un mākslas darbi
5.sekcija. Vadībzinības
6.sekcija. Personāla vadība
7.sekcija. Sabiedriskās attiecības un mārketings
8.sekcija. Informācijas tehnoloģijas
9.sekcija. Tiesību zinātnes
10.sekcija. Ārzemju studentu sekcija
11.sekcija. Datorspēļu grafika un dizains

Konferences valodas – latviešu un angļu
Konferences programma
Konferences tēžu krājums
Rakstu krājums I
Rakstu krājums II
Rakstu krājums III
Rakstu krājums IV2018. gads: Studējošo starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2018”
(13.-14.04.2018.)

Konferenci organizēja Alberta koledža sadarbībā ar Ekonomikas un kultūras augstskolu. Konferences mērķis ir iepazīstināt konferences dalībniekus ar studējošo pētnieciskā darba rezultātiem par aktuāliem teorijas un prakses jautājumiem, saistībā ar studiju procesā iegūtajām zināšanām un to pielietošanu pētniecības iemaņu apgūšanā.
Konferences darbs noritēja šādās sekcijās:

1.sekcija. Ekonomika, finanses un grāmatvedība
2.sekcija. Valodniecība un tulkošana
3.sekcija. Kultūra, radošās un izklaides industrijas
4.sekcija. Māksla (t.sk., radošie projekti)
5.sekcija. Vadībzinības (t.sk., Personāla vadība)6.sekcija. Sabiedriskās attiecības un mārketings
7.sekcija. Informācijas tehnoloģijas
8.sekcija. Tiesību zinātnes

Konferences valodas – latviešu un angļu
Konferences programma
Konferences tēžu krājums
Rakstu krājums I
Rakstu krājums II
Rakstu krājums III
Rakstu krājums IV2017. gads: Studējošo starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2017”
(10.-11.03.2017.)

Konferenci organizēja Alberta koledža sadarbībā ar Ekonomikas un kultūras augstskolu. Konferences mērķis ir iepazīstināt konferences dalībniekus ar studējošo pētnieciskā darba rezultātiem par aktuāliem teorijas un prakses jautājumiem, saistībā ar studiju procesā iegūtajām zināšanām un to pielietošanu pētniecības iemaņu apgūšanā.
Konferences darbs organizēts šādās sekcijās:
10.03.2017. Ekonomikas un kultūras augstskolā

1.sekcija. Ekonomika, finanses un grāmatvedība
2.sekcija. Valodniecība un tulkošana
3.sekcija. Kultūra, radošās un izklaides industrijas
4.sekcija. Māksla (t.sk., radošie projekti)

11.03.2017. Alberta koledžā

1.sekcija. Vadībzinības (t.sk., Personāla vadība)
2.sekcija. Sabiedriskās attiecības un mārketings
3.sekcija. Informācijas tehnoloģijas
4.sekcija. Tiesību zinātnes

Konferences valodas – latviešu un angļu
Konferences tēžu krājums
Rakstu krājums I
Rakstu krājums II
Rakstu krājums III2016. gads: Studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2016”
(16.-17.03.2016.)

Konferenci organizēja Alberta koledža sadarbībā ar Ekonomikas un kultūras augstskolu. Konferences mērķis ir iepazīstināt konferences dalībniekus ar studējošo pētnieciskā darba rezultātiem par aktuāliem teorijas un prakses jautājumiem, saistībā ar studiju procesā iegūtajām zināšanām un to pielietošanu pētniecības iemaņu apgūšanā.
Konferences darbs notiek šādās sekcijās:

1.sekcija. Ekonomika, finanses un grāmatvedība
2.sekcija. Vadībzinības
3.sekcija. Tulkošana
4.sekcija. Sabiedriskās attiecības un mārketings
5.sekcija. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
6.sekcija. Tiesības
7.sekcija. Radošie projekti (studentu radošo darbu prezentācijas, piem., dizaina darbi, tūrisma projekti u.tml.)

Konferences valodas – latviešu un angļu
Rakstu krājums2015. gads: Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference “Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2015”
(18.-19.03.2015.)
Konferenci organizēja Alberta koledža sadarbībā ar Ekonomikas un kultūras augstskolu. Konferencē piedalījās visu studiju programmu studējošie, prezentējot studiju kursu ietvaros veiktajos pētnieciskajos darbos iegūtos rezultātus, kā arī kvalifikācijas darba izstrādes ietvaros veikto pētījumu rezultātus. Konferences prezentētie pētījumi ir apkopoti studentu rakstu krājumā.

Konferences programma

Rakstu krājums

 

 

2012. gads: X studentu zinātniski praktiskā konference “Laikmeta izaicinājumi profesionālā un sociālā izaugsmē” (16.05.2012.)

Konferences mērķis:  attīstīt augstāko izglītības iestāžu studējošo sadarbību diskusijām par aktuāliem sociāliem, ekonomiskiem un politiskiem procesiem, meklējot, piedāvājot alternatīvas un risinājumus.
Ar saviem pētījumiem un zinātniskajām atziņām konferencē piedalījās:

 • Elīna Ceriņa (AK ERASMUS koordinatore), Katrīna Dimanta (AK, Izklaides industrijas vadība un producēšana): ERASMUS apmaiņas programmas dalības pieredze
 • Santa Slica (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Profesionālās izdegšanas sindroma simptomu izplatība Latvijā
 • Jānis Jekševics (AK, Izklaides industrijas vadība un producēšana): Prezentācija – akva lapmpas reklāma
 • Jānis Kulmanis, Māra Priedīte, Kristaps Skutelis (AK, Informācijas tehnoloģijas): Uzņēmējdarbība sociālo mediju laikmetā
 • Jānis Balodis (LU, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte): Latvijas militāro objektu ietekmes uz reģionālo attīstību pētniecības metodoloģija un iespējas
 • Jekaterina Mitjko (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Mobinga un bosinga novēršanas iespējas publiskās pārvaldes institūcijās
 • Maija Drīksne (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Darbinieku kompetenču noteikšana un novērtēšana pašvaldības uzņēmumā
 • Biruta Komļeva (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Darbinieku novērtēšanas sistēmas izveidošanas iespējas apdrošināšanas kompānijā
 • Renāte Morozova, Monta Seisuma (AK): Reklāma “MONrene”
 • Sindija Dzene (AK): Pēctecības plānošanas iespējas valsts pārvaldes iestādē
 • Mārtiņš Sproģis, Kaspars Dauksts, Edgars Punculs (AK, Mārketings un tā inovācijas): Mārketinga plāns uzņēmumam SIA  „Ārstiem.lv“
 • Elva Žagariņa, Ieva Vosele (AK, Izklaides industrijas vadība un producēšana): Pirts komplekss „Pičiņu pačiņu“
 • Ija Hetmane, Agnese Treikale, Reinis Pastars, Inese Krūmiņa (AK, Kultūras tūrisma organizēšana): Tipiskais Latvijas iedzīvotājs iekšzemes ceļojumā
 • Maija Lāce (AK, Sabiedriskās attiecības): Apreibinošo vielu lietošana izklaides vietās Latvijā – jauniešu vidū
 • Agita Ekmane, Toms Andersons (AK, Izklaides industrijas vadība un producēšana): Vēsturiska latviešu atpūta

Konferences darba valodas: latviešu un angļu

 

 

2011. gads: IX studentu zinātniskā praktiskā konference “Kultūras un tūrisma izaicinājumi interneta laikmetā” (20.05.2011.)
Alberta koledžas ikgadējā studentu konferenci atklāja Jekaterina Kļimoviča (Swedbank klientu konsultante) ar priekšlasījumu par tēmu “Kā parūpēties par savu finanšu drošību internetā?”
Studentu konferencē savus darbus referēja:

 • Māra Priedīte, Jānis Kulmanis, Kristaps Skutelis (AK, Informācijas tehnoloģijas): Cik draudzīga ir Latvija interneta laikmetā tūristam?
 • Kristīne Vilgerte, Līga Arhipova (AK, Kultūras tūrisma vadība): Ārvalstu ieceļotājs Latvijā
 • Linda Vītola, Līga Leiba, Lauma Zaviša (AK, Kultūras tūrisma vadība): Latvijas iedzīvotājs iekšzemes ceļojumā
 • Jānis Balodis (LU, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte): Siguldas novada jauno tūrisma objektu un infrastruktūras attīstība
 • Rufina Juraša (Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmija): Jāšanas sporta un atpūtas nometne bērniem
 • Laura Ūdre, Anita Bikaviņa (AK, Uzņēmējdarbība): Uzņēmumu vadītāju investīciju tendences cilvēkkapitālā
 • Aiva Vaska, Baiba Miezīte, Mārīte Rulle, Madara Gudreniece, Laila Mieze (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Motivācijas iespējas sociāli ekonomisko pārmaiņu apstākļos
 • Jekaterina Mitjko (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Mobinga konstatēšana un tā novēršanas profilakse valsts institūcijās
 • Kristīna Bikova (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Mediācijas ieviešanas iespēju izvērtējums darba strīdu risināšanai pašvaldības iestādē
 • Jolanta Bodniece (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Stresa indikatori un to noteikšanas iespējas bankā
 • Zanda Salceviča (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Darbinieka pēdējās darba dienas organizēšanas pilnveide uzņēmumā Coca-Cola HBC Latvia SIA
 • Loreta Macijevska (AK, Izklaides industrijas vadība un producēšana): Dinamo produktu līnija
 • Elīna Nereta, Gunita Trahnova, Krista Rubene, Laura Barančane, Antra Babre, Baiba Rēpele (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Dažādu profesiju pārstāvju veiksmes stāsti
 • AK, studiju programmas Izklaides industrijas vadība un producēšana studenti: K.Arutjunova, K.Čabatarova. (Reklāmas rullītis – „Kiko Crunch”); K.Šapirovs, (reklāma – „Sarkanā zvaigzne”); M.Baumane, L.Macijevska, R.Kociņš (Radio reklāma: „Smejies vesels”)

 

 

2010. gads: VIII studentu zinātniski praktiskā konference “Latvija šodien un rītdien: raugoties no ekonomiskās, sociālās un politiskās dimensijas” (20.05.2010.)

Mēs dzīvojam mainīgā laikā, kad krīze ir skārusi gan pasaules, gan Latvijas ekonomiku, kas ir ieviesusi zināmas korekcijas ekonomiskās, sociālās un politiskās sabiedrības dzīvē. Vai krīze ir ienesusi tikai negatīvas pārmaiņas, vai arī uz šo laiku mēs varam palūkoties kā uz iespēju laiku? Kas notiek šodien un kas notiks rītdien? Šie ir jautājumi, uz kuriem tika meklētas atbildes konferences laikā.
Konferencē ar ziņojumiem piedalījās studenti no Alberta koledžas, Latvijas Universitātes, Biznesa augstskolas “Turība”, Rīgas Stradiņa universitātes un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas.
Konferences materiāli ir apkopoti grāmatas formā un ir pieejami Alberta koledžas bibliotēkā.

 

2009. gads: VII Studentu zinātniski praktiskā konference "Mārketings XXI gadsimtā: Cilvēki. Finanses. Etika” (29.04.2009.)

Alberta koledžā jau septīto reizi pēc kārtas norisinājās studentu zinātniski praktiskā konference. Šī gada temats bija "Mārketings XXI gadsimtā", un savus viedokļus par šo tēmu prezentēja studenti no Alberta koledžas, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes.
Konferences materiāli ir apkopoti grāmatas formā un ir pieejami Alberta koledžas bibliotēkā.

 

2008. gads: VI Studentu konference: "Reklāma – biznesa virzītājspēks"

2007. gads: V Studentu konference “E-komercijas aktuālas problēmas”

2006. gads: IV Studentu konference “Banku darbība Latvijā”

2004. gads:
III Studentu konference “Ak, Dievs – mūsu uzņēmumā pārbaude!”
II Studentu konference “Alberta koledžas absolventu conference”

2003. gads: I Studentu konference “Alberta koledžas studējošo gada labākie darbi”

BIZNESA FORUMS

Nākamais Biznesa forums “Biznesa attīstība mūsdienu Latvijā” notiks 2024. gada rudenī. Sekojiet līdzi informācijai.


2022. gads: Biznesa forums “Biznesa attīstība mūsdienu Latvijā 2022” notika 15.10.2022. radošajās telpās “Fantadroms”, un tā tēma bija "Ilgtspējīga attīstība".
Tajā vienuviet tiks pulcēti labākie nozaru profesionāļi un pazīstamas personības, kuras aizraujošos stāstos dalīsies pieredzē par sasniegto, piedzīvoto un pārstāvētajā nozarē(IT, cilvēkresursu vadība u.c.) aktuālo.

PILNA PROGRAMMA

FOTO GALERIJA


2020. gads: Biznesa forums “Biznesa attīstība mūsdienu Latvijā 2020” notika 26.11.2020. tiešsaistē. F
orums norisinājās Covid-19 pandēmijas zīmē, ieskicējot šī laika aktualitātes uzņēmējdarbības, radošo industriju, tiesību un citās nozarēs.

Forumā uzstājās:

Linda EGLE, Gemius vadītāja Latvijā un Igaunijā
COVID-19:TENDENCES INTERNETĀ

Aldis BUKŠS, Tieslietu ministrijas Ministra biroja vadītājs
CEĻĀ UZ PĀRTIKUŠU LATVIJU: EKONOMISKO LIETU TIESA

Inga OZOLA, LEAN un kvalitātes vadības eksperte
DARĪT MAZĀK - SASNIEGT VAIRĀK: LEAN PIEEJA BIZNESĀ

Pēteris JURČENKO, Turn.lv dibinātājs un izpilddirektors. UX eksperts
SISTĒMAS TRANSFORMĀCIJAS DIZAINS ATTĀLINĀTAM DARBAM

Gundega SKUDRIŅA, pasākumu aģentūras "Skudras metropole" vadītāja
PANDĒMIJA KĀ IESPĒJA JAUNIEM PASĀKUMU FORMĀTIEM

Biznesa foruma 2020 PROGRAMMA

Vairāk foto
2018. gads: Biznesa forums “Biznesa attīstība mūsdienu Latvijā 2018”
notika 24. novembrī coworking centra “People Work” konferenču zālē (E.Birznieka-Upīša iela 21). Tas tika veltīts Latvijas simtgadei un aktualitātēm uzņēmējdarbībā, mārketingā, komunikācijā, personāla vadībā, tiesību nozarē, IT un radošajās industrijās. Forumā uzstājās:


Biznesa foruma 2018 PROGRAMMA

Vairāk par Biznesa forumu 2018


2012. gads: Biznesa attīstība: kā to darīt mūsdienās Latvijas situācijā?
(05.12.2012.)
Konference veltīta tehnoloģiju attīstības un jauninājumu lomai biznesa konkurētspējas veicināšanai. Ar referātiem konferencē uzstājās sekojoši referenti:

 • Ksenija Lāce, vecākā sistēmanalītiķe un projektu vadītāja IT kompānijā „RIX Technologies”.  Referāta tēma „Biznesa analīzes vērtība”;
 • Gunnar Wille, scenāriju autors, režisors, vizuālais mākslinieks, Dānijas Nacionālās filmu skolas Animācijas un datorspēļu departamenta vadītājs. Referāta tēma „StoryWorlds and fragmented narrative”;
 • Leonids Krēmers, Alberta koledžas IT studiju programmas direktors. Referāta tēma „Vikinomiks jauns biznesa modelis Internetā”;
 • Juris Žilko, Ķekavas novada tūrisma informācijas centra vadītājs. Referāta tēma „Tehnoloģiju attīstība un jauninājumi tūrismā”;
 • Ilze Misiņa, BPO Baltic izpilddirektore. Referāta tēma „Tehnoloģiju loma personāla vadības procesos 21.gadsimtā”.

 


2011. gads: Biznesa attīstība mūsdienu Latvijas situācijā: Nozaru inovācijas
(07.12.2011.)
Konference veltīta jaunu, inovatīvu ideju radīšanai, izstrādāšanai un to iesaistīšanai uzņēmuma attīstībā.
Konferencē uzstājās un ar savu klātbūtni pagodināja AS "Grindeks” sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste Jevgēnija Briede, Microsoft tehnoloģiju stratēģis Āris Dzērvāns, LU inovāciju centra vadītājs Matīss Neimanis, producents Oļegs Ņikitins, Patentu Valdes pārstāve Dace Liberte, juriste Baiba Skara, Kuldīgas TIC direktors Artis Gustovskis, "Ernst &Young” Tehnoloģiju un drošības risku projektu vadītājs Ivo Ivanovs, personāla attīstības vadītāja pašvaldības uzņēmumā Kristīne Golubeva.

 


2010. gads: Biznesa attīstība: kā to darīt mūsdienās Latvijas situācijā?
(11.11.2010.)
Latvijas karogi lepni plīvo. Rīgas namu logos iedegas kvēlās sveču liesmiņas – Lāčplēša diena. Šajā dienā Alberta koledža viesnīcā “Gutenbergs” rīkoja ikgadējo biznesa konferenci. Konference veltīta sabiedrībai tik aktuālo jautājumu apspriešanai, kuri cieši saistīti ar vēlēšanu rezultātiem, kas iezīmē jaunu vēsturiskās attīstības ceļa uzsākšanu 21. gadsimta Latvijā.
Alberta koledžas ikgadējā konferencē savus darbus referēja Ina Gudele – Īpašo uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās, Rasma Alsiņa – Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras asociētā profesore, Armands Kalniņš – ekonomists matemātiķis, pedagoģijas maģistrs, Jānis Naglis – SIA "Jānis Naglis" direktors, Ērika Šmeļkova – L`Officiel žurnāla redaktore, Anatolijs Zabašta – E-pārvaldes departamenta direktors, Aigars Smiltāns – tūrisma eksperts.
Konferences materiāli ir apkopoti grāmatas formā un ir pieejami Alberta koledžas bibliotēkā, 2.stāvā.

Biznesa forums 20102009. gads: Biznesa attīstība: kā to darīt mūsdienās Latvijas situācijā?
(29.11.2009.)
Trešajā Alberta koledžas rīkotajā ikgadējā zinātniski praktiskajā konferencē "Biznesa attīstība: kā to darīt mūsdienas Latvijas situācijā" Latvijas profesionāļi no dažādām jomām dalījās ar saviem viedokļiem par jauniem izaicinājumiem šodienas uzņēmējdarbībā. Konferences galvenās tēmas:

 • Kā piesaistīt un noturēt kvalificētus darbiniekus;
 • Kā izmantot sabiedriskās attiecības uzņēmuma veiksmīgai attīstībai;
 • Investīciju piesaiste uzņēmuma dibināšanai un attīstībai.

"Šī gada konference bija interesanta ar to, ka tajā savus viedokļus par pašreizējo situāciju prezentēja ļoti atšķirīgu jomu eksperti – sākot ar slavenu Latvijas mūziķi Gvido Lingu un beidzot ar valsts alternatīvā budžeta autori Jevgeniju Zaicevu. Šīs starpdisciplinārais aspekts palīdzēja klausītājam vienas dienas laikā iegūt plašāku priekšstatu par Latvijas uzņēmējdarbības aktuālām problēmām un to iespējamiem risinājumiem," komentē Velta Mazūre, konferences organizatore.
Konferences materiāli ir apkopoti grāmatas formā un ir pieejami Alberta koledžas bibliotēkā.


2008., 2007. gads: Biznesa attīstība: kā to darīt mūsdienās Latvijas situācijā?

ZINĀTNISKĀ KONFERENCE (ETECH)
Dear colleagues,

I would like to invite you to take part in the International Scientific Conference “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2023)” that is organized in Riga (Latvia) by the EKA University of Applied Sciences in collaboration with Alberta College (Latvia), Walsh College (USA) and Sumy State University (Ukraine)!

It takes place on April 19-21, 2023 within the framework of the International Academic Week (IAW2023)! So, take the opportunity to present your research results and to participate in Erasmus+ mobility! The registration with an abstract is opened through the system etech.eka.edu.lv.

 
Sincerely yours,
Prof. Jelena Titko
etECH2023 coordinator, Vice-Rector for Science and International Cooperation
EKA University of Applied Sciences

Invitation

Abstract template

Paper template

 

2022. gads: Starptautiskā zinātniskā konference “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2022)” notika 20.-22.04.2022..

2022. gadā dalībnieki no Vācijas, Lietuvas, Polijas, Slovēnijas, Ukrainas, Portugāles, Čehijas, Skotijas, Somijas un Latvijas savus pētījumus prezentēja sešās paralēlās sekcijās. Sesijas norisinājās viesnīcas Grand Poet hotel konferenču telpās, bet daļa no dalībniekiem pieslēdzās virtuāli, izmantojot BigBlueButton un ZOOM platformas.

 • Ilgtspēja un aprites ekonomika
 • Makroekonomika, starptautiskā ekonomika, publiskā ekonomika un finanšu ekonomika
 • Biznesa vadība, Mārketings un Korporatīvās finanses
 • Kultūras studijas un Starptautisko kultūras projektu vadība
 • Radošās industrijas, Māksla un Dizains
 • Tiesību zinātne
 • IKT risinājumi ekonomikā, vadībā un izlglītībā

Konferences programma
Konferences tēžu krājums
Konferences foto galerija
Žurnāls “Economics and culture” 19. sējums 1. numurs (2022)

 

2021. gads: Starptautiskā zinātniskā konference “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2021)” notika 21.-23.04.2021. COVID-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ konferences sekcijas tika organizētas virtuāli, izmantojot videokonferenču sistēmu BigBlueButton (BBB) ​​un ZOOM platformu.

Konferenci rīkoja Ekonomikas un kultūras augstskola sadarbībā ar Alberta koledžu, Volša koledžu (ASV) un Sumi valsts universitāti (Ukraina). Tajā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no 18 valstīm: ASV, Vācijas, Krievijas, Lietuvas, Somijas, Polijas, Slovēnijas, Itālijas, Čehijas, Gruzijas, Beļģijas, Norvēģijas, Īrijas, Ukrainas, Portugāles, Spānijas, Bulgārijas un Latvijas. etECH2021 tika organizēts sešās virtuālās sadaļās, dalībniekiem prezentējot 62 ziņojumus par viņu pētījumu rezultātiem:

 • Finanses, Ekonomika un Politika
 • Biznesa vadība, Mārketings un Uzņēmējdarbība
 • IKT risinājumi ekonomikai, biznesam un sabiedrībai
 • Tiesību zinātne un Starptautiskās attiecības
 • Pedagoģija un Izglītība
 • Kultūra, Radošās industrijas un Dizains

Konferences programma
Konferences tēžu krājums
Konferences rakstu krājums
Konferences foto galerija
Žurnāls “Economics and culture” 18. sējums 1. numurs (2021)
Žurnāls “Economics and culture” 18. sējums 2. numurs (2021)

 

2020. gads: Starptautiskā zinātniskā konference “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2020)” notika tiešsaistē 22.-24.04.2020.
To organizēja Ekonomikas un kultūras augstskola sadarbībā ar Alberta koledžu, Volšas koledžu (Walsh College, ASV) un Katovicas Ekonomikas Universitāti (Faculty of Management of the University of Economics in Katowice, Polija).
Referāti par jaunākajām tendencēm tika prezentēti sekojošās sekcijās:

 • ekonomika un finanses
 • biznesa vadība un mārketings
 • kultūra, radošās industrijas un dizains
 • starptautiskās biznesa attiecības un komerctiesības
 • IKT risinājumi ekonomikai, biznesam un sabiedrībai
 • izglītība un pedagoģija

Konferences programma
Konferences tēžu krājums
Konferences foto galerija
Žurnāls “Economics and culture” 17.sējums 1. numurs (2020)
Žurnāls “Economics and culture” 17.sējums 2. numurs (2020)


2019. gads: Starptautiskā zinātniskā konference “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2019)”
norisinājās 24.-26.04.2019.
To organizēja Ekonomikas un kultūras augstskola sadarbībā ar Alberta koledžu, Volšas koledžu (Walsh College, ASV) un Katovicas Ekonomikas Universitāti (Faculty of Management of the University of Economics in Katowice, Polija).
Konferences programma
Konferences tēžu krājums
Konferences rakstu krājums
Konferences foto galerija
Žurnāls “Economics and culture” 16.sējums 1. numurs (2019)
Žurnāls “Economics and culture” 16.sējums 2. numurs (2019)


2018. gads: Starptautiskā zinātniskā konference “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2018)”
(26.-27.04.2018.)
Zinātnisko konferenci organizēja Ekonomikas un kultūras augstskola sadarbībā ar Alberta koledžu, Volšas koledžu (Walsh College, ASV) un Katovicas Ekonomikas Universitāti (Faculty of Management of the University of Economics in Katowice, Polija).
Konferencē piedalījās viesi un dalībnieki no ASV, Vācijas, Krievijas, Lietuvas, Polijas, Gruzijas, Turcijas, Kazahstānas, Slovēnijas, Slovākijas, Maķedonijas, Rumānijas un Ungārijas.
Konferences programma
Konferences tēžu krājums
Konferences rakstu krājums
Konferences foto galerija
Žurnāls “Economics and culture” 15.sējums 1. numurs (2018)
Žurnāls “Economics and culture” 15.sējums 2. numurs (2018)


2017. gads: Starptautiskā zinātniskā konference “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2017)”
(26.-28.04.2017.)
Zinātnisko konferenci organizē Ekonomikas un kultūras augstskola sadarbībā ar Alberta koledžu, Volšas koledžu (Walsh College, ASV) un Katovicas Ekonomikas Universitāti (Faculty of Management of the University of Economics in Katowice, Polija).
Referāti tika prezentēti sekojošās konferences sekcijās:

 • ekonomika un finanses
 • lietišķā valodniecība un tulkošana
 • izglītība un pedagoģija
 • biznesa vadība un mārketings
 • kultūra, radošās industrijas un dizains
 • vadībzinātne un diplomātija
 • starptautiskās biznesa attiecības un komerctiesības
 • IKT risinājumi biznesam, ekonomikai un izglītībai

Konferences programma
Konferences tēžu krājums
Konferences rakstu krājums
Konferences foto galerija
Žurnāls “Economics and culture” 14.sējums 1. numurs (2017) 


Žurnāls “Economics and culture” 14.sējums 2. numurs (2017)


2016. gads: 6. Starptautiskā zinātniskā konference “21.gadsimta izaicinājumi ekonomikai un kultūrai”
(07.-08.04.2016.)
Zinātnisko konferenci organizē Ekonomikas un kultūras augstskola sadarbībā ar Alberta koledžu un Volšas koledžu (Walsh College, ASV).
Konferences plenārsēdē uzstājās:
Arnis Jankovskis (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Regulējošo prasību daļas metodikas eksperts) ar ziņojumu „21. gadsimta izaicinājumi banku sektoram”
Tatjana Volkova (Banku augstskolas profesore, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja vietniece) ar ziņojumu „21. gadsimta izaicinājumi augstākai izglītībai”
Konferences programma
Konferences tēžu krājums
Žurnāls “Economics and culture” 13.sējums 1.numurs (2016)
Žurnāls “Economics and culture” 13.sējums 2.numurs (2016)


2015. gads: 5. Starptautiskā zinātniskā konference “Kopīgas vērtības radīšana zināšanu sabiedrībā: pieredze, inovācijas un pētniecība”
(16.-17.04.2015.)
Zinātnisko konferenci organizē Ekonomikas un kultūras augstskola sadarbībā ar Alberta koledžu un Volšas koledžu (Walsh College, ASV).
Konferencē tiek organizētas sekojošas sekcijas:

 • Eknomika un finanses
 • Tulkošana
 • Vadība
 • Kultūra un radošās industrijas

Žurnāls “Economics and culture” 11.sējums (2015)
Žurnāls “Economics and culture” 12.sējums (2015)

INTERNATONAL ACADEMIC WEEK (IAW)

On April 22-26, 2024, EKA University of Applied Sciences and Alberta College organizes an International Academic Week 2024!

EKA University of Applied Sciences in cooperation with Alberta College invites academic staff from educational institutions to participate in the International Academic Week (IAW2024), which will take place in Riga on April 22-26, 2024.

International Academic Week is an academic event organized to encourage internationalization of the study process at the EKA University of Applied Sciences and Alberta College. It will be a great opportunity for students to improve their ability to acquire knowledge and communicate in the international environment.

Please, send IAW2024 application form to erasmus@eka.edu.lv

 

Contact information:

EKA Erasmus+ coordinator Marina Tihomirova erasmus@eka.edu.lv

IAW2024 coordinator, Prof. Jelena Titko jelena.titko@eka.edu.lv

 

PREVIOUS CONFERENCES

MĀCĪBU METODISKĀ KONFERENCE

Kopš 2016. gada Alberta koledža sadarbībā ar Ekonomikas un kultūras augstskolu organizē Mācību metodisko konferenci “Mācību metodiskā un zinātniskā darba organizācija studiju procesā”.

Šīs konferences mērķis ir dalīties pieredzē par mācību metodiskā un zinātniskā darba organizāciju studiju procesā.

2022./2023. studiju gads: Mācību metodiskā konference norisināsies 31.01.2023. Konferences tēma: KIBERDROŠĪBA  Apmācību saturs un programma

2021./2022. studiju gads: Mācību metodiskā konference norisinājās 15.02.2022. Moodle vidē Programma

2020./2021. studiju gads: Mācību metodiskā konference norisinājās 27.01.2021. Moodle vidē Programma

2019./2020. studiju gads: Mācību metodiskā konference notika 29.01.2020. Programma

2018./2019. studiju gads: Mācību metodiskā konference notika 23.01.2019. Programma

2017./2018. studiju gads: Mācību metodiskā un zinātniskā darba organizācija studiju procesā

2016./2017. studiju gads: Mācību metodiskā un zinātniskā darba organizācija studiju procesā

2015./2016. studiju gads: Mācību metodiskā un zinātniskā darba organizācija studiju procesā

STAFF TRAINING WEEK (STW)

The EKA STW2023 International Staff Training Week, hosted by EKA University of Sciences, brought together 34 participants from various EU countries, including Austria, Croatia, Cyprus, Greece, Lithuania, Poland, and Turkey. Supported by the EKA Scientific Institution, the event aimed to enhance academic staff′s writing and research skills.

STW2023 AGENDA

Throughout the week, participants engaged in a series of enriching activities, including:

 

STW2023 OUTCOMES

The week culminated with abstract presentations on topics including:

 • Macroeconomic factors affecting job satisfaction.
 • Skills for high-performing study process: Multiple perceptions on the issue.
 • On the Assessment of the Environmental Pillar of ESG Disclosures: A comparative study.
 • The Trust Barriers in Business Settings in Eastern Europe.
 • Challenges of Climate-related Disclosures in Banking Sector: the Case of Baltic States

This diverse range of activities and sessions provided participants with valuable knowledge, skills, and opportunities for academic collaboration.

 

EKA STW2023 PHOTO GALLERY

 

STW2023 coordinator:

Jevgenija Dehtjare, dr.oec., Head of the Development of the Scientific Institution

e-mail: jevgenija.dehtjare@eka.edu.lv

phone: +371 22 541 338

 

STW ARHĪVS

LIETIŠĶĀ SPĒLE

2015. gads: Lietišķā spēle "Veiksmīgs un bagāts" (03.11.2015.)
Norises vieta: Ekonomikas un kultūras augstskola
Spēles ideja: nodzīvot vienu gadu jaunizveidotajā valstī, sākot no prezidenta un valsts pārvaldes ievēlēšanas, uzņēmumu dibināšanas, attīstot uzņēmējdarbību un paaugstinot dzīves līmeni valstī.
Spēles mērķi: iepazīties ar valsts pārvaldes un uzņēmējdarbības darbības mehānismiem; iegūt praktisko pieredzi valsts un biznesa pārvaldē.
Spēles dalībnieku mērķi: iegūt pēc iespējas lielāku peļņu līdz spēles beigām; iegūt lielāku popularitāti un iegūt lielāku autoritāti.
Spēles gaita. Spēles laikā tiek izspēlēts valsts dzīves viens gads. Gads sastāv no 4 ceturkšņiem, katrs ceturksnis ilgst 1 stundu. Starp ceturkšņiem tiek rīkoti pārtraukumi apmēram 30 minūtes. Kopējais spēles laiks apmēram 6 stundas.
Spēlētāju grupas. Spēlētāji izvēlas lomas un dalās divās grupās: valsts pārvaldē un privātajā sektorā (uzņēmēji).
Valsts sektorā: Prezidents, Saeima – deputāti, Ministru Kabinets – Premjerministrs, Iekšlietu Ministrs, Ekonomikas un Finanšu Ministrs, Labklājības un Izglītības Ministrs u.c., Centrālas Bankas vadītājs, Augstākais Tiesnesis, Policisti, Robežsargi, Ieņēmumu dienesta vadītājs, Slimnīcas vadītājs, Tiesu izpildītājs u.c.
Privātajā sektorā: Ražošanas uzņēmumi, Transporta uzņēmumi, Bankas un apdrošināšanas kompānijas u.c.


2014. gads: Lietišķā spēle "Veiksmīgs un bagāts Albertānijā"
(25.02.2014.)
30 studenti no dažādām studiju programmām varēja iejusties Valsts prezidenta, ministru, tiesnešu, uzņēmēju u.c. lomā, pielietojot savas zināšanas un prasmes.
Studenti iepazinās ar valsts pārvaldes sistēmu, preču ražošanas un piegādes procesiem, mācījās savstarpēji vienoties, meklēt kompromisus, kā arī sadarboties labāku rezultātu sasniegšanai.
Spēles ideja: nodzīvot vienu gadu jaunizveidotajā valstī Albertānijā, sākot no prezidenta un valsts pārvaldes ievēlēšanas, uzņēmumu dibināšanas, attīstot uzņēmējdarbību un paaugstinot dzīves līmeni valstī.


2011. gads: Lietišķā spēle “Veiksmīgs un bagāts Albertānijā”
(18.05.2011.)
Spēles mērķis: izveidot attīstītu un plaukstošu valsti; radīt un realizēt sava biznesa attīstības stratēģiju, strādāt un nopelnīt vairāk naudas. Spēles laikā tiek izspēlēts viens dzīves gads valstī „Albertānija”.
Studentiem tā bija iespēja izmēģināt savu spēku un varēšanu, strādājot valsts sektorā (Valsts prezidents, Saeima, ministrijas, kontrolējošas institūcijas, tiesa un tml.) vai privātajā sektorā (sava biznesa uzsākšana, organizācija un vadība, darbs bankas un apdrošināšanas sektorā un tml.).


2010. gads: Lietišķā spēle “Studentu festivāls”
(15.05.2010.)
Norises vieta: Rīgas Pedagoģijas un izglītības akadēmijas Kuldīgas filiāle
Šogad spēlē pirmo reizi piedalījās studenti ne tikai no Alberta koledžas, bet arī no citām Latvijas mācību iestādēm – Rīgas Pedagoģijas un izglītības akadēmijas (RPIVA), Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Sociālās integrācijas valsts aģentūras.
Dienas laikā studenti izspēlēja reāla uzņēmuma darbību, sākot ar sava biroja iekārtošanu un beidzot ar dažādu biznesa ideju izstrādi. Studentu darbus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija visu mācību iestāžu pārstāvji, kā arī pārstāvji no Kuldīgas domes un Kuldīgas biznesa inkubatora. Spēlē uzvarēja Jēkabpils Agrobiznesa koledža, otro vietu ieņēma Sociālās integrācijas valsts aģentūra, savukārt trešo vietu ieņēma studenti no Alberta koledžas.
„Diena ir pagājusi ļoti jautri un radoši, bija prieks redzēt cik daudz kreatīvo ideju radās studentiem," stāsta Velta Mazūre, lietišķās spēles organizatore, Alberta koledžas padomes priekšsēdētāja. „Šī ir bijusi arī laba iespēja dažādu koledžu studentiem iepazīt vienam otru un veidot kontaktus. Spēles beigās visi kopā nolēma turpināt lietišķo spēļu tradīciju un nākamo spēli organizēt Jūrmalā."


2009. gads: Lietišķā spēle “Jaunas zvaigznes radīšana”
(06.06.2009.)
Šī spēle tika veltīta mārketinga aktivitātēm – trīs studentu komandas direktora vadībā meklēja oriģinālus un efektīvus mārketinga risinājumus dažādiem produktiem. Pateicoties spēles ģenerālsponsoram itāļu restorāniem „IL Patio” visi spēlētāji saņēma balvas – iespēju atzīmēt sesijas beigas pie kopīgā galda restorānā.
"Var teikt, ka šogad lietišķai spēlei bija maza jubileja – tā norisinājās jau piekto reizi pēc kārtas," – komentē spēles organizētāja Anna Saltikova, Alberta koledžas padomes priekšsēdētāja.
"Ar katru gadu spēles paliek interesantākas – komandas cītīgi gatavojas, pārdomā sava uzņēmuma specifiku, pakalpojumus, korporatīvu stilu, rūpīgi sagatavo mājasdarbus un aktīvi strādā spēles laikā. Ņemot vērā veiksmīgu pieredzi, ir ideja nākamgad organizēt starpaugstskolu spēli.

"2008. gads: Lietišķā spēle "Laiks ir nauda!"

2007. gads: Lietišķā spēle “Reklāma – biznesa virzītājspēks”

2006. gads: Lietišķā spēle “Viena darba diena uzņēmumā „X””

2005. gads: Lietišķā spēle “Karjeras diena”

OLIMPIĀDES SKOLĒNIEM

Alberta koledža sadarbībā ar Ekonomikas un kultūras augstskolu katru gadu organizē OLIMPIĀDES vidusskolu 11. un 12. klašu skolēniem, kā arī profesionālo un arodvidusskolu pēdējo kursu audzēkņiem!

Mēs aicinām uz sadarbību visas Latvijas vidusskolas un profesionālās vidusskolas! Veicināsim kopā jauniešu interesi par profesijām informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā!

Izmanto iespēju pārbaudīt savas zināšanas un iegūt vērtīgas balvas! Piedalies mūsu olimpiādēs!

Informāciju par olimpiādēm meklē Ekonomikas un kultūras augstskolas mājaslapā

VAKANCE ESF PROJEKTĀ

28.06.2024.

ESF projekta „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” vakance ASISTENTS (izglītības jomā), profesijas kods: 2310 01.. Alberta koledža aicina pilna laika studējošos, vecumā no 18 līdz...

DARBA LAIKS NO 1.07.

27.06.2024.

Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām vasaras periodā no 1. jūlija līdz 1. septembrim:. Pirmdien: plkst. 10.00-18.00. Otrdien: plkst. 10.00-18.00. Trešdien: plkst....

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

19.06.2024.

Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām jūnija izskaņā:. 22.06. Alberta koledža slēgta!. 25.06. plkst. 10.00-18.00. 26.06. plkst. 14.00-18.00. 27.06. plkst. 10.00-18.00....

AKTIVITĀTES JŪNIJĀ

28.05.2024.

01.06.2024.. Tiešsaistes lekcija "International Knowledge Day". 07.06.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 4. daļa.

"RIMI" RĪGAS MARATONS

27.05.2024.

Veselā miesā vesels gars!. Ikgadējā “Rimi” Rīgas maratonā piedalījās arī Alberta koledžas studenti, kuri, apvienojot skriešanu ar pozitīvām emocijām, ieguva enerģijas lādiņu studijām!....

SPORTA SPĒLES 2024

10.05.2024.

Vai esi savā kalendārā jau atzīmējis 1. un 2. jūniju kā pasākuma “Sporta spēles 2024” norises dienas?. Tevi sagaida sacensības starp komandām dažādās disciplīnās, lieliska ballīte DJ pavadībā...

AKTIVITĀTES MAIJĀ

13.03.2024.

07.05.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 2. daļa. 14.05.2024.. Ekskursija “Radošā talka apvienībā “Apeirons””....

DARBA LAIKS LIELDIENĀS

21.03.2024.

Tuvojoties Lieldienām, Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām svētku nedēļā:. 28.03. darba laiks 9.30-19.00;. 29.03.–01.04. Alberta koledža slēgta!. Priecīgas un raibas...

AKTIVITĀTES APRĪLĪ

19.01.2024.

02.04.2024.. E-vieslekcija “Loģistikas prasības e-komercijā”. 09.04.2024.. Vieslekcija „Digitālie palīgi profesionālajai valodai”. 11.04.2024.. E-vieslekcija “HR...

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums