Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


IZKLAIDES INDUSTRIJAS VADĪBA UN PRODUCĒŠANA

 

Studiju programma: Izklaides industrijas vadība un producēšana
Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Piešķiramā kvalifikācija: Kultūras menedžeris

Akreditācija: Studiju programmas un studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana”, saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, akreditēts līdz 2020. gada 31. decembrim

Alberta koledža aicina talantīgus cilvēkus ar aktīvu dzīves pozīciju apgūt kultūras menedžera specialitāti. Ja Tavs sapnis ir saistīt savu dzīvi ar kultūru un producēšanu, tad šī programma ir domāta tieši Tevi!

Programmas apraksts


Jau studiju laikā studentiem, sadarbojoties ar radošo nozaru profesionāļiem, ir iespēja atrast sev piemērotāko izklaides industrijas jomu un veidot projektu, ko ir iespējams realizēt dzīvē.
Radošas tikšanās ar slaveniem dažādu nozaru profesionāļiem, kā arī piedalīšanās radošajās darbnīcās u.c. - tā ir iespēja studentiem mācīties no viņu panākumiem, kā arī attīstīt savus talantus.


Kur varēs strādāt?


Darbs izklaides industrijā ir ļoti radošs: koncertu, festivālu, izstāžu un dažādu izklaides un lietišķu pasākumu organizēšana, mūzikas klubu, kino un televīzijas projektu producēšana, TV raidījumu veidošana - tie ir tikai daži piemēri, kur koledžas absolvents varēs realizēt savus talantus.


Kur varēs turpināt studijas?


Pēc mācību pabeigšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties uzreiz trešajā kursā. Ja mācības ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības kādā no Lielbritānijas augstskolām. Vairāk informācijas sadaļā Absolventu iespējas.


Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu studijas?

 

  • Vēlme mācīties un pašattīstīties, atrast jaunus draugus un kontaktus, iesaistīties aktīvā studentu dzīvē ar konferencēm, lietišķām spēlēm, diskusijām, mācību ekskursijām un neformālām tikšanās reizēm ārpus studijām
  • Interese par kultūras nozari un izklaides industrijas pasākumu organizēšanu
  • Sekmīgi apgūta vidējā izglītība. Nepieciešamo dokumentu sarakstu skatieties sadaļā Uzņemšanas noteikumi

Kas ir ietverts studiju programmā?


Studiju programma sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu apguves. Lekcijas un semināri sniedz studentam teorētisko ietvaru, savukārt divas prakses dod iespēju pielietot iegūtās zināšanas konkrētā darba vietā, tajā skaitā strādājot Latvijā labākajās filmu studijās, televīzijas kanālos, mūzikas ierakstu studijās, pasākumu aģentūrās, sporta organizācijās u.c. Apmācību laikā lekcijas, vieslekcijas un radošās darbnīcas vada Latvijas vadošie speciālisti producēšanā, kino un televīzijas režisori, sporta nozares pārstāvji u.c. Viņu vidū ir: Valdis Pavlovskis, vairāku Latvijas pasākumu producents un režisors, Renāte Cāne, filmu režisore un pasākumu producente, Aija Erta, Pjēra de Kubertēna Fonda vadītāja, olimpiskā vēsturniece un citi. Studiju beigās studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš var tikt izmantots praksē.


Apmeklētākās vieslekcijas, mācību ekskursijas un radošās darbnīcas:


Vieslekcijas ar filmu producentiem un režisoriem Andreju Ēķi un Juri Pošku, blogeri Kristapu Skuteli, mūziķi Goran Gora, filmu skatīšanās, ekskursijas uz Rīgas Kinostudiju, Ģertrūdes ielas teātri, Andrejostas radošo industriju inkubatoru, dažādiem muzejiem, tikšanās ar Kultūras ministri, aģentūras DDB projektu vadītāja Arņa Jēkabsona radošā darbnīca un nakts radošā darbnīca “Alberta ekspresis”.


Interesantākie studentu projekti un citas aktivitātes:

  • Studējošo īsfilmu festivāls „Tumša bilde”
  • Studentu pētījums "Sporta nozares darba tirgus" aptaujājot vairāk nekā 50 nozares uzņēmumu un organizāciju pārstāvju
  • Studente Kristiāna Zvezdiņa, strādājot komandā ar citu Latvijas augstskolu studentiem, izstrādāja prototipu cikloplellei Coo-Coo. Lellei ir iebūvēta kamera acs vietā, kas bērniem ļautu apgūt pirmās filmēšanas prasmes un pieaugušajiem - iepazīt pasauli, kā to redz bērni. Šis prototips tika izstrādāts EYECAM projekta ietvaros, kura iniciators ir TV kanāls un īsfilmu producēšanas uzņēmums ARTV. Projekts notika „Demola Latvia„ ietvaros
  • Sadarbībā ar Baltcom „TV kanālu 24” - TV projekts „Jautrās ziņas”
  • Sadarbībā ar TV kanālu „Mūzikas video” – TV projekts „Veiksmes stāsti”
  • Sadarbībā ar TV kanālu LMK – Video klipu projekts

Studiju ilgums

Pilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi)

Dienas grupas
Nodarbības notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Nepilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi un 6 mēneši)

Vakara grupas = E-studijas klātienē
Nodarbības notiek darba dienās (2-3 reizes nedēļā), laika periodā no plkst. 18.00 līdz 20.50 saskaņā ar nodarbību sarakstu

E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Sestdienas grupas
Nodarbības notiek katru sestdienu laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.20 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Programmas struktūra

 

Obligātie mācību kursi (profesionālie priekšmeti):

Pasākumu producēšanas pamati
Kino nozares pamati
Mūzikas nozares pamati
Projektu vadība
Sporta nozares pamati
Kultūras menedžments
Kultūras tūrisms
Kultūras politikas pamatprincipi
Kultūras un mākslas vēsture
Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika
Lietišķā etiķete
Radošo industriju pamati
Mārketinga komunikācija
Retorika un prezentēšanas prasmes


Specializācijas virzienu studiju kursi (2. kursā): 


Specializācijas virzienā “Pasākumu producēšana”

Pasākumu vizuālā noformēšana
Pasākumu scenārijs un režija


Par specializācijas virzienu "Datorspēļu izstrāde un attīstība" skatīt šeit


Brīvās izvēles mācību kursi

Sporta pasākumu organizēšana
Producēšana kino nozarē
Televīzijas nozares pamati
Datorgrafikas pamati


Vispārizglītojošie mācību kursi (nepieciešami augstākās izglītības iegūšanai):

Ievads specialitātē
Profesionālā svešvaloda
Uzņēmējdarbības tiesību pamati
Tirgzinības
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana
Lietišķā informātika
Darba, vides un civilā aizsardzība
Personāla vadība
Sociālo pētījumu metodes


Prakse: Alberta koledžai ir liela sadarbības partneru bāze, un nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā. Līdz šim studiju prakses ietvaros studenti ir darbojušies tādos uzņēmumos vai projektos kā Latvijas Televīzija, SIA “Showbox”, Kuldīgas Kultūras centrs, Alsungas kultūras nams, GACHO koncertu organizēšana, Eirovīzijas atlases konkurss, Jura Podnieka studija, pasākumu aģentūra “Svētku fabrika”, Latvijas Ūdens motorsporta federācija un citos.


Kvalifikācijas darbs: Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu, piemēram, kino vai televīzijas projekta producēšana, koncerta organizēšana, visa veida pasākumu producēšana, sporta pasākumu organizēšana un daudzi citi.
Profesiju standarti pieejami šeit

Komanda


Studiju programmas direktore


Marta Kontiņa, iegūti bakalaura grādi Mūzikā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Humanitārajās zinātnēs specialitātē Starpkultūru sakari Latvija- Spānija Latvijas Kultūras akadēmijā, kā arī Banku augstskolā iegūts maģistra grāds Biznesa administrācijā specialitātē Uzņēmumu vadīšana Radošajās industrijās. Darba pieredze: Vairāk kā 10 gadu pieredze radošo industriju projektu vadībā un mārketingā, strādājot Jura Podnieka studijā, Limbažu novada pašvaldībā, Filadelfijas Šekspīra teātrī (ASV), COMCAST TV (ASV) u.c., kā arī realizējot neatkarīgus projektus sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Dānijā, festivālu Rīgas Ritmi, Piena Svētkiem, dažādiem Latvijas un ārvalstu māksliniekiem u.c.


Vadošie mācībspēki


Renāte Cāne (studiju kursi: Pasākumu producēšanas pamati), doktora grāds komunikācijas zinātnē. Darba pieredze: montāžas režisore un dokumentālā kino režisore Rīgas kinostudijā un citās filmu studijās, producente, scenāriste un režisore dažādos TV projektos. Praktizējoša konsultante mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos. Kopš 1995 organizē, režisē un producē dažādus pasākumus, kā: konferences, iestāžu jubilejas svinības, sporta svētki, semināri, simpoziji, prezentācijas, pirmizrādes, preses konferences, mākslas darbinieku radošie vakari u.c. Raksta disertāciju par Latvijas dokumentālā kino komunikāciju ar sabiedrību.


Valdis Pavlovskis (studiju kursi: Pasākuma scenārijs un režija, Pasākumu vizuālā noformēšana), teātra un kino režisors. Daudzu pasākumu producents un režisors, kuru starpā ir “Muzikālā banka”, “Līgo Latvija”, Jūras svētki Ventspilī, Jāņa Petera jubilejas pasākums un daudzi citi. Strādā arī kā Leļļu teātra režisors, bērnu lugu dramaturgs un scenāriju autors.


Aija Erta (studiju kursi: Sporta nozares pamati), vēsturniece. Darba pieredze: Pjēra de Kubertēna fonda vadītāja, Latvijas Sieviešu sporta savienības ģenerālsekretāre, bijusi Olimpiskā muzeja direktore, Latvijas Olimpiskās komitejas Olimpisko izglītības un informācijas programmu vadītāja, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas un Latvijas Treneru tālākizglītības centra lektore. Ir piedalījusies starptautiskos sporta un olimpiskos kongresos, sanāksmēs un semināros dažādās  pasaules valstīs – Grieķijā, Francijā, Šveicē, Ķīnā, Zviedrijā, Ungārijā, Horvātijā, Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Igaunijā, Lietuvā u.c. Kopš 1993. gada aktīvi piedalās Starptautiskās Olimpiskās komitejas, Starptautiskâs Olimpiskās akadēmijas un Pasaules sporta vēsturnieku asociācijas darbā.


Vieslektori:


Koledža sadarbojas ar izklaides nozares profesionāļiem, kuri regulāri viesojas koledžā ar vieslekcijām. Tāpat katru semestri tiek rīkotas Zvaigžņu lekcijas, kurās savā pieredzē dalās ievērojami radošo industriju pārstāvji, piemēram, Kaspars Upacieris, Juris Millers, Jānis Palkavnieks un citi.

Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

AK PIE BALDONES BĒRNIEM

19.02.2019.

Alberta koledžas studenti sagādā neaizmirstamu dienu Baldones bērniem. Alberta koledžas studenti Ēvisa, Evita, Sindija, Santa, Anna, Eva Kristiāna un Rimants kopā ar docenti Aiju Leitāni ziemīgu...

DARBA LAIKS 22.02. UN 23.02.

16.02.2019.

Informējam, ka 22.02. Alberta koledžas darba laiks plānots no plkst. 10.00 - 13.30.. Savukārt, 23.02. koledžas darba laiks no plkst. 10.30.. Uz tikšanos Alberta koledžas 29. izlaidumā...

STUDIJU AKTIVITĀTES FEBRUĀRĪ

16.02.2019.

26.02.2019.. Vieslekcija. Valsts pārvaldes komunikācija sociālajos tīklos. 28.02.2019.. Mācību ekskursija uz Latvijas Radio.

PIESAKIES ERASMUS+!

15.01.2019.

Piesakies Erasmus+ studiju/prakses mobilitātei!. Ikvienam Alberta koledžas studentam ir iespēja pieteikties Erasmus+ mobilitātei un doties praksē vai studijās ārpus Latvijas, ja sekmīgi pabeigts...

ENERĢIJAS SPĒLE

09.01.2019.

Alberta koledžas studentu izstrādāta spēle izglītos par efektīvu energoapgādi pilsētā. 24. janvārī plkst. 17.30 Alberta koledžā, Skolas ielā 22, 23. auditorijā notiks publiska koledžas...

STUDĒJOŠO KONFERENCE

20.12.2018.

Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2019”...

IELŪGUMS UZ ETECH 2019

11.10.2018.

Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža (Latvija), Walsh College (ASV) un Faculty of Management of the University of Economics in Katowice (Polija) ielūdz uz starptautisko zinātnisko konferenci...

SADARBĪBA AR "MIKROTĪKLS"

30.11.2018.

2018. gada nogalē Alberta koledža un SIA “Mikrotīkls” plāno noslēgt sadarbības līgumu, kurš paredzēs, ka Alberta koledžas studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas”...

BIZNESA FORUMS 2018

07.11.2018.

Biznesa forums 2018 tuvojas. Alberta koledža turpina pirms vairākiem gadiem veiksmīgi iesākto tradīciju pulcēt vienuviet labākos nozaru profesionāļus un atpazīstamas personības, kuras astoņos...

Uzdot jautājumu