Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


Studiju programma: Kultūras tūrisma organizēšana
Apjoms: 80 kredītpunkti

Specializācija: Tūrisms

Piešķiramā kvalifikācija: Kultūras tūrisma organizators

Akreditācija: studiju programma un studiju virziens "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" akreditēti līdz 2019.gada  18.jūnijam.

 

Ja Tavs hobijs ir tūrisms, tad pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja savu hobiju pārvērst par profesiju.

Programmas apraksts

Ja Tevi saista tūrisms - esi atradis savu īsto studiju programmu! Tūrisms ir viena no pakalpojumu nozares prioritātēm Latvijā, un tas ir saistīts ar ceļošanu un uzturēšanos ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas. 

 

Kur varēs strādāt?

 

Darba iespējas ir ļoti plašas, sākot ar tūrisma informācijas centriem, tūrisma aģentūrām vai tūrisma operatoriem, beidzot ar sava uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu. Tūrisma organizatori izstrādā un īsteno tūrisma projektus, sagatavo tūrisma produktus, nodarbojas ar personāla vadības jautājumiem un tirgvedības darbu tūrisma jomā. 

 

Kur varēs turpināt studijas?

 

Pēc mācību pabeigšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties uzreiz trešajā kursā. Ja mācības ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības kādā no Lielbritānijas augstskolām. Detalizētu informāciju skatieties sadaļā Absolventu iespējas.

 

Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu studijas?

 

Vēlme mācīties un pašattīstīties, atrast jaunus draugus un kontaktus, iesaistīties aktīvā studentu dzīvē ar konferencēm, lietišķām spēlēm, diskusijām, mācību ekskursijām un neformālām tikšanās reizēm ārpus studijām;
Interese par tūrismu, kultūru un svešvalodām;
Sekmīgi apgūta vidējā izglītība. Nepieciešamo dokumentu sarakstu skatieties sadaļā Uzņemšanas noteikumi.

Kas ir ietverts studiju programmā?

Studiju programma sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu apguves. Lekcijas un semināri sniedz studentam teorētisko ietvaru, savukārt divas prakses dod iespēju pielietot iegūtās zināšanas konkrētā darba vietā. Liela uzmanība tiek vērsta svešvalodu apgūšanai, kas nākotnē palīdzēs atrast darbu ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu un starptautiskajos uzņēmumos. Studiju beigās studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš var tikt izmantots praksē.

Apmeklētākās mācību ekskursijas un radošās darbnīcas

Studiju ietvaros studenti ir devušies mācību ekskursijās uz Vecrīgu, Rīgas Jūgendstilu, Rīgas Centrāltirgu, Spīķeru kvartālu, tūrisma firmu „Latvia Tours”, tūrisma aģentūru „Impro”, Rīgas tūrisma informācijas centru, Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Mencendorfa namu, Rīgas jūgendstila muzeju, starptautisko lidostu „Rīga”, Rīgas aviācijas muzeju, Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju, mākslas muzeju „Rīgas birža”, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, R.Sutas un A.Beļcova muzeju, galeriju “Māksla XO”, mākslas galeriju „Galerija Putti”, „Galeriju Daugava”, E. Smiļģa teātra muzeju, Latvijas nacionālo vēstures muzeju, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Kara muzeju, Okupācijas muzeju, Stūra māju, Latvijas dabas muzeju, viesnīcu „Tallink Hotel Riga”, viesnīcu „Mercure Riga Centre”, viesnīcu „Semerah Hotel Metropole”, „Laimas” šokolādes muzeju, Žaņa Lipkes muzeju u.d.c., lai pēc absolvēšanas labi orientētos Rīgas kultūras tūrisma piedāvājumā.

Studenti ir apmeklējuši radošās darbnīcas par „Tūrisma pakalpojumu sniedzēju rezervēšanas sistēmām”, „Tūroperatoru rezervēšanas sistēmām”, „Sociālo pētījumu metodēm” un “Kā tikt galā ar stresu un priekpilni īstenot sevi profesijā”.

Interesantākie studentu projekti un citas aktivitātes:

 • 2014./2015. studiju gads–XIII Studentu zinātniski praktiskā konference „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2015” sadarbībā ar Ekonomikas un kultūras augstskolu, Evija Ziemele-Ūbele,„Jauna kultūras tūrisma produkta “Kontrastiem bagātā Dienvidportugāle” izveide”, zinātniskā vadītāja Ineta Strautiņa, 3.vieta.
 • 2014./2015. studiju gads–XIII Studentu zinātniski praktiskā konference „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2015” sadarbībā ar Ekonomikas un kultūras augstskolu, Santa Siliņa,“Koka ēkas Grīziņkalnā”, zinātniskā vadītāja Ieva Avotiņa.
 • 2013./ 2014. studiju gads–XII Studentu zinātniski praktiskā konference “Studenti Latvijas izaugsmei”, 1. kursa studenti, “Studentu un jauniešu ceļošanas paradumi Latvijā”, studiju kursa „Tūrisma pamati” ietvaros.
 • 2013./ 2014. studiju gads - Starptautiskā tūrisma izstāde „Balttour 2014”, RolandsMillers„Latvijā pirmā baznīcas torņu skatu karte”.
 • 2012./ 2013. studiju gads - XIStudentu zinātniski praktiskā konference “Studenti Latvijas izaugsmei”, 1. kursa studenti, “Latvijas tūrisms skaitļos”, studiju kursa „Tūrisma pamati” ietvaros.

 

Plānotais 2016./ 2017. studiju gadam:

 • Studiju kursā „Profesionālā angļu valoda” lektore no Kanādas, kurai šī svešvaloda ir dzimtā valoda.
 • Studiju kursā „Spāņu valoda un kultūra” lektors no Kubas, kuram šī svešvaloda ir dzimtā valoda.
 • Katrā nozares studiju kursā 2 – 3 mācību ekskursijas uz Rīgas tūristu piesaistes objektiem un vietām.
 • Katru mēnesi tūrisma tematiskie vakari ar vieslekcijām, radošajām darbnīcām un ceļotāju klubiņu.
 • Vieslekcijas par jauniem kultūras tūrisma produktiem un projektiem sadarbībā ar tūrisma speciālistiem.
 • Radošās darbnīcas par tūrisma uzņēmumu un organizāciju darbību sadarbībā ar tūrisma uzņēmumu un organizāciju vadītājiem.
 • Ceļotāju klubiņš par ceļojumiem un piedzīvojumiem sadarbībā ar koledžas studentiem un absolventiem.
 • Prakse ne tikai Latvijas, bet arī ārzemju tūrisma uzņēmumos Vācijā, Spānijā, Lielbritānijā u.c. Eiropas valstīs.
 • Diplomdarbs par savu sapņu ceļojumu, izstrādājot to kopā ar tūrisma profesionāļiem.

 

Studiju ilgums

Pilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi)
Dienas grupas
Nodarbības notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 09:00 līdz 18:00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

 

Nepilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi un 6 mēneši)

Vakara grupas 
Nodarbības notiek darba dienās (2-3 reizes nedēļā), laika periodā no plkst. 18:00 līdz 20:50 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Sestdienas grupas
Nodarbības notiek katru sestdienu laika periodā no plkst. 09:00 līdz 18:20 saskaņā ar nodarbību sarakstu


E- studijas klātienē (studiju ilgums 2 gadi un 6 mēneši)
E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Programmas struktūra

Obligātie mācību kursi (profesionālie priekšmeti):

    Kultūras tūrisms
    Kultūras tūrisma produkts
    Kultūras tūrisma projektu vadība
    Kultūras vēsture un mūsdienu attīstības tendences
    Kultūras politikas pamatprincipi
    Profesionālā angļu valoda
    Profesionālā latviešu valoda
    Spāņu valoda un kultūra
    Latvijas vēsture
    Latvijas un pasaules tūrisma ģeogrāfija
    Gida darba pamati
    Viesmīlība un saskarsme
    Retorika un prezentēšanas prasmes

Izvēles mācību kursi:

    Jaunu ideju radīšana
    Pārdošanas veicināšana
    E-komercija

Vispārizglītojošie mācību kursi (nepieciešami augstākās izglītības iegūšanai):

    Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana
    Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
    Vadībzinības
    Personāla vadība
    Lietišķā informātika
    Tirgzinības
    Sabiedrisko attiecību pamati
    Lietišķā informācijas apmaiņa
    Lietišķās etiķetes principi
    Darba vides un civilā aizsardzība

Prakse: Alberta koledžas studentiem ir paredzētas divas studiju prakses, kuras var iziet gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kuros strādā kultūras tūrisma organizators vai kurš sniedz kultūras tūrisma produktus vai realizē kultūras tūrisma projektus. Studiju prakses vieta studentam ir jāatrod patstāvīgi, bet nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā, izmantojot sadarbības partneru bāzi.

Līdz šim studenti par prakses vietām ir izvēlējušies tūrisma aģentūras, tūrisma operatorus, tūrisma informācijas centrus, tūrisma asociācijas, aviokompānijas, muzejus, pilis un muižas, piem.,  tūrisma aģentūru „Kolumbs”, ceļojumu aģentūru „Impro”, tūrisma firmu „Latvia Tours”, ceļojuma aģentūru ′′Travel RSP", Jelgavas Reģionālo tūrisma centru, tūrisma aģentūru „Jauni Rakursi”, Madonas tūrisma informācijas centru (turpmāk – TIC), Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju, Mencendorfa namu, Jūrmalas TIC, Latvijas nacionālo aviokompāniju „AirBaltic”, ceļojumu aģentūru „Nikos Travel”, Okupācijas muzeju, Kurzemes tūrisma asociāciju, Veneto promozione (Itālija), E. Smiļģa Teātra muzeju, Siguldas tūrisma attīstības aģentūru, J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju, Smiltenes TIC, Odzienas muižu, Olaines Vēstures un mākslas muzeju, Tūrisma operatoru „Novatours”, tūrisma firmu „Remaco”, Mežotnes pili, Valmieras muzeju, Pļaviņu novada TIC, Aniyami Turismo (Spānija) Varakļānu novada muzeju, Ķekavas TIC, ceļojumu aģentūru „Baltic Travel Group” u.d.c.

Kvalifikācijas darbs: Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu produktu vai projektu tūrisma nozarē.

Profesiju standarti pieejami šeit:

Komanda

Studiju programmas direktore

Rita Zālīte, Mg.HRM, lektore. Daudzpusīga profesionālā pieredze:  kultūras tūrisma organizēšanā Liepasmuižā, arī sabiedrisko attiecību veidošanā, žurnālistikā, projektu vadībā, personāla atlasē. Sociālpsiholoģisko grupu treniņu vadītāja, lektore, semināru un grupu treniņu vadītāja ar vairāk kā 10 gadu pieredzi pieaugušo tālākizglītībā. Grāmatas “Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā  darbībā” līdzautore.

Vadošie mācībspēki

Juris Žilko, Mg.oec., viesdocētājs. Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē. Kopš 2011.gada Ķekavas novada TIC vadītājs, organizējis vairākus seminārus tūrisma uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem, no 2004. līdz 2007.gadam vadījis IT nodaļu vienā sno lielākajām tūrisma aģentūrām Latvijā “Latvia Tours”. Sporta un tūrisma pasākumu (Velokross Baloži, Iepazīsti Savējos, tautas slēpojums „Ostvalda Kauss”) organizators kopš 2001.gada. Idejas par vienotu Daugavas lejteces tūrisma reģionu autors un īstenotājs, viens no Eiropas Komisijas izstrādātās ETIS (European Tourism Indicators System) pārstāvjiem Latvijā. Studiju kursi: Tūrisma pamati, Kultūras tūrisma produkts.

Ineta Strautiņa, Mg. philol., Mg. paed., viesdocētāja. Vācu valodas un literatūras un pedagoģijas zinātņu maģistre. Pabeigta Latvijas Universitātes doktorantūra (vispārīgā pedagoģija, pedagoģijas vēstures apakšnodaļa). Sertificēta gida – tulka kvalifikācija ar vairāk kā 15 gadu darba pieredzi tūrismā. Latvijas Tūrisma Asociācijas biedre kopš 2005.gada. Studiju kursi: Kultūras tūrisms, Gida darba pamati.

Daiga Zariņa, viesdocētāja. Apguvusi angļu valodas pasniegšanu Lielbritānijā, Plimutā. Sertificēta gide. Piedalījusies dažādu tūrisma ceļvežu izstrādē. Studiju kurss: Tūrisma angļu valoda.

Agra Lipsberga, Mag.geogr., viedocētāja. Latvijas universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē iegūts ģeogrāfijas maģistra grāds. Darba pieredze izglītībā no 1977.gada. Četras reizes iegūtas G. Ekerta starptautiskā mācību grāmatu izpētes institūta (Georg Eckert Institut) (Vācija, Braunšveiga) stipendijas. Vairāku publikāciju un grāmatu autore. Piedalījusies vietējās un starptautiskās konferencēs. Vadījusi seminārus par interaktīvo karšu izmantošanu ģeogrāfijā, VISC un izdevniecības Lielvārds organizētos tālākizglītības kursus ģeogrāfijas skolotājiem.   Rīgas pilsētas zinātniski pētniecisko darbu Zemes zinātņu sekcijas galvenā recenzente. Pieredze ceļojumu organizēšanā un vadīšanā. Studiju kurss: Latvijas un pasaules tūrisma ģeogrāfija.

Ernests Sviklis, viedocētājs. Vēsturnieks. No 2003. līdz 2010.gadam strādājis Latvijas Kultūras muzejā Dauderi, kas kalpojusi kā Kārļa Ulmaņa vasaras rezidence (vēlāk pievienots LNVM kā Dauderu nodaļa). Kopš 2010.gada Rīgas 64.vidusskolas vēstures skolotājs. Studiju kurss: Latvijas vēsture.

Vieslektori:

Mārtiņš Ķibilds, raidījuma "Adreses" vadītājs, Pauls Timrots – Latvijas jaunatklāšanas raidījuma „TE” vadītājs, Baiba Dūda – Latvijas piļu un muižu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Anda Iljina – Jelgavas reģionālā tūrisma centra vadītāja, Raitis Sijāts – Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs, Mareks Grišins – Rēzeknes tūrisma informācijas centra vadītājs, Artis Gustovskis – Kurzemes Tūrisma Asociācijas valdes priekšsēdētājs, Daiga Šmitenberga – Jaunmoku pils muzeja vadītāja, Dace Tabūne – Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja vadītāja, Iveta Gražule – Saules muzeja direktore, Dagnija Baltiņa - UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre, Toms Altbergs – Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja vecākais speciālists, Margarita Platace – viesnīcu operatora SIA „Hotel Kolonna” valdes priekšsēdētāja

Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

Alberta koledža – pirmais pakāpiens uz panākumiem, studiju programma „Tūrisms” – pirmais solis ceļojumā!

AKTIVITĀTES MARTĀ

23.02.2024.

18.03.2024.. E-vieslekcija “Vai drīkst teikt "balstīties uz likumu": kāpēc latviešiem ir svarīgas diskusijas par valodas pareizumu?”.

AKTIVITĀTES APRĪLĪ

19.01.2024.

09.04.2024.. Vieslekcija „Digitālie palīgi profesionālajai valodai”. 15.04.2024.. E-vieslekcija „Cilvēkresursu vadības tehnoloģijas un procesu digitalizācija” 1. daļa. 22.04.2024.....

TIKŠANĀS AR PAŠPĀRVALDI

23.02.2024.

Tikšanās ar pašpārvaldes priekšsēdētāju Elizabeti Vasiļevsku, iepazīšanās ar studējošo pašpārvaldi, jautājumi un atbildes - tiekamies!. Kad? 26.Februārī plkst.18.15.....

VĒLĒŠANĀS REZULTĀTI

29.01.2024.

#akizglitiba #studegudri. Par studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāju ievēlēta studiju programmas “Sabiedriskas attiecības” 2. kursa studente Elizabete Vasiļevska.. Viņa...

AKTIVITĀTES FEBRUĀRĪ

26.01.2024.

01.02.2024.. Vieslekcija “Sagatavošanās valsts pārbaudījumam. Grāmatvedība”. 01.02.2024.. Vieslekcija “Sagatavošanās valsts pārbaudījumam. Cilvēkresursu vadība”....

STUDĒJOŠO KONFERENCE

25.01.2024.

#akizglitiba #studegudri. Noritēja studējošo starptautiskas zinātniski praktiskas konferences pirmā daļa.. Paldies konferences dalībniekiem par iesaistīšanos un kvalitatīvo darbu prezentēšanu...

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

16.01.2024.

Otrdiena - piektdiena 10.00-18.00. Sestdiena 9.00-17.00.

LKA KONFERENCE 2024

24.01.2024.

15. martā tiešsaistē norisināsies Latvijas koledžu asociācijas student un mācībspēku lietišķās pētniecības konference “IZGLĪTĪBA. IZAUGSME. ILGTSPĒJA. 2024”!. Reģistrācija līdz...

"NAKTS ZVAIGZNĒS"

15.01.2024.

Studentu “Nakts zvaigznēs”. #akizglitiba #studegudri. Teicami organizētā Alberta koledžas Ziemassvētku balle “Nakts zvaigznēs” paliks atmiņā ar dažādām aktivitātēm un kopīgi...

Uzdot jautājumu

 

Sazinies ar mums