Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


DATORTĪKLU ADMINISTRĒŠANA

Studiju programma: Informācijas tehnoloģijas
Apjoms: 80 kredītpunkti

Specializācija: Datortīklu administrēšana

Piešķiramā kvalifikācija: Datortīklu administrators

Akreditācija: Studiju virziens Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne un studiju programma Informācijas tehnoloģijas, saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, ir akreditēta līdz 2022. gada 31. decembrim.

Neviena valsts institūcija, neviens nopietns individuālais uzņēmums vai banka nevar iedomāties droši strādāt bez kvalificēta datortīklu administratora.

Programmas apraksts

Datortīklu administrēšana - tā ir prasme uzturēt un pārbaudīt datortīkla drošību, vadīt datortīkla resursus, veikt datortehnikas, tīkla iekārtu un programmatūras inventarizāciju, remontu un instalāciju, sargāt informāciju no datorvīrusiem, no ārējiem uzbrukumiem, iekšējiem draudiem un neautorizētu piekļuvi, kā arī novērst avārijas situācijas. Programmas īstenošana notiek ar starptautiskās kompānijas D-Link atbalstu.

Bezmaksas piekļuve Microsoft programmatūrai


Alberta koledžas studentiem ir unikāla iespēja izmantot Microsoft programmatūras piedāvājumus bez maksas. Nāc, studē un izmanto izdevību! Bezmaksas piekļuve Microsoft programmatūrai Alberta koledžas ISIC studentu ID kartes īpašniekiem.


Kur varēs strādāt?


Neviena valsts institūcija, neviens nopietns individuālais uzņēmums vai banka nevar iedomāties droši strādāt bez kvalificēta datortīklu administratora. Ja izvēlēsies studēt datortīklu administrēšanu, profesionālās darbības lauks būs bezgalīgi plašs.


Kur varēs turpināt studijas?


 Pēc mācību pabeigšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties uzreiz trešajā kursā. Ja mācības ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības kādā no Lielbritānijas augstskolām.


Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu studijas?

 • Vēlme mācīties un pašattīstīties, atrast jaunus draugus un kontaktus, iesaistīties aktīvā studentu dzīvē ar konferencēm, lietišķām spēlēm, diskusijām, mācību ekskursijām un neformālām tikšanās reizēm ārpus studijām
 • Sekmīgi apgūta vidējā izglītība. Nepieciešamo dokumentu sarakstu skatieties sadaļā Uzņemšanas noteikumi
 • Labas matemātikas pamatzināšanas un interese par datoriem.

 

Kas ir ietverts studiju programmā?


 Studiju programma sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu apgūšanas. Lekcijas un semināri sniedz studentam teorētisko ietvaru, savukārt praktiskās nodarbības pie datoriem, laboratorijas darbi un divas prakses dod iespēju lietot iegūtās zināšanas konkrētā darba vietā. Studiju beigās studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš var tikt izmantots praksē.


Apmeklētākās mācību ekskursijas un meistarklases


 Lai studentiem sniegtu priekšstatu izvēlētās specialitātes profesionāļu darbā, studiju ietvaros tiek organizētas mācību ekskursijas uz dažādiem nozares uzņēmumiem. Populārākie no tiem ir – Latvijas Universitātes Skaitļošanas tehnikas un informātikas muzejs, Ventspils digitālais centrs, Ventspils biznesa inkubators, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks un Ventspils augstskola.


Interesantākie studentu projekti un citas aktivitātes

 • Students Kristaps Skutelis ir veicis pētījumu „Kurš ir labākais mobilais internets Rīgā?”. Pētījuma rezultāti un secinājumi ir pieejami Kristapa blogā Krizdabz.lv;
 • Pirmā kursa studenti ar savu veikto pētījumu „Cik draudzīga ir Latvija interneta laikmetā tūristam?” piedalījās Alberta koledžas konferencē „Kultūras un tūrisma izaicinājumi interneta laikmetā”;
 • Students Kristaps Skutelis vadīja vieslekciju par blogiem LU SZF studentiem.

Studiju ilgums

Pilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi)

Dienas grupas
Nodarbības notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Nepilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi un 6 mēneši)

Vakara grupas = E-studijas klātienē
Nodarbības notiek darba dienās (2-3 reizes nedēļā), laika periodā no plkst. 18.00 līdz 20.50 saskaņā ar nodarbību sarakstu

E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Sestdienas grupas
Nodarbības notiek katru sestdienu laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.20 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Programmas struktūra

Obligātie mācību kursi (profesionālie priekšmeti):

Lietojumprogrammatūra
Programmēšana I
Operētājsistēmas
Datu bāzu tehnoloģijas
Datorsistēmu uzbūve un datoru arhitektūra
Datortīkli I


Specializācijā Datortīklu administrēšana:

Datortīkli II
Elektrotehnika un elektronika
Perifērijas ierīces
Tīkla operētājsistēmas
Tīmekļa tehnoloģijas


Izvēles mācību kursi:

Reklāmas teorija un prakse
E-komercija
Organizācijas psiholoģija
Sabiedriskās attiecības


Vispārizglītojošie mācību kursi (nepieciešami augstākās izglītības iegūšanai):

Matemātika
Nozares angļu valoda datorzinātnē
Ekonomika un uzņēmējdarbība
Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika
IT nozares tiesību pamati un standarti
Darba aizsardzība un ergonomika
Lietišķās informācijas apmaiņa
Prezentācijas prasmes


Prakse: Alberta koledžai ir liela sadarbības partneru bāze un nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā. Studiju prakses ietvaros koledža sadarbojas ar šādiem uzņēmumiem:

 • Lielākais koncerns Latvijā SIA „Latvijas dzelzceļš”;
 • Viena no pazīstamākajām kompānijām „HoReCa” sektorā, kurā ievieš specializētas datorizētas uzskaites un vadības sistēmas viesmīlības iestādēs vairākās pasaules valstīs SIA „UCS”;
 • Interneta pakalpojumu sniedzējs SIA „Bradis”;
 • Elektropreču un elektrotehnikas tirdzniecības un remontdarbu birojs SIA „EK Tehnika”;
 • Grupa „Corporate Solutions”, kas apvieno vairākus informācijas tehnoloģiju un biznesa vadības konsultāciju un risinājumu uzņēmumus, kas nodrošina pakalpojumus korporatīvajiem klientiem;
 • Citus uzņēmumus skatīt sadaļā „Prakses iespējas”.

Kvalifikācijas darbs: Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu.

Profesiju standarti pieejami šeit

Komanda

Studiju programmas direktore


Olga Čivžele, Mg.paed., Mg.proj.mgmt., viesdocētāja ar vairāk nekā 10 gadu pedagoģisko pieredzi. Pabeigta LLU pedagoģijas doktorantūra. Aktīvi piedalās Latvijas un ārzemju starptautiskajās konferencēs, ir vairāku publikāciju autore un līdzautore. Vairāk nekā 5 gadu pieredze starptautisko projektu izstrādē un vadīšanā.


Vadošie mācībspēki


Valdis Vītoliņš, Dr. sc. comp., docents. Datorzinātņu doktors, fizikas maģistrs. Pieredzējis sistēmu integrācijas un programmatūras izstrādes projektu sistēmanalītiķis un vadītājs, sertificēts datorspeciālists, SIA „Odo” direktors. Studiju kurss: Datortīkli I un II; Datu bāzes tehnoloģijas.


Andris Gabrānovs (Studiju kursi: Operētājsistemas; Tīkla operētājsistēmas; Perifērijas ierīces) – lektors, Mg.sc.educ., Mg.sc.env. IBM apkalpošanas un remonta tehnikas kvalificēts speciālists - datortehniķa kvalifikācija. Sertificēts Eiropas datorprasmju speciālists. Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociētais biedrs. Latvijas Informātikas skolotāju asociācijas valdes loceklis. Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupas “Par atvērtā pirmkoda programmatūras piemērotības izvērtēšanu mācību procesā izglītības iestādēs” loceklis. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra pedagogu profesionālās pilnveides kursu IT jomā vadītājs.


Maija Liepa, Dabaszinātņu maģistre matemātikā, izglītības zinātņu maģistre. Iegūta otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības informātikas un programmēšanas speciālista kvalifikācija. Sertificēta Eiropas datorprasmju speciāliste. RTK Augstākās matemātikas lektore. Mācību literatūras recenzente. Studiju kurss: Programmēšana.


Iveta Neilande, (Studiju kurss: Matemātika) – Mg.ed.sc., lektore. Vairāk nekā 20 gadu pieredze kā matemātikas pasniedzējai. 2009. gadā Alberta koledžas studentu vērtējumā ieguva titulu „Programmas stingrākais pasniedzējs".


Vieslektori:


Santa Batuhtina, AS „Latvijas Zaļais punkts” pārdošanas vadītāja („Elektropreču utilizācija”);
Jevgēnijs Zadorožnijs, Valsts policijas Rīgas Kurzemes iecirkņa priekšnieks („Noziegumi IT jomā un atbildība par to”)


Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

 

Uzdot jautājumu