Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


KARJERAS CENTRS

Alberta koledžas Karjeras centrs, izmantojot Eiropas Savienības fondu (ESF) atbalstu, organizē mācības gan nodarbinātajiem, gan bezdarbniekiem.

Mēs rūpējamies, lai ikvienam interesentam būtu iespējas apgūt darba tirgū pieprasītas zināšanas un prasmes, tādējādi sniedzot iespēju sasniegt jaunas karjeras virsotnes. Apmācības ar ESF atbalstu iespējams apmeklēt gan strādājošajiem, gan bezdarbniekiem.

Tāpat, kā mainās prasības darba tirgū, tāpat mainās arī mūsu mācību piedāvājums - katru semestri tiek radītas jaunas, pieprasītas izglītības programmas un studiju kursi. Visas izglītības programmas ir licencētas, akreditētas, apliecinot mācību augsto kvalitāti, ko nodrošina ne tikai pieredzes bagātais mācībspēku kolektīvs, bet arī augsti attīstītā mācību vides infrastruktūra un tehniskais nodrošinājums.

Vēlies pieteikties mācībām?

Raksti karjera@alberta-koledza.lv vai zvani +371 25160696!

Mācības nodarbinātajiem

Mācies angļu valodu ar kuponu metodi bez maksas!

Nodarbinātības valsts aģentūra organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītību) ar kuponu metodi, lai nodrošinātu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot personu konkurētspēju darba tirgū. Alberta koledža piedāvā apgūt angļu valodu ar kuponu metodi divās dažādās programmās:

 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate) 100 ak/h
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) 100 ak/h

Mācības, iegūstot kuponu, ir bez maksas.

Kas var pieteikties?

 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte

Kā notiek pieteikšanās?

 • Lai piedalītos Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) īstenotajos mūžizglītības pasākumos, Jums jāizpilda tests - “Prasmju novērtēšana”. Lai aizpildītu testu un saglabātu testa rezultātus, Jums jāautorizējas vietnē http://testi.ekarjera.lv izmantojot www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļus.
 • Pēc tam jāaizpilda pieteikuma anketa, lai saņemtu kuponu. To var izdarīt šeit: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba   zem sadaļas “Pieteikums apmācībai ar kuponu metodi | Angļu valoda” spiežot “Pieteikties”.
 • Ja rodas šaubas par nepieciešamo angļu valodas kursu, pirms tam aizpildiet angļu valodas zināšanu testu, lai noteiktu līmeni uz kuru ir jāsaņem kupons. Ja esi mācījies iepriekš konkrētu līmeni, piemēram, “Intermediate”, tad šoreiz vari saņemt kuponu uz nākamo līmeni “Higher Intermediate”.
 • NVA pārstāvis ar Jums sazināsies, kad tiks apstiprināta kupona saņemšana. Pēc tam NVA e-pakalpojumu vietnē jāizvēlas attiecīgā Alberta koledžas piedāvātā angļu valodas programma un tai jāpiesakās.

Vairāk informācijas par kuponu izsniegšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Lai noskaidrotu nodarbību grafiku u.c. interesējošus jautājumus par angļu valodas kursiem Alberta koledžā, raksti karjera@alberta-koledza.lv vai zvani 25160696.

Dalībnieku apmācības tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem projekta "Prasmju pilnveide pieaugušajiem" Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 ietvaros.

Mācības ar ESF atbalstu 9. kārtā noslēguši 277 dalībnieki

 Mācības ar ESF atbalstu 9. kārtā noslēguši 277 dalībnieki

Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001) 9. kārtā Alberta koledžas izsludinātajos studiju kursos mācības ir noslēgušās. Kopumā 277 dalībnieki ir ieguvuši jaunas zināšanas, apgūstot šādus studiju kursus:

 1. Digitālā mārketinga rīki un stratēģijas;
 2. Tīmekļu vietņu izstrāde ar Wix un Joomla!;
 3. Digitālā grāmatvedība;
 4. Grāmatvedības digitalizācija;
 5. Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytics, Google Data Studio un Google Ads;
 6. Ievads kiberdrošībā;
 7. E-komercija ar WooCommerce un Shopify;
 8. Projektu vadība digitālajā vidē.

Šajā mācību kārtā 16 grupām mācības norisinājās attālināti Moodle platformā, savukārt viena grupa apmeklēja kursus klātienē – Alberta koledžā. Izglītojamie pozitīvi novērtēja mācību norisi un zinošos, kompetentos pasniedzējus. Tāpat, sekojot līdzi darba tirgus tendencēm un novitātēm nozarē, ir jau radušās idejas kursa satura pilnveidei, padarot tos vēl interesantākus dalībniekiem.

Turpinājumā, ļaujam Jums ielūkoties dalībnieku atsauksmēs.

Dalībnieks par kursu “Projektu vadība digitālajā vidē”:

“Patika mācību formāts, intensitāte (paveikt visu tik labā līmenī ar mācībām tiešām absolūti katru nedēļu šogad būtu izaicinoši, acīmredzot tā vajadzēja sakrist, ka ir tieši šāds režīms), kodolīgums katrai tēmai katrā lekcijā, arī uzdevumi un mājasdarbi, dotie materiāli. Es saprotu, ka uzskaitīju gandrīz visu, bet man tiešām ļoti patika šis kurss!”

Dalībnieks par kursu “Digitālā mārketinga rīki un stratēģijas”:

“Ļoti patika tas, cik profesionāli šo kursu pasniedza Kristīne Rasnača, viņa patiešām ļoti vispusīgi izstāstīja būtiskākās tēmas, kas ir aktuālas digitālajā mārketingā. Patika, ka tēmas tika apskatītas gan no to vēsturiskās izcelsmes aspekta, gan arī mūsdienu kontekstā. Ļoti labi lekciju materiāli un praktiskie darbi, kā arī man ļoti noderīga šķita pasniedzējas personīgā pieredze šajā jomā, ar kuru viņa dalījās.”

Šī bija Eiropas Savienības fonda pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” devītā – noslēdzošā kārta. Kopumā Alberta koledža ir piedalījusies piecās mācību kārtās.

Apgūt jaunas zināšanas un prasmes dalībnieki varēja ar 90% līdzfinansējumu no Eiropas Savienības. Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums bija 10% no mācību maksas. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības bija bez maksas.

Pateicamies sadarbības partnerim Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA) par projekta koordinēšanu un profesionālajam mācībspēku kolektīvam par sniegtajām zināšanām izglītojamajiem!


Informācija publicēta 13.11.2023.

Vairāk nekā 370 dalībnieku startē mācībās pieaugušajiem Alberta koledžā

Vairāk nekā 370 dalībnieku startē mācībās pieaugušajiem Alberta koledžā

Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtā Alberta koledžas izsludinātajos studiju kursos mācības uzsāks 374 dalībnieki.

Mācības norisināsies 8 studiju kursos:


1. Projektu vadības digitalizācija – trīs mācību grupas, 71 dalībnieks;
2. Ievads kiberdrošībā – viena mācību grupa; 20 dalībnieki;
3. Grāmatvedības digitalizācija – viena mācību grupa, 25 dalībnieki;
4. E-komercija ar WooCommerce un Shopify – viena mācību grupa, 25 dalībnieki;
5. Digitālā mārketinga rīki un stratēģijas – sešas mācību grupas, 132 dalībnieki;
6. Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytics, Google Data Studio, Google Ads – divas mācību grupas, 41 dalībnieks;
7. Digitālā grāmatvedība – divas mācību grupas, 50 dalībnieki;
8. Tīmekļu vietņu izstrāde ar Wix un Joomla! – viena mācību grupa, 10 dalībnieki.

Mācību laiks un ilgums atkarīgs no mācību grafika noteiktajā studiju kursā, bet ne ilgāk kā līdz 31. oktobrim.

Šī ir Eiropas Savienības fonda pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārta. Apgūt jaunas zināšanas un prasmes ar 90 % līdzfinansējumu no Eiropas Savienības šī projekta ietvaros varēs pēdējo reizi. Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10% no mācību maksas. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.


Informācija publicēta 03.07.2023.

Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju apguvei pagarināta līdz š.g. 24. aprīlim

Lai veicinātu digitālo prasmju pieaugumu, pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušoizglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” pēdējai, 9. kārtai, ir pagarināta līdz 24. aprīlim.

Izsakām pateicību visiem interesentiem, kuri jau ir pieteikušies Mācību pieaugušajiem 9. kārtā! kopumā saņemti vairāk kā 400 izglītojamo pieteikumi (dati uz 18.04.2023.).

Ja vēlies, bet neesi vēl uzspējis pieteikties, iepazīsties ar mūsu piedāvājumu: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/336

Kā arī ielūkojies mūsu sadarbības partnera, Ekonomikas un kultūras augstskolas,  piedāvājumā: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/345


Paredzamais 9.kārtas plāns:

 • Līdz 24.04.2023.- dalībnieku pieteikšanās
 • 24.04.2023.-16.05.2023. - dalībnieku atbilstības pārbaude (veic Valsts izglītības attīstības aģentūra)
 • 20.05.2023.-15.06.2023. - līgumu slēgšana ar izglītojamiem un 1. nodarbības aizvadīšana
 • Ne vēlāk kā līdz 31.10.2023. - mācību noslēgums


Pēdējā pieteikšanās kārta

Apgūt jaunas zināšanas un prasmes ar 90 % līdzfinansējumu no Eiropas Savienības šī projekta ietvaros varēs pēdējo reizi. Strādājošā līdzmaksājums ir 10% no mācību maksas. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Līdzīgi kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties mācībām var strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Detalizētāk skatīt: www.macibaspieaugusajiem.lv


Informācija publicēta 19.04.2023.

       Alberta koledža aicina pilnveidot digitālās prasmes, izmantojot ES fondu atbalstu 90% apmērā, piesakoties ESF 9. kārtā!

Pieteikšanās no 2023. gada 4. aprīļa līdz 2023. gada 18. aprīlim!

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (8.4.1.0/16/I/001) ietvaros, Alberta koledža aicina strādājošos vecumā no 25 gadiem veicināt digitālās prasmes atbilstoši darba tirgus aktualitātēm un pieteikties projekta 9. kārtai. Koledža piedāvā mācības 8 studiju kursos/moduļos, izmantojot ES fondu finansiālu atbalstu 90% apmērā.

Pilno piedāvājumu skatīt ŠEIT.

Izglītības programmas ir vērstas uz darba tirgū aktuālo digitālo kompetenču attīstīšanu un to efektīvu izmantošanu.


Piedaloties projekta 9. kārtā Jūs varēsiet:

 • paplašināt savu pieredzi
 • apgūt jaunas digitālās kompetences
 • praktiski pielietot zināšanas
 • nodibināt jaunus kontaktus un paplašināt sadarbības partneru tīklu
 • pilnveidot tehnoloģiju un/ vai uzņēmējdarbības u.c. kompetences
 • paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū


Pieejamie studiju moduļi jeb vairāku studiju kursu komplekti Alberta koledžā:

 • DIGITĀLĀ MĀRKETINGA ANALĪZE AR GOOGLE ANALYTICS, GOOGLE DATA STUDIO, GOOGLE ADS (80 akad.st.). Apraksts un pieteikšanās ŠEIT.
 • E-KOMERCIJA ar WooCommerce un Shopify (80 akad.st.). Apraksts un pieteikšanās ŠEIT.
 • Grāmatvedības digitalizācija (80 akad.st.). Apraksts un pieteikšanās ŠEIT.
 • Ievads kiberdrošībā (80 akad.st.). Apraksts un pieteikšanās ŠEIT.
 • Projektu vadība digitālajā vidē (80 akad.st.). Apraksts un pieteikšanās ŠEIT.
 • Tīmekļu vietņu izstrāde ar Wix un Joomla! Apraksts un pieteikšanās ŠEIT

Ja neatradāt sev interesējošo studiju kursu, ielūkojaties mūsu sadarbības partnera Ekonomikas un kultūras augstskolas piedāvājumā ŠEIT.

 • Datorgrāmatvedības programma "PayTraq" (80 akad.st.). Apraksts un pieteikšanās ŠEIT.
 • Informāciju sistēmu drošība (80 akad.st.). Apraksts un pieteikšanās ŠEIT.
 • Noliktavu darba digitalizācija (80 akad.st.). Apraksts un pieteikšanās ŠEIT.

Mācību norise: nodarbības e-vidē plānotas vakaros, 1-2 reizes nedēļā no plkst. 18.15-21.15. Mācības norisināsies attālināti, augsti attīstītā e-vides sistēmā. Tehnisko pusi nodrošinās izglītības iestāde. Atsevišķas lietotnes instalēšana nebūs nepieciešama.

Savukārt, klātienes mācības paredzētas 1-2 reizes nedēļā, pa 2-4h laika posmā no plkst.10-17.

Pieteikties kursiem no 2023. gada 4. aprīļa līdz 2023. gada 18. aprīlim varat ŠEIT.


Kas var pieteikties apmācībām?

 • Strādājošie vecumā no 25 gadiem
 • Dalībnieki, kuri projektā mācījušies (un izglītības programmu absolvējuši) 1 vai 0 reizes


Kad sāksies mācības?

Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2023. gada maija otrajā pusē, jūnijā. Mācību norise: nodarbības e-vidē plānotas vakaros, 1-2 reizes nedēļā no plkst. 18.15-21.15. Mācības norisināsies attālināti, augsti attīstītā e-vides sistēmā. Tehnisko pusi nodrošinās izglītības iestāde. Atsevišķas lietotnes instalēšana nebūs nepieciešama.

Savukārt klātienes mācības paredzētas 1-2 reizes nedēļā, pa 2-4h laika posmā no plkst.10-17.

Atkarībā no izglītības programmas apjoma, mācības ilgs 2 līdz 6 mēnešus.

Pilna projekta informācija pieejama ŠEIT.


Informācija publicēta 06.04.2023.

       ESF mācību 7. kārtā profesionālās kompetences pilnveidos astoņās programmās

Alberta koledžā ir noslēgusies mācību grupu kompletēšana un uzņemšana studiju kursos un moduļos ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (8.4.1.0/16/I/001) 7. kārtā.

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (8.4.1.0/16/I/001) ietvaros, Alberta koledža aicināja strādājošos vecumā no 25 gadiem apgūt profesionālās prasmes atbilstoši darba tirgus aktualitātēm un pieteikties projekta 7. kārtai, piedāvājot mācības daudzveidīgās mācību programmās, izmantojot ES fondu finansiālu atbalstu 90% apmērā.

Mācības ESF 7. kārtas ietvaros tika uzsāktas šādās mācību programmās:

 • Projektu vadība (80 ak/h)
 • Digitālā satura mārketings (80 ak/h)
 • Personāla vadība (80 ak/h)
 • Vizuālā komunikācija (80 ak/h)
 • Loģistikas pamati (80 ak/h)
 • Personāla vadības aktuālās problēmas un risinājumi (160 ak/h) – 2 paralēlgrupas
 • Digitālā mārketinga rīki un stratēģijas (160 ak/h)
 • Digitālā grāmatvedība (160 ak/h)

Alberta koledžā kopumā tika uzņemti 165 dalībnieki.

Izglītības programmās dalībniekiem tiks dota iespēja paplašināt savu pieredzi, apgūt jaunas tendences tirgū pieprasītās nozarēs, praktiski pielietot zināšanas, nodibināt jaunus kontaktus un paplašināt savu networking, pilnveidot tehnoloģiju un/vai uzņēmējdarbības u.c. kompetences, kā arī paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū.

Mācības visas mācību programmās plānojas noslēgties jūnija un jūlija beigās.

Paldies dalībniekiem par izrādīto interesi uzsākot mācības Alberta koledžā!

Informācija publicēta 12.05.2022.

       Informācija pretendentiem par ESF mācību 7. kārtu

Paldies visiem strādājošajiem, kuri pieteicās ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtas mācībās Ekonomikas un kultūras augstskolā/ Alberta koledžā! Kopumā saņemti 342 pieteikumi (EKA) / 407 pieteikumi (Alberta koledža(AK)).

Jūsu pieteikumi ir saņemti, bet pašlaik sadarbības partneris - Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rūpīgi izvērtē katra pretendenta atbilstību projekta noteikumiem. Atbilstības pārbaude ilgs aptuveni līdz 7. martam.

Pēc atbilstības pārbaudes un dalībnieku akceptēšanas projektā no VIAA saņemsim mācību 7. kārtas dalībnieku sarakstus, lai tālāk veiktu individuālu komunikāciju, kas saistīta ar mācību grafiku izziņošanu, līgumu noslēgšanu, piekļuves izsniegšanu nodarbību virtuālajām auditorijām u.tml.

Plānotais laika sadalījums:

Līdz 07.03.2022.- pretendentu atbilstības pārbaude (veic VIAA)

Līdz 31.03.2022.- sazināmies ar pretendentiem par mācību grafikiem un līgumu slēgšanu

EKA marta beigas/ aprīlis/ maijs, AK aprīlis/ maijs - mācību uzsākšanās

Mācības 7. kārtā notiks attālināti, tiešsaistē. Izmantojam modernu e-vides sistēmu, bāzētu mākoņvidē, kas padara sistēmu ērti lietojamu no jebkuras vietas pasaulē, kur pieejams internets. Lai mācītos, nav nepieciešams veikt instalēšanu. Mācību vidē pieejama ne tikai tiešsaistes videolekciju istaba un mācību materiāli, bet nodrošinām arī aizvadīto nodarbību videoierakstus visā mācību periodā.

Uz tikšanos!

Detalizēta informācija par projektu un tā aktualitātēm pieejama: www.macibaspieaugusajiem.lv

Informācija publicēta 25.02.2022.

        Alberta koledža aicina strādājošos paaugstināt konkurētspēju darba tirgū, izmantojot ES fondu atbalstu 90% apmērā, piesakoties ESF 7. kārtas studijām!

Pieteikšanās no 2022. gada 27. janvāra līdz 2022. gada 24. februārim!

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (8.4.1.0/16/I/001) ietvaros, Alberta koledža aicina strādājošos vecumā no 25 gadiem apgūt profesionālās prasmes atbilstoši darba tirgus aktualitātēm un pieteikties projekta 7. kārtai, piedāvājot mācības 22 studiju kursos/moduļos, izmantojot ES fondu finansiālu atbalstu 90% apmērā.

Pilno piedāvājumu skatīt ŠEIT

Izglītības programmas ir vērstas uz darba tirgū aktuālo kompetenču attīstīšanu un to efektīvu izmantošanu.


Piedaloties projekta 7. kārtā Jūs varēsiet:

 • paplašināt savu pieredzi
 • apgūt jaunas tendences tirgū pieprasītās nozarēs
 • praktiski pielietot zināšanas
 • nodibināt jaunus kontaktus un paplašināt savu networking
 • pilnveidot tehnoloģiju un/ vai uzņēmējdarbības  u.c. kompetences
 • paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū


Pieejamie studiju moduļi:

 • Digitālā grāmatvedība (160 akad.st.). Apraksts un pieteikšanās ŠEIT
 • Digitālā mārketinga rīki un stratēģijas (160 akad.st.). Apraksts un pieteikšanās ŠEIT
 • Personāla vadības aktuālās problēmas un risinājumi (160 akad.st.). Apraksts un pieteikšanās ŠEIT


Pieejamie studiju kursi:


Mācību norise:Nodarbības plānotas vakaros, 1-2 reizes nedēļā no plkst. 18.15-21.15. Retāk darba dienu dienās.Mācības norisināsies attālināti, augsti attīstītā e-vides sistēmā. Tehnisko pusi nodrošinās Alberta koledža. Atsevišķas lietotnes instalēšana nebūs nepieciešama.

Pieteikties kursiem no 2022. gada 27. janvāra līdz 2022. gada 24. februārim varat ŠEIT


Kas var pieteikties apmācībām?

 • Strādājošie vecumā no 25 gadiem
 • Dalībnieki, kuri projektā mācījušies (un izglītības programmu absolvējuši) 1 vai 0 reizes


Kad sāksies mācības?

Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2022. gada aprīlī un maijā. Mācības norisināsies vakaros 1-2 reizes nedēļā no plkst. 18.30-21.30. Retāk darba dienu dienās laika periodos10:00-13:10/13:50-17:00. Nodarbības būs pieejamas ierakstos.

Atkarībā no izglītības programmas apjoma, mācības ilgs 3 līdz 6 mēnešus.

Pilna projekta informācija pieejama ŠEIT


Informācija publicēta 27.01.2022.

       ESF 6. kārtas studijas veiksmīgas – absolvējuši gandrīz 100%

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros Alberta koledžā mācības jau ir noslēgušās divos studiju kursos – “Projektu vadība digitālajā vidē” (80h) un “Grāmatvedības digitalizācija” (80h).

Lepojamies ar mācību rezultātiem un absolventu skaitu, kurš sasniedz gandrīz 100% no kopējā uzņemto dalībnieku skaita. Abas mācību grupas raksturoja augsta motivācija, savukārt pasniedzēji spēja ieinteresēt un raisīt aktīvas diskusijas, kā rezultātā esam gandarīti par sasniegtajiem rezultātiem un teicamajām atzīmēm.

Tāpat, izanalizējot kursu norisi, ir izdarīti vairāki secinājumi, ko uzlabot mācību procesā nākamajās studiju grupās.


Informācija publicēta 10.11.2021.

       Mācību ar ESF atbalstu 6. kārta jau sākusies!

Vēl pavisam nesen, jūnijā, saulgriežu laikā vairāk nekā 20 dalībnieki absolvēja ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas mācības.

5. kārta tika noslēgta ar daudziem paldies vārdiem, no kuriem siltākie veltīti E-komercijas docētājam: “Esmu ļoti priecīga, ka izvēlējos E-komercijas kursu un jūsu mācību iestādi. Vēlos izteikt pateicību pasniedzējiem par augsti kvalificētu mācību materiālu nodrošināšanu. Īpašs paldies kursa vadītājam Edgaram Čerkovskim. Gods būt tuvu profesionālim.” (Natālija, E-Komercijas profesionālās pilnveides izglītības programmas absolvente).

Ar tikpat lielām ambīcijām un ar tikpat lielu atdevi gatavojamies arī ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas mācībām, kas veltīta digitālajām prasmēm. Pirmā mācību grupa zināšanu un prasmju apguvi uzsāka jau 2021. gada 24. augustā. Pirmo reizi, saistībā ar lielo dalībnieku interesi, ir atvērtas arī paralēlās grupas.6. kārtas ietvaros mācības norisinās sekojošās programmās un studiju kursos:

 • Projektu vadība digitālajā vidē
 • Grāmatvedības digitalizācija
 • Digitālā grāmatvedība
 • Digitālā mārketinga rīki un stratēģijas

Sadarbības partnera Ekonomikas un kultūras augstskolas mācību piedāvājumu skatīt ŠEIT.

Visas izglītības programmas raksturo digitālo prasmju attīstīšana un to efektīva izmantošana, daudzveidīgas digitālās pieredzes uzkrāšana, jaunu digitālo tendenču apgūšana konkrētās jomās, kā arī praktiski pielietojamas zināšanas, kas paaugstina konkurētspēju darba tirgū.

Mācības norisināsies attālināti, augsti attīstītā e-vides sistēmā. Tehnisko pusi nodrošina Ekonomikas un kultūras augstskola. Atsevišķas lietotnes instalēšana nebūs nepieciešama.

Ja nepaspēji pieteikties mācībām vai esi students, kurš vēlas paplašināt savu redzesloku, raksti e-pastu uz karjera@alberta-koledza.lv, un radīsim iespēju pievienoties Jums interesējošām mācībām!

Lai zināšanām bagāts mācību gads!


Informācija publicēta 09.09.2021.

       Informācija ESF mācību 6. kārtas pretendentiem

Paldies visiem strādājošajiem, kuri pieteicās ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6.kārtas mācībās Ekonomikas un kultūras augstskolā/ Alberta koledžā! Kopumā saņemti 139 pieteikumi (EKA)/ 298 pieteikumi (AK).

Jūsu pieteikumi ir saņemti, bet pašlaik sadarbības partneris - Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rūpīgi izvērtē katra pretendenta atbilstību projekta noteikumiem. Atbilstības pārbaude ilgs līdz š.g. jūlija beigām.

Pēc atbilstības pārbaudes un dalībnieku akceptēšanas projektā no VIAA saņemsim mācību 6. kārtas dalībnieku sarakstus, lai tālāk veiktu individuālu komunikāciju, kas saistīta ar mācību grafiku izziņošanu, līgumu noslēgšanu, piekļuves izsniegšanu nodarbību virtuālajām auditorijām u.tml.

Plānotais laika sadalījums:

 • Līdz 31.07.2021.- pretendentu atbilstības pārbaude (veic VIAA)
 • Līdz 15.08.2021.- sazināmies ar pretendentiem par mācību grafikiem un līgumu slēgšanu
 • Augusta beigas/septembris - mācību uzsākšanās.

Mācības šajā kārtā notiks tikai attālināti, tiešsaistē. Izmantojam modernu e-vides sistēmu, bāzētu mākoņvidē, kas padara sistēmu ērti lietojamu no jebkuras vietas pasaulē, kur pieejams internets. Lai mācītos, nav nepieciešams veikt instalēšanu. Mācību vidē pieejama ne tikai tiešsaistes videolekciju istaba un mācību materiāli, bet nodrošinām arī aizvadīto nodarbību videoierakstus visā mācību periodā, kā arī mācībspēki vienmēr atvērti papildus konsultācijām.

Uz tikšanos augustā!

Detalizēta informācija par projektu un tā aktualitātēm pieejama: www.macibaspieaugusajiem.lv


Informācija publicēta 08.07.2021.

       6. kārta (2021. gada rudens)

Alberta koledža aicina strādājošos paaugstināt konkurētspēju darba tirgū, izmantojot ES fondu atbalstu 90% apmērā

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (8.4.1.0/16/I/001) ietvaros, Alberta koledža aicina strādājošos vecumā no 25 gadiem apgūt dažādas digitālās prasmes un pieteikties projekta 6. kārtai, piedāvājot mācības trīs profesionālās pilnveides izglītības programmās un 9 studiju kursos/studiju moduļos, izmantojot ES fondu finansiālu atbalstu 90% apmērā.

Pilno piedāvājumu skatīt ŠEIT.


Pieejamās profesionālās pilnveides programmas:

 • Digitālā uzņēmējdarbība (160 ak/h). Apraksts un pieteikšanās ŠEIT.
 • E-Komercija (160 ak/h). Apraksts un pieteikšanās ŠEIT.
 • Digitālais mārketings (160 ak/h). Apraksts un pieteikšanās ŠEIT.


Pieejamie studiju kursi:

Nodarbības plānotas vakaros, 1-2 reizes nedēļā no plkst. 18.30-21.30.


Visas izglītības programmas raksturo digitālo prasmju attīstīšana un to efektīva izmantošana, daudzveidīgas digitālās pieredzes uzkrāšana, jaunu digitālo tendenču apgūšana konkrētās jomās, praktiski pielietojamas zināšanas, konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū.

Mācības norisināsies attālināti, augsti attīstītā e-vides sistēmā. Tehnisko pusi nodrošinās Alberta koledža. Atsevišķas lietotnes instalēšana nebūs nepieciešama.

Pieteikšanās no 2021. gada 31. maija līdz 2021. gada 30. jūnijam ŠEIT.


Ar ko atšķiras profesionālās pilnveides izglītības programmas no studiju kursiem?

Abus izglītības programmu veidus raksturo profesionālo zināšanu, prasmju un kompetenču pieaugums. To kvalitāte ir līdzvērtīgi augsta. Apgūstot studiju kursu, tiek izsniegta apliecība par studiju kursa apguvi - nākotnē mācoties kādā no augstākās izglītības iestādēm, būs iespēja veikt apgūtā kursa pielīdzināšanu. Tas nozīmē, ka otrreiz kurss nebūs jāapgūst. Studiju kursu raksturo koncentrētas zināšanas vienā jomā. Savukārt profesionālās pilnveides izglītības programma sastāv no vairākiem specializējošiem priekšmetiem. Absolvējot profesionālās pilnveides izglītības programmu, tiek izsniegta apliecība par tās apguvi.


Kas var pieteikties apmācībām?

 • Strādājošie vecumā no 25 gadiem
 • Dalībnieki, kuri projektā mācījušies (un izglītības programmu absolvējuši) 1 vai 0 reizes


Kad sāksies mācības?

Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021. gada augustā un septembrī. Mācības norisināsies vakaros 1-2 reizes nedēļā no plkst. 18.30-21.30. Atkarībā no izglītības programmas apjoma, mācības ilgs 3 līdz 6 mēnešus.

Pilna projekta informācija pieejama ŠEIT.

Informācija publicēta 31.05.2021.

       5. kārtas mācības ar ESF atbalstu jau gandrīz pusē!

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) ietvaros ar 2021. gada janvāri mācības uzsāka 30 dalībnieki trīs profesionālās pilnveides izglītības programmās:

 • E-komercija
 • Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)
 • Projektu vadība

Mācību dalībnieki ir gandarīti par iespēju mācīties attālināti un turpināt pilnveidot savas zināšanas, neskatoties uz izsludināto ārkārtas situāciju valstī. Mācību process ne uz mirkli nav apstājies. Tas dod iespēju dalībniekiem nezaudēt konkurētspēju darba tirgū arī šajos mainīgajos apstākļos. No izglītojamo puses augsti tiek novērta arī attīstītā digitālās vides infrastruktūra, kas ļauj izglītojamajiem ne tikai aktīvi piedalīties mācību procesā, bet nepieciešamības gadījumā aizvadītās nodarbības atkārtoti noskatīties ierakstā. Tomēr ir arī dalībnieki, kuri gaida mācību atsākšanos klātienē, atzīmējot, ka klātienes kontakts viņiem nav aizstājams.

Sakām lielu paldies sadarbības partnerim VIAA par projekta koordinēšanu, kā arī profesionālajam mācībspēku kolektīvam! Novēlām arī izglītojamajiem aizrautību, izturību un prieku apgūt jaunas zināšanas un prasmes, jo mācību noslēgums jau pavisam drīz - jūnijā!


Informācija publicēta 22.03.2021.

 

       Mācības ar ESF atbalstu 5. kārtas ietvaros ir sākušās!

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) ietvaros ar 2021. gada janvāri ir uzsākušās mācības trīs profesionālās pilnveides izglītības programmās:

 • E-komercija
 • Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)
 • Projektu vadība

Mācības kopumā uzsākuši 30 dalībnieki. Mācības turpināsies līdz pat 2021.gada jūlijam.

Sakām lielu paldies profesionālajam mācībspēku kolektīvam un vēlam tikpat lielu zinātkāri kā līdz šim arī izglītojamajiem!


Informācija publicēta 29.01.2021.

       Piesakies kādā no trīs mācību programmām ar ESF atbalstu!

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) ietvaros laika periodā no 2020.gada 22. septembra līdz 22. oktobrim aicinām pieteikties kādā no trīs Alberta koledžas piedāvātajām mācību programmām:


Reģistrācija pieejama šeit .

Jaunums! Mācībām var pieteikties arī interesenti, kuri jau vienu reizi ir izmantojuši ESF atbalstu. Izmanto iespēju un mācies atkārtoti sev vēlamajā programmā ar ES fondu atbalstu!

Vai varu pretendēt atbalstam?

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, tai skaitā jaunie vecāki, kuri atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kā arī strādājoši pensionāri.

Atbalstu var saņemt arī gadījumā, ja ir apgūta un absolvēta izglītības programma kādā no iepriekšējām mācību kārtām.

Kāds ir līdzmaksājuma apmērs?

Līdzmaksājums ir tikai 10%, ko var segt arī darba devējs. Atlikušos 90% sedz ES fondi. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu. Mācību maksu skatīt: šeit

Kā pieteikties mācībām?

Mācībām var pieteikties reģistrējoties šeit līdz 2020. gada 22. oktobrim. Pēc reģistrācijas noslēgšanās sazināsimies ar Jums, lai pārrunātu ar mācību īstenošanu saistītos jautājumus.

Kad sāksies mācības?

Mācības uzsāksies pēc reģistrācijas noslēgšanās un pēc mācību līgumu noslēgšanas, bet ne ātrāk par 10. novembri.

Veidojot mācību grafiku tiks ņemts vērā, ka izglītojamie ir strādājošie. Mācības tiks organizētas darba dienās 1-2 reizes nedēļā. Precīzi datumi tiks izziņoti pēc grupu nokomplektēšanas.

Kas būs mūsu mācībspēki?

Zināšanās un pieredzē dalīsies augsti kvalificēti mācībspēki, kuri ir arī nozares profesionāļi.

Kāds inventārs ir nepieciešams, lai piedalītos mācībās?

Mācības norisināsies klātienē, koledžas telpās Skolas ielā 22, Rīgā. Papildu inventārs nav nepieciešams, to nodrošinās izglītības iestāde.

Kādēļ izvēlēties Alberta koledžas piedāvātās mācību programmas?

Tās ir balstītas uz praktiskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām. Īstenojam individuālu attieksmi pret mācību grupu dalībniekiem. Mācībspēki ir praktizējoši nozares profesionāļi.

ES fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots mācībās iesaistīt 53 tūkstošus nodarbināto.

Informācija publicēta 22.09.2020.

 

       E-vides programmās 170 absolventi

Profesionālās kompetences veiksmīgi pilnveidojuši gandrīz 170 dalībnieki

Attālinātajā kārtā, kas tika īstenota ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, mācības aizritējušas 11 studiju kursos, un absolventu skaits tuvojas 170 dalībniekiem. Pieprasītākie kursi šajā kārtā bijuši "Pasākumu producēšana" un "Loģistikas pamati". Kursu dalībnieki augstu novērtējuši iegūtās profesionālās zināšanas un mācībspēku kompetenci.

"Bija patiešām prieks papildināt zināšanas un atsvaidzināt, kas bija aizmirsies. Ļoti interesantas bija lekcijas, žēl, ka tik ātri pagāja laiks, jo varētu vēl un vēl klausīties un celt zināšanas no tik pieredzējušas lektores kā Jolanta Borīte. Vēlreiz sirsnīgs paldies!!!" savos iespaidos dalās "Pasākumu producēšanas" kursa absolvente.

"Paldies par iespēju. Kursā iegūtās zināšanas ir nudien ļoti noderīgas,” atzīst "Sociālo mediju komunikācijas" kursu absolvējušais.

Arī "Programmēšana I" absolvents neslēpj savus lielākos ieguvumus: "Paldies par informāciju un organizēšanu! Uzzināju daudz jauna, faktiski iepazinu jaunu, vēl nezināmu pasauli. Par lektoru varu teikt tikai ļoti atzinīgus vārdus!"

Savukārt viens "Publisko un masu pasākumu producēšanas" kursa klausītājs gatavojas zināšanas padziļināt, kļūstot par Alberta koledžas studentu.

Alberta koledža dalību projektā turpina arī 5.kārtas ietvaros, īstenojot trīs profesionālās pilnveides programmas: "E-Komercija", "Projektu vadība" un "Grāmatvedība (bez priekšzināšanām)". Plānotais mācību uzsākšanas laiks: 2020. gada decembris. Arī 5. kārtā programmas bija pieprasītas, un kopumā saņemti 112 pieteikumi.

Alberta koledža izsaka vislielāko pateicību mācībspēku komandai par atbalstu un ieguldījumu tiešsaistes mācību sekmīgā īstenošanā.

Informācija publicēta 26.11.2020.

 

       22 mācību programmas e-vidē (2020)

       Piesakies kādā no 22 mācību programmām e-vidē!

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) ietvaros laika periodā no 2020.gada 30.jūnija līdz 15.jūlijam aicinām pieteikties kādā no 22 Alberta koledžas piedāvātajām mācību programmām. Reģistrācija pieejama šeit .

Jaunums! Mācībām var pieteikties arī interesenti, kuri jau vienu reizi ir izmantojuši ESF atbalstu. Izmanto iespēju un mācies atkārtoti sev vēlamajā programmā ar ES fondu atbalstu!

Vai varu pretendēt atbalstam?

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, tai skaitā jaunie vecāki, kuri atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību.

Atbalstu var saņemt arī gadījumā, ja ir apgūta un absolvēta izglītības programma kādā no iepriekšējām mācību kārtām.

Kāds ir līdzmaksājuma apmērs?

Līdzmaksājums ir tikai 10%, ko var segt arī darba devējs. Atlikušos 90% sedz ES fondi. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu. Mācību maksu skatīt: šeit

Kā pieteikties mācībām?

Mācībām var pieteikties reģistrējoties šeit. Reģistrācija noslēgsies 2020.gada 15.jūlijā. Pēc reģistrācijas noslēgšanās sazināsimies ar Jums, lai pārrunātu ar mācību īstenošanu saistītos jautājumus.

Kad sāksies mācības?

Mācības uzsāksies pēc reģistrācijas noslēgšanās un pēc mācību līgumu noslēgšanas, bet ne ātrāk par 30.jūliju. Veidojot mācību grafiku tiks ņemts vērā, ka izglītojamie ir strādājošie. Mācības iespēju robežās tiks organizētas darba dienu vakaros un/ vai brīvdienās. Precīzi datumi tiks izziņoti pēc grupu nokomplektēšanas.

Katra nodarbība e-vidē tiks ierakstīta un lekciju ieraksti, nodarbību mācību materiāli būs pieejami ikvienam mācību dalībniekam līdz pat absolvēšanas dienai. Kā rezultātā ikvienam interesentam būs iespēja noskatīties ikvienu nodarbību neatkarīgi no tās norises laika.

Kas būs mūsu mācībspēki?

Zināšanās un pieredzē dalīsies augsti kvalificēti mācībspēki, kuri ir arī nozares profesionāļi. Mācībspēku sarakstu iespējams aplūkot šeit.

Kāds inventārs ir nepieciešams, lai piedalītos mācībās?

Ir nepieciešams dators, planšetdators vai viedtālrunis. Iekārtas vēlamas ar video kameru un mikrofonu. Tādējādi būs iespēja aktīvi komunicēt ar lektoru. Ja mikrofona iespējas nav - komunikācija varēs notikt tiešsaistes čatā.Sistēma ir on-line risinājums, tādēļ nebūs nepieciešama nekāda papildu programmu instalēšana.Neskatoties uz to, ka sistēma ir ļoti vienkārša, tiks nodrošinātas instrukcijas darbam ar to.

Kādēļ izvēlēties Alberta koledžas piedāvātās mācību programmas?

Izglītības iestādei ir daudzgadēja pieredze attālināto mācību nodrošināšanā, īstenojot studiju programmas arī e-vidē. Ir izstrādāta metodoloģija, organizētas personāla apmācības, pieejamas pamācības darbam e-vidē: gan personālam, gan izglītojamiem.

Sākoties ārkārtas situācijai valstī, klātienes studiju process uz e-vidi tika pārorientēts vienas dienas laikā, nodrošinot studentiem un docētājiem piekļuvi virtuālajām auditorijām, sniedzot studentiem iespēju piedalīties video lekcijās tiešsaistē, kā arī komunicēt ar lektoru un kursabiedriem gan individuāli, gan grupās. Operatīvā pielāgošanās ārkārtas situācijai apliecina izglītības iestādes augsto tehnoloģiju līmeni un resursu kapacitāti, kā arī docētāju augstās tehnoloģiju pielietošanas prasmes.


Informācija publicēta 30.06.2020.

 

Mācības bezdarbniekiem

Mācies angļu valodu ar kuponu metodi!

Ja šobrīd esi bezdarbnieks vai darba meklētājs, tad Tev ir iespēja paaugstināt savas angļu valodas prasmes, veicinot konkurētspēju darba tirgū. Alberta koledža piedāvā apgūt angļu valodu ar kuponu metodi trīs dažādās programmās:

 • Angļu valoda (bez priekšzināšanām) 150 ak/h
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) 100 ak/h
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) 100 ak/h

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu. Mācības, iegūstot kuponu, ir bez maksas.

 

Kā notiek pieteikšanās?

 1. NVA e-pakalpojumu vietnē jāpiesakās uz kuponu angļu valodas apguvei. Bezdarbnieki un darba meklētāji apmācību kuponu saņem rindas kārtībā atbilstoši pieteikuma dalībai apmācībā reģistrēšanas datumam NVA datu bāzē.
 2. Jāsazinās ar Alberta koledžu karjera@alberta-koledza.lv vai 25160696, lai aizpildītu angļu valodas zināšanu pārbaudes testu.
 3. Pēc tam NVA e-pakalpojumu vietnē jāizvēlas attiecīgā Alberta koledžas piedāvātā angļu valodas programma un tai jāpiesakās.

Vairāk informācijas par kuponu izsniegšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve

 

Lai noskaidrotu nodarbību grafiku u.c. interesējošus jautājumus par angļu valodas kursiem Alberta koledžā, raksti karjera@alberta-koledza.lv vai zvani 25160696.

 

Par projektu:Dalībnieku apmācības tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” identifikācijas Nr.7.1.1.0/15/I/001, Projekts "Prasmju pilnveide pieaugušajiem" Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

 

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

19.06.2024.

Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām jūnija izskaņā:. 22.06. Alberta koledža slēgta!. 25.06. plkst. 10.00-18.00. 26.06. plkst. 14.00-18.00. 27.06. plkst. 10.00-18.00....

AKTIVITĀTES JŪNIJĀ

28.05.2024.

01.06.2024.. Tiešsaistes lekcija "International Knowledge Day". 07.06.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 4. daļa.

"RIMI" RĪGAS MARATONS

27.05.2024.

Veselā miesā vesels gars!. Ikgadējā “Rimi” Rīgas maratonā piedalījās arī Alberta koledžas studenti, kuri, apvienojot skriešanu ar pozitīvām emocijām, ieguva enerģijas lādiņu studijām!....

SPORTA SPĒLES 2024

10.05.2024.

Vai esi savā kalendārā jau atzīmējis 1. un 2. jūniju kā pasākuma “Sporta spēles 2024” norises dienas?. Tevi sagaida sacensības starp komandām dažādās disciplīnās, lieliska ballīte DJ pavadībā...

AKTIVITĀTES MAIJĀ

13.03.2024.

07.05.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 2. daļa. 14.05.2024.. Ekskursija “Radošā talka apvienībā “Apeirons””....

DARBA LAIKS LIELDIENĀS

21.03.2024.

Tuvojoties Lieldienām, Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām svētku nedēļā:. 28.03. darba laiks 9.30-19.00;. 29.03.–01.04. Alberta koledža slēgta!. Priecīgas un raibas...

AKTIVITĀTES APRĪLĪ

19.01.2024.

02.04.2024.. E-vieslekcija “Loģistikas prasības e-komercijā”. 09.04.2024.. Vieslekcija „Digitālie palīgi profesionālajai valodai”. 11.04.2024.. E-vieslekcija “HR...

MŪSU STUDENTI SIGULDĀ

19.03.2024.

Mūsu topošie speciālisti viesojās Siguldā!. #akizglitiba. Studiju kursa "Publisko pasākumu producēšana" studenti ir apmeklējusi kultūras centru “Siguldas DEVONS”.. Vizītes...

DZIMUMBALLE 2024

13.03.2024.

Gribi redzēt sevi 3D? . Gaidītākā balle – "DZIMUMBALLE". Vai esi gatavs skaļi dziedāt līdzi MAUKU SENCIM un turpināt nakts ritmus uz deju grīdas pie DJ GUSTA? Jo tas nav viss, kas Tevi sagaida.......

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums