Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


MĀCĪBSPĒKI

DOCĒTĀJI: nozares profesionāļi

Anna Saltikova, Mg.iur., docente. Tiesību zinātņu maģistre, absolvējusi LU juridiskās fakultātes doktorantūru, juriste, uzņēmēja, publikāciju, studiju programmu, kā arī semināru un treniņu programmu autore. SIA „Alberta koledža" valdes locekle un koledžas tradīciju glabātāja, SIA „Ekonomikas un kultūras augstskola" valdes priekšsēdētaja, Ekonomikas un kultūras augstskolas fonda valdes priekšsēdētaja, Augstākas izglītības padomes locekle, Studiju kvalitātes komisijas eksperte (AIKA), Privāto augstskolu asociācijas valdes locekle, LTRK Zināšanu ekonomikas padomes priekšsēdētāja vietniece, Patērētāju strīdu risināšanas komisijas locekle. Vairākus gadus ieguvusi Alberta koledžas studentu atzinību dažādās nominācijās.
Studiju kursi: Tiesību teorija, Ievads profesijā, Izaugsmes treniņš, Godīga konkurence un patērētāju tiesību aizsardzība, Ievads specialitātē un personības izaugsmes treniņš

Marta Kontiņa, MBA, lektore. 15 gadu pieredze darbā radošajās industrijās. Kā izpildproducente un mārketinga vadītāja strādājusi pie vairāk nekā 10 dokumentālo un spēlfilmu tapšanas. Starptautisku pieredzi guvusi ASV, strādājot teātra nozarē. No 2016. gada vada uzņēmumu “Story Hub”, kas nodarbojas ar pasākumu un multimediju projektu producēšanu. Starp nozīmīgākajiem projektiem minami metālopera “Kurbads. Ķēves dēls”, multimediāla izstāde “Dzelzs bruņinieks” CSDD Rīgas Motormuzejā, multimediāls koncertstāsts “Koku dzīve”, uzveduma “Zemgales gredzens” video satura producēšana, dažādi multimediju objekti festivālā “Staro Rīga” vairāku gadu garumā u.c. Producētie darbi guvuši arī atzinību, saņemot dažādus apbalvojumus (Lielā Mūzikas balva, Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balva “Kilograms Kultūras”, Latvijas Pasākumu gada balva u.c.).
Studiju kursi: Ievads specialitātē un profesionālā ētika, Tirdzniecības vadīšana un pārdošanas veicināšana, Kultūrpolitika un radošās industrijas, Publisko un masu pasākumu producēšana

Ivars Čivčišs, Mg.iur., lektors. Studiju programmas “Komercdarījumu tiesiskais regulējums” direktors. Maģistra darbs Latvijas Universitātē aizstāvēts ar augstāko vērtējumu. Vairāku gadu pieredze vadošā amatā lielā valsts kapitālsabiedrībā, publisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma komisijas darbā, LR Saeimā. kā arī augstskolas lektora amatā.
Studiju kurss: Cilviltiesisko strīdu alternatīva izšķiršana

Sandra Tetere, Mg.sc.oec., viesdocētāja. Studiju programmu „Iestāžu darba organizācija un vadība" un “Uzņēmējdarbība” direktore. Iegūta augstākā izglītība biznesa vadības jomās. Rīgas Tehniskajā universitātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības finanšu vadībā. Darba pieredzi raksturo ilggadēja darba pieredze finanšu un mazumtirdzniecības sfērā vadošā amatā, kā arī darbs vienā no lielākajām valsts kapitālsabiedrībām, vadot tās mācību centru.
Studiju kurss: Mikroekonomika

Kaspars Šteinbergs, Dr.oec., docents. Studiju programmas „Datorspēļu izstrāde un attīstība” direktors. Aizstāvējis promocijas darbu par audiovizuālās nozares klastera attīstības iespējām Latvijā. Kopš 2011. gada ir arī vieslektors Ekonomikas un kultūras augstskolā. Piedalījies vairākos starptautiskos projektos par audiovizuālo mediju nozares un radošo industriju attīstību Latvijā. Pētniecības intereses saistās ar stratēģisko vadību radošo industriju uzņēmumos un datorspēļu industriju.
Studiju kursi: Vadībzinību pamati, Projektu vadība

Līga Alberliņa, Mg.oec., viesdocētāja. Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu vadībzinātnē, kā arī profesionālo maģistra grādu ekonomikā un ekonomista kvalifikāciju. Paralēli darbam iegūts starptautiski 29 Eiropas valstīs atzīts grāmatveža Kompetences sertifikāts, LR Grāmatvežu asociācijas biedre. Vairāk nekā 15 gadu pieredze grāmatvedības jomā, 4 gadu darba pieredze valdes locekles amatā darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu jomā, plaši pētījusi Darba likuma nianses. Kopš 2010. gada vada savu uzņēmumu, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, kā arī konsultē par uzņēmumu dibināšanu un likvidāciju. Lasa seminārus par grāmatvedību un nodokļiem, lektore mācību centros dažāda līmeņa grāmatvedības programmām.
Studiju kurss: Finanšu grāmatvedība

Jeļena Alfējeva, Dr.iur., viesdocētāja. 2012. gadā ieguvusi tiesību doktora grādu RSU Juridiskajā fakultātē, pirms tam, 1987. gadā – absolvējusi Latvijas Universitāti, iegūstot diplomēta jurista statusu jurisprudencē. Tiesību zinātņu studijas no 1983. līdz 1987. gadam. No 2007. līdz 2013. gadam Latvijas apdrošinātāju asociācijas padomes priekšsēdētāja vietniece. Kopš 2013. gada vada studiju kursus vairākās Latvijas augstskolās. 2007. gadā uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā. 2017. gadā izdota monogrāfija “Apdrošināšanas tiesības”.
Studiju kurss: Komerctiesības

Ieva Avotiņa, Mg.paed., Mag.art., viesdocētāja. Mākslinieku Savienības biedre. Dalība vairākos ES projektos, kas saistīti ar izglītības programmu uzlabošanu profesionālajā izglītībā. Vairāku gadu pieredze dažādos tūrisma projektos un tūrisma grupu vadīšanā.
Studiju kurss: Kultūras un mākslas vēsture

Ilze Krūmiņa, MBA, lektore. Mārketinga praktiķe ar teju 20 gadu pieredzi mārketingā. Darba pieredze: mārketinga un komunikāciju vadītāja dažādu nozaru vadošos uzņēmumos: If P&C Insurance, Rīgas Piensaimnieks, Rīgas Piena kombināts, A Aptiekas SIA, Domenikss SIA. No studentu atsauksmēm: "Zinoša un prasīga. Ļoti daudz tiek izmantoti piemēri no prakses, kas palīdz izprast vielu." Saņēmusi Alberta koledžas nomināciju kā labākā kvalifikācijas darba vadītāja mārketingā.
Studiju kursi: Tirgzinības, Mārketinga komunikācija, Starptautiskā tirdzniecība un mārketings

Jolanta Borīte, Mg.sc.soc., lektore. Iegūts bakalaura grāds kultūras vadībā un maģistra grāds sabiedrības vadībā Liepājas universitātē. Vislielākā pieredze gūta vadot liela mēroga kultūras projektus Cēsīs un Siguldā. Darba pieredze: Vairāk nekā 15 gadus kultūras projektu vadībā Cēsu un Siguldas pašvaldībās un strādājot KM Latvijas valsts simtgades birojā visā Latvijā. Realizēti vairāki neatkarīgi kultūras projekti ar Kocēnu, Valmieras un Limbažu pašvaldībām. Vadīts Siguldas kā Rīgas partnera projekts “Rīga Eiropas kultūras projekta galvaspilsēta 2014”. Lielākā daļa kultūras projektu saistīti ar konkrētās pilsētas un teritoriju attīstību. Trīs gadus apgūta pieredze starptautiskā projektā “Pasākumu ietekme uz kultūras mantojumu” un ieviesti videi draudzīgi risinājumi pasākumu jomā Siguldas pašvaldībā. No 2019. gada Siguldas novada kultūras centra “Siguldas devons” direktore. Vadības pieredze vairāk nekā 30 gadus.
Studiju kurss: Pasākumu producēšana

Vita Brakovska, MBA, viesdocētāja. 10 gadu pieredze valsts un pašvaldību jomā, 12 gadu pieredze radošās domāšanas veicināšanā Baltijā un NVS valstīs, 20 gadu pieredze NVO sektorā, hakatonu vadītāja. Eiropas Komisijas atzinība par nacionālā konkursa „Ideju kauss” (LIAA) ieviešanu. Britu padomes radošās domāšanas metodes „Nākotnes pilsētas spēle” vadītāja. JCI TOYP (Ten Outstanding Young Persons) balvas saņēmēja kategorijā "Uzņēmējdarbība", kokapstrādes uzņēmuma vadītāja. Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas eksperte. Kopš 2009. gada Latvijā un ārvalstīs regulāri vada dinamiskas Radošās NEdarbnīcas, kas vērstas uz indivīdu iekšējo radošo resursu stiprināšanu un pielietošanu stratēģisko mērķu sasniegšanai bez būtiskiem kapitālieguldījumiem. Vita uzskata, ka Latvija joprojām ir Iespēju zeme ikvienam, kas ir gana drosmīgs, lai ļautu izpausties savam „radošajam Džinam” un atmestu „kāpņu telpas” sindromu.
Studiju kurss: Jaunu ideju radīšana

Ilze Bule, Mg.sc.soc., viesdocētāja. Valsts kases Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta direktora vietniece. Ieguvusi maģistra grādu sociālās zinātnēs, absolvējot Latvijas Universitāti. Praktiskā darba pieredze finanšu līdzekļu plānošanā, uzskaitē un  kontrolē, vairāk nekā 20 gadus darbojoties valsts pārvaldē.
Studiju kurss: Publiskā pārvalde

Renāte Cāne, Dr.sc.soc., viesdocētāja.
Studiju kurss: Reputācijas un zīmola vadība

Laura Čaupale, Mg.art., lektore.
Studiju kursi: Pasākumu scenārijs un režija, Pasākumu vizuālais noformējums

Edgars Čerkovskis, Mg.sc.soc., viesdocētājs. Eiropas Komisijas eksperts monetārās un reģionālās ekonomikas jautājumus, sociālo zinātņu maģistrs, darbojas vairākas Ministru Kabineta un ministriju darba grupās tautsaimniecības pētniecības jautājumos. Darbojas ekonomikas un vadības jomā. Pasniedz lekcijas AK, EKA un RISEBA. Ir autors vairākiem tālmācības kursiem RTV, ETV UN LTPC. Bieži uzstājās televīzijā un Radio, komentējot notikumus pasaules un Latvijas ekonomikā.
Studiju kurss: E-komercija

Jolanta Dinsberga, Mg.iur., viesdocētāja. Iegūts maģistra grāds tiesību zinātnēs Latvijas Policijas akadēmijā. Šobrīd studē doktorantūrā. Par docētāju strādā kopš 2002. gada, jo šis darbs sagādā patiesu prieku un gandarījumu par padarīto. Vairāku mācību grāmatu, mācību metodisko materiālu, kā arī zinātnisko rakstu autore. Kā tiesību speciālists ir piedalījusies koncepciju, likumu un Ministru kabineta noteikumu izstrādes darba grupās, sniegusi atzinumus par dažādiem  tiesību aktu projektiem. Ar referātiem piedalījusies zinātniski praktiskajās konferencēs. Vairāku gadu darba pieredze valsts pārvaldes jomā (Valsts zemes dienestā ieņemts kadastra speciālista un jurista amats), kā arī privātajā sektorā -  juridiskās daļas vadītāja SIA "Juridiskais birojs – EIF”, kā arī Eiropas Pastāvīgajā šķīrējtiesā, Starptautiskajā šķīrējtiesā un Baltijas Komercdarījumu šķīrējtiesā, ieņemot tiesneses amatu. Docē un ar iegūto praktisko pieredzi jurista profesijā dalās ar studējošajiem vairākās izglītības iestādēs, lasot dažādus studiju kursus.
Studiju kursi: Ģimenes un mantojuma tiesības, Lietu un saistību tiesības

Aija Erta, Mg.paed., viesdocētāja
Studiju kurss: Sporta pasākumu producēšana

Andris Gabrānovs, Mg.sc.educ., Mag.sc.env., lektors. IBM apkalpošanas un remonta tehnikas kvalificēts speciālists – datortehniķa kvalifikācija. Saņēmis vairākus apbalvojumus, atzinības un goda rakstus no Latvijas valsts prezidenta, Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas, Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem, Zemessardzes. Rīgas pilsētā izvirzīts un saņēmis Rīgas sakarīgākā skolotāja atzinību 2005. un 2008. gadā. Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts Izglītības satura centra eksperts. Ilgus gadus darbojies skolā, kā skolotājs, direktora vietnieks un interešu izglītības vadītājs. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā (RIIMC) vadījis tālākizglītības kursus skolotājiem. Piedalījies Datorsistēmu un datortīklu administratora profesijas standarta izstādē. Bijis viens no dibinātājiem un valdes Latvijas Informātikas skolotāju asociācijā.
Studiju kursi: Datorsistēmu uzbūve un datoru arhitektūra, Perifērijas ierīces, Tīkla operētājsistēmas, Operētājsistemas, IT nozares tiesību pamati un standarti

Agnese Girbe, Mg.oec., lektore. Sociālo zinātņu maģistra grāds Biznesa vadībā, grāmatveža kvalifikācija, Starptautiskais Grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) un Latvijas Grāmatvežu asociācijās profesionālo grāmatvežu sertifikāts. LRGA biedrs. Darba pieredze gan pašvaldības publiskajā sektorā, gan dažādu privāto uzņēmumu grāmatvedības kārtošanā. Pieredze vadot un koordinējot dažādus ERAF un LAD, LEADER, projektus. Šobrīd SIA MG Management valdes locekle un galvenā grāmatvede.
Studiju kurss: Grāmatvedības pamati

Inta Grīnberga, Mg.sc.soc., docente. Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, grāmatveža kvalifikācija. Ilgstoši strādājusi grāmatvedības jomā: SIA „Interinfo Latvijā” finanšu menedžere, Latvijas Olimpiskās komitejas Sponsoru kluba galvenā grāmatvede, Centrālā  golfa kluba „Latvija” galvenā grāmatvede, Rīgas Estrādes koncertu apvienības galvenā grāmatvede, LRGA biedre, LRGA revīzijas komisijas locekle, Junior Achievement Latvia  revidente, grāmatvedības, uzņēmējdarbības profesionālo izglītības programmu akreditācijas komisijas locekle, PIKC Rīgas Valsts tehnikums kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētāja, Grāmatvedības un finanšu koledžas padomes locekle.
Studiju kursi: Vadības grāmatvedība, Revīzija un audits, Finanses un kredīts

Ērika Gromule, Mg. HR, viesdocētāja
Studiju kurss: Personāla vadības aktuālās problēmas un risinājumi

Ruta Grosberga, Mg. oec., lektore. Ieguvusi maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā absolvējot Biznesa augstskolu „Turība”, kā arī ieguvusi divus bakalaura grādus absolvējot Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti. Kopš 2011. gada uzņēmēja, konsultante, lektore, projektu vadītāja un dokumentu pārvaldības speciāliste. Darba pieredze: vairāk nekā 15 gadu pieredze projektu vadīšanā, veic profesionālās kompetences pilnveidošanas apmācības. Aktīvi iesaistās LIAA Radošo industriju inkubatora, Ogres, Siguldas biznesa inkubatora, NVA „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai”, ELFLA Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un ALTUM projekta pieteikumu sagatavošanā un koordinēšanā. Pedagoģiskā darba pieredze kopš 2012. gada strādājot Valsts akreditētā profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides pieaugušo izglītības iestādē, profesionālo zināšanu un kvalifikācijas celšanas kursos pieaugušajiem.
Studiju kurss: Dokumentu pārvaldība

Krists Jirgens, Mg.sc.comp., viesdocētājs. Vairāk nekā 15 gadu pieredze liela mēroga tīmekļa sistēmu projektēšanā, programmēšanā un uzturēšanā. Savulaik strādājis ar Apollo.lv projektiem, piedalījies Lursoft.lv reģistru un datu bāzu izveidē, pielicis roku pie Latvijas Uzņēmumu reģistra un Tiesu informācijas sistēmas, izstrādājis arī Eiropas biznesa reģistra Latvijas puses risinājumu, nodarbojies ar zinātniskiem pētījumiem Eiropas tiesībsargājošo instanču labā, lai palīdzētu identificēt naudas atmazgāšanas biznesa shēmas. Šobrīd darbojas Latvijas Mobilajā Telefonā kā vecākais mājaslapu programmētājs un tīmekļa sistēmu arhitekts, kur palīdzējis radīt pasaulē pirmo televīzijas pakalpojumu mobilo sakaru tīklā, un joprojām turpina attīstīt LMT Viedtelevīziju.
Studiju kurss: Tīmekļa tehnoloģijas

Ilze Jozēna, Mg.psych., viesdocētāja. Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības “Ezermala” psiholoģe, Ādažu vidusskolas sociālā pedagoģe. Iepriekšējā darba pieredze: Bērnu slimnīcas Vecāku mājas vadītāja, psiholoģe un psihodrāmas psihoterapeite. Šobrīd studē Kognitīvi biheiviorālo terapiju. Vadījusi gan psihoterapijas grupas, gan apmācības dažādu uzņēmumu un nevalstisko organizāciju darbiniekiem (Vecāku māja, Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Lattelecom, Lattelecom BPO, Rīgas Sociālais dienests, Valsts darba inspekcija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valmieras novada fonds u.c.), gan apmācības jauniešiem (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, biedrība „Ģimenei un veselībai” u.c.). Dzīvo pēc moto: cilvēka pagātne ir viņa liktenis, un nākotni veido viņa paša izvēles. Katra diena kļūst par pagātni, kad tā nodzīvota - cilvēks pats veido savu likteni.
Studiju kursi: Sociālā psiholoģija, Personības psiholoģija, Ievads specialitātē un personības izaugsmes treniņš

Juris Juriss, Dr.iur., viesdocētājs
Studiju kurss: Krimināltiesības un kriminālprocess

Anna Elizabete Kasparsone, Mg.art., viesdocētāja. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (dizaina nodaļa, modes mākslas apakšnodaļa). Profesionālais bakalaura grāds materiālu tehnoloģijā un dizainā, produkta dizainera kvalifikācija. Profesionāla darba pieredze strādājot luksus dizaina studijās Londonā, starptautiska pieredze dizaina konkursos Itālijā un Francijā. Darbs dizaina un radošajā industrijā ar fokusu uz modes dizainu un vizuālo komunikāciju - kolekciju izstrāde, produktu dizains, zīmolvedība, grafiskais dizains un vizuālā identitāte.
Studiju kurss: Vizuālā komunikācija, Datorgrafikas pamati, Pasākumu vizuālā noformēšana

Tatjana Kuļikova, Dr.sc.admin., viesdocētāja. Absolvējusi Rīgas Ekonomikas augstskolu (Stockholm school of Economics in Riga) iegūstot bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā, Latvijas Universitātes maģistra grāds ekonomikā, virzienā starptautiskas attiecības. Latvijas Universitātē iegūts doktora grāds uzņēmējdarbības vadībā. 2013. gadā aizstāvēts promocijas darbs par Tirdzniecības uzņēmumu mijiedarbību preču kategoriju vadības procesā. Docētāja ar 21 gadu darba pieredzi tirdzniecības nozarē, pārdošanas un mārketinga vadībā. Patreiz strādā mazumtirdzniecības uzņēmuma vadot tīkla veikalus. Vadījusi pārdošanas komandu starptautiskā uzņēmumā un starptautisku veikalu tīklu.
Studiju kurss: Loģistikas pamati

Reinis Lazda, Mg.psych., docents. Organizāciju psihologs, testu izstrādes un darbinieku aptauju kompānijas “CreaTest” vadītājs (www.createst.lv), Latvijas Organizāciju psihologu biedrības vadītājs, Latvijas Psihologu apvienības vadītājs. Profesionālās intereses: organizāciju kultūra, darbinieku motivācija, pārmaiņu vadība, darbinieku novērtēšana.
Studiju kursi: Sociālo pētījumu metodes, Organizāciju psiholoģija

Rolands Lārmanis, Mg.sc.soc., lektors. Ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Profesionālā pieredze: A/S “Protezēšanas un ortopēdijas centrs”, valdes loceklis; SIA “Latvijas Amerikas acu centrs”, tirdzniecības un iepirkuma direktors; SIA “Narvesen Baltija”, mazumtirdzniecības vadītājs; SIA “Narvesen Baltija”, frnšīzes ņēmējs. Moto: “Vai nu soli uz priekšu – izaugsmē, vai arī soli atpakaļ - drošībā” (A. Maslovs).
Studiju kursi: Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana, Uzņēmējdarbības pamati

Aija Leitāne, Mg.iur., docente. Baldones novada pašvaldības Bāriņtiesas u.c. komisiju locekle, Baldones PB SLO "Sābri" valdes priekšsēdētāja vietniece. Darba pieredze: Baldones novada pašvaldības Juridiskā dienesta vadītāja, juriste un personāla daļas vadītāja VB SIA „Latvijas Televīzija", Bauskas rajona virsprokurore, Bauskas rajona tiesnese, pārstāvība tiesu iestādēs, vairāku augstskolu docente un kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu vadītāja u.c. Saņēmusi dažādas Alberta koledžas studējošo atzinības.
Studiju kursi: Darba tiesības, Tiesību pamati

Oskars Liepa, Mg.oec., viesdocētājs. RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē iegūts bakalaura un mağistra grāds specializācijā "Muitas un nodokļu administrēšana". Pašlaik turpina studijas RSU mağistratūrā tiesību zinātņu nozarē. 10 gadu pieredze valsts pārvaldē. Latvijas juristu apvienības valdes loceklis.
Studiju kurss: Nodokļi un nodevas komercdarbībā

Raimonda Liepiņa, Dr.oec., Mg.sc.comp., docente
Studiju kurss: Kvalitātes vadība, IT nozares tiesību pamati un standarti

Andrejs Liepiņš, Mg.sc.comp., visdocētājs. Inženiera kvalifikācija datorsistēmās, pedagoģiskās specializācijas sertifikāts, Microsoft Certified IT Professional (MCP, MCTS, MCITP, MCDBA sertifikāti), Microsoft Certified Trainer (MCT sertifikāts). Vairākkārtīgi apbalvots ar IZM un MK goda rakstiem. Kārļa Ulmaņa „Draudzīgā aicinājuma” fonda piemiņas medaļas ieguvējs. Vairāki skolēni un studenti izcīnīja godalgotas vietas pasaules programmēšanas olimpiādēs. Pieredze studiju programmu izstrādē un vadībā, vairāki personiski veidoti studiju kursi. Profesionālās prasmes un iemaņas tiek nepārtraukti papildinātas gan pašmācības ceļā, gan apmeklējot speciālus kursus un seminārus.
Studiju kursi: Programmēšana II, Programmatūras izstrādes tehnoloģijas, Datubāzu tehnoloģijas

Ineta Lilinfelde, Mg.iur., viesdocētāja. 2018. gadā Rīgas Stradiņu universitātē Juridiskajā fakultātē pabeigta doktora studiju programma, šobrīd tiek turpināta doktora darba izstrāde par tēmu "Aizgādības tiesību regulējums un to problemātika". Kopš 2014. gada Latvijas juristu apvienības biedre. Darba pieredze: vairāk kā 19 gadu pieredze pašvaldības policijas darbā, pēdējie četri gadi priekšnieces amatā, šobrīd – Mērsraga novada pašvaldības policijas priekšniece. No 2018. gada lasa seminārus pašvaldības un pašvaldības policijas darbiniekiem par administratīvā pārkāpuma procesu un personu datu aizsardzību.
Studiju kurss: Latvijas tiesību vēsture

Iveta Liniņa, Dr.oec., viesdocētāja. Docētāja ar vairāk nekā 27 gadu darba pieredzi pārdošanas un mārketinga vadībā. Vadījusi pārdošanas komandu starptautiskā uzņēmumā un starptautisku veikalu tīklu. Lasa seminārus un konsultē uzņēmumus mārketinga jautājumos un pārdošanas procesu organizēšanā. Ir Nozares ekspertu padomes priekšsēdētāja vietniece un Latvijas Tirgotāju asociācijas biedre.
Studiju kursi: Pārdošanas veicināšana, Tirdzniecības vadīšana

Ilga Lipšāne, Mg.oec.,viesdocētāja. Rīgas Tehniskajā universitātē iegūts profesionālā maģistra grāds ekonomikā un grāmatveža kvalifikācija. Vairāk nekā  20 gadu pieredze grāmatvedības jomā privātajā sektorā : SIA „ Medprof ” galvenā grāmatvede, SIA „ Expro ” galvenā grāmatvede, SIA „ Preiss ” finanšu direktore, SIA „ Preiss ” galvenā grāmatvede, SIA „Vērte” galvenā grāmatvede, SIA „Preiss” valdes locekle, PIKC Rīgas  Valsts tehnikums kvalifikācijas eksāmenu komisijas locekle. Kopš 2016. gada vada studiju kursus arī Ekonomikas un kultūras augstskolā.
Studiju kurss: E-grāmatvedība

Nērika Lizinska, Dr.iur., viesdocētāja. Veikusi pētniecību Latvijā un ārvalstīs par starptautisko tiesību jautājumiem. Piedalās Latvijas un ārzemju starptautiskajās konferencēs un semināros, ir vairāku publikāciju autore. Piedalījusies Willem C. Vis International Commercial Arbitration Riga Pre-Moot un Frankfurt Investment Arbitration Pre-Moot izspēlēs kā tiesnese.
Studiju kursi: Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību pamati

Imants Ļaviņš, Dr.hist., viesdocētājs. Absolvējis Latvijas Universitāti un ieguvis humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsturē, humanitāro zinātņu maģistra grādu orientālistikā (Mg. philol.) un vēstures doktora zinātnisko grādu (Dr. hist.) vispārīgajā vēsturē. Veicis pētniecisko darbību daudzās ārvalstu bibliotēkās, arhīvos un muzejos (Turcijā, Itālijā, Vācijā, Gruzijā, Katarā un Lielbritānijā). Interešu lokā Vidējo Austrumu kultūra, māksla, zinātnes vēsture un reliģija.
Studiju kurss: Socioloģija

Agita Miķelsone, Mg.sc.soc., Mg.ed. un karjeras konsultanta kvalifikācija, lektore.  Vairāk nekā 20 gadu pieredze personāla vadības jomā valsts pārvaldē, vadītājas amatā un 15 gadu pieredze lektora amatā. Piedalījusies gan starptautiskos projektos, gan projektos Latvijā personāla vadības un ētikas jomā.
Studiju kurss: Personāla vadība, Personāla vadība un ētika

Inga Milēviča, Mg.philol., docente, vairāku augstskolu viesdocētāja. Doktora grāda pretendente sastatāmajā un salīdzināmajā valodniecībā. Starptautisku zinātnisku asociāciju locekle (Association for Business Communication, Global Psychology and Language Research Association) un starptautisku projektu dalībniece (Erasmus, Erasmus+, Grundtvig). Vairāk nekā 100 publikāciju autore, referente vairāk nekā 70 konferencēs, starptautisko zinātnisko rakstu krājumu recenzente un kolēģiju locekle, vairāku mācību līdzekļu autore, grāmatas „Veiksmes retorika” (Rīga: Burtene, 2019) autore. Stažējusies Varšavas Universitātē (Varšava, Polija), Aleksandra Tehnoloģiskās izglītības institūtā (Saloniki, Grieķija), Nikosijas Universitātē (Nikosija, Kipra). Vieslektores statusā lasījusi lekcijas Lodzas Universitātē (Lodza, Polija), Minho Universitātē (Braga, Portugāle), Eirāzijas Nacionālajā universitātē (Astana, Kazahstāna), Eotvosa Loranda Universitātē (Budapešta, Ungārija), Comenuis Universitātē (Bratislava, Slovākija), Sofijas Universitātē (Sofija, Bulgārija). Vadījusi korporatīvos seminārus Latvijas Saeimas darbiniekiem, Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem, Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem, Latvijas Dzelzsceļa vadītājiem, RTU darbiniekiem, SLO Latvia, Omniva Latvia, Wings 4 Sky Group darbiniekiem, Latvijas pašvaldību darbiniekiem u. c. Dažādos gados ieguvusi Alberta koledžas studentu atzinības titulus.
Studiju kursi: Saskarsmes kultūra, Profesionālā latviešu valoda, Lietišķā etiķete, Ievads specialitātē un profesionālā ētika, Ievads komunikācijas teorijās, Retorika un prezentēšanas prasmes, Otra svešvaloda (krievu), Korporatīvā kultūra, Lietišķā saskarsme, Lietišķā saskarsme un ētika

Iveta Neilande, Mg.paed., lektore. Pieredze matemātikas pasniegšanā vairāk nekā 30 gadu. Spēj mācīt matemātiku ar humoru un nesaprotamas lietas padarīt saprotamas.
Studiju kursi: Augstākā matemātika

Liliāna Ozoliņa, Mg.sc.soc., viesdocētāja. Mārketinga komunikācijas profesionāle ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi. Šobrīd ir komunikācijas un sabiedrisko attiecību stratēģijas vadītāja Latvijas lielākajā datu tehnoloģijas uņēmumā SQUALIO. Iepriekš septiņus gadus bijusi Mercedes-Benz galvenā izplatītāja SIA Domenikss mārketinga vadītāja Latvijā, kā arī iepriekš bijusi mārketinga vadītāja SIA "Grenardi", koncertaģentūrā FBI, kā arī vadījusi MTV Latvija. Tostarp, ir Latvijas PR profesionāļu asociācijas (LASAP) un Latvijas Mārketinga profesionāļu asociācijas (LMPA) biedre.
Studiju kurss: Mārketinga plānošana un zīmola vadība

Elizabete Palasiosa, Mg.art., lektore. Savu profesionālo izaugsmi uzsākusi ar studijām Latvijas Kultūras akadēmijā, kur iegūti gan bakalaura, gan maģistra grādi starpkultūru attiecībās, kā arī kultūras un radošo industriju menedžmentā. Būtiskākā darba pieredze gūta, veidojot savus radio raidījumus, strādājot televīzijā un daudzus gadus vienā no ievērojamākām filmu studijām Latvijā. Pašlaik Elizabete veido pati savu uzņēmumu "Story hub" un producē daudzveidīgus multimediju projektus un pasākumus, kuros bieži apvienojas modernas tehnoloģijas ar klasiskām stāstniecības formām un motīviem, radot unikālu kultūras satura pieredzi. Paralēli projektu vadībai un producēšanai viņa jau vairāk nekā 20 gadus pati kāpj uz skatuves, stājas kameras priekšā un vada pasākumus, kas laika gaitā kļuvis par profesionālo hobiju. Par lielu priekšrocību Elizabete uzskata savu lielo pasaules pieredzi, kas gūta daudz ceļojot, un vairāku svešvalodu zināšanas.
Studiju kursi: Kultūras un mākslas vēsture, Sociālo pētījumu metodes, Kultūras menedžments, Audiovizuālie un interaktīvie mediji pasākumos

Andrejs Plociņš, Mg.sc.comp., viesdocētājs. Programmēšanas, Datu struktūru, Datortīklu, Datubāzu tālmācības kursu autors un vadītājs Latvijas Tālmācības profesionālajā centrā. Datorsistēmu montāžas, Datortīklu, Programmnodrošinājuma, Programmēšanas pamatu, Elektrotehnikas un elektronikas lektors mācību centrā “BUTS”. Web izstrādes un Programmēšanas pamatu lektors mācību centrā Dialogs AB. Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas asociētais biedrs.
Studiju kursi: Datortīkli I, Datortīkli II, Elektrotehnika un elektronika

Mārtiņš Pužuls, Mg. DA, viesdocētājs.
Studiju kurss: Darba, vides un civilā aizsardzība

Līga Ribkinska, Mg.philol., viesdocētāja. LU Baltu filoloģijas maģistre, veselības uzņēmumu grupas (holdinga) „Repharm” komunikācijas direktore, šobrīd ārstu žurnāla „Medicus Bonus” konsultante, iepriekš izdevuma galvenā redaktore, arī izdevniecības „Dienas Bizness" Medicīnas laikraksta projekta vadītāja, žurnāla ārstiem un farmaceitiem „Doctus" literārā redaktore un izdevniecības „Pilatus" vadītāja. Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem biedre, jauno profesionāļu mentoringa projekta dalībniece. Vairāk nekā 20 gadu pieredze latviešu valodas mācīšanā skolā un dažādu profesiju pieaugušo auditorijā. Vadījusi korporatīvos seminārus Pārtikas un veterinārā dienesta, Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem, klientu apkalpošanas dienesta darbiniekiem dažādās organizācijās, kā vieslektore piedalījusies citu augstskolu studentu nodarbībās u.c. Veselībpratības projekta – „Veselībnieks” (videospēle) vadītāja.
Studiju kurss: Profesionālā latviešu valoda

Indra Simsone, Mg.iur., LL.M. (Stokholma), viesdocētāja, zvērināta advokāte. Profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs ieguvusi Latvijas Universitātē, savukārt Stokholmas Universitātē maģistra programmā padziļināti studējusi Eiropas intelektuālā īpašuma tiesības. Darba pieredze ir kā juristei vairākos zvērinātu advokātu birojos Latvijā, kā arī Zviedrijā. Šobrīd partnere zvērinātu advokātu birojā "SPECTRUM". Padziļināti interesējas par intelektuālā īpašuma tiesībām, it sevišķi autortiesībām un preču zīmēm.
Studiju kurss: Juridiskā analīze, tekstu rakstīšana un retorika

Mairita Stepiņa, Mg.proj.mgmt, viesdocētāja. 2018. gadā iegūts profesionālais maģistra grāds projektu vadībā. Studē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes doktora studiju programmā „Agrārā un reģionālā ekonomika”. Promocijas darba tēma „Degradēto teritoriju izmantošanas iespējas Latvijas pašvaldībās". Darba pieredze: Centrālā un finanšu līgumu aģentūra, projektu vadītāja (darbs ar publiskās pārvaldes projektu ieviešanas uzraudzību un kontroli), Jelgavas pilsētas domes Attīstības un pilsētplānošanas daļas projektu vadītāja (infrastruktūras attīstības projektu vadīšana), Lauku atbalsta dienesta Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vecākā referente (darbs ar LEADER projektu ieviešanas uzraudzību un kontroli). Papildus tiešajiem darba pienākumiem vada lekcijas augstskolās.
Studiju kurss: Saimnieciskās darbības analīze un risku vadība

Anita Stivriņa, Mg.sc.ing., viesdocētāja. 2001. gadā ieguvusiinženiera kvalifikāciju informācijas tehnoloģijās Rīgas Tehniskajā universitātē. Darbs vienmēr ir sasaistīts ar informāciju tehnoloģiju nozari – administratore, auditore un drošības speciāliste. Vairāk nekā astoņu gadu pieredze studiju kursos – Programmēšanas valodas, Datubāzes tehnoloģijas, Programmatūras inženierija Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā.  Kopš 2019. gada Alberta koledžas studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” direktores vietniece.
Studiju kurss: Lietišķā informātika, Programmatūras inženierija

Laura Šinka, Mg.sc., lektore. Klientu pieredzes eksperte, servisa dizaina pieejas aktīva piekritēja un AAS BALTA Klientu pieredzes vadītāja. Vairāk nekā desmit gadu laikā gūta pieredze, strādājot dažādos ar klientu servisu saistītos amatos vietējos un starptautiskos uzņēmumos un projektos, tajā skaitā rūpējoties par 2 miljonu klientu pieredzi ar aviācijas lojalitātes programmu, lieliski palīdz šobrīd, veidojot, analizējot un nepārtraukti uzlabojot Latvijas apdrošināšanas tirgus līdera AAS BALTA klientu pieredzi. Kopš 2017. gada vada lekcijas Alberta koledžā un iepazīstina studentus ne tikai ar patērētāju rīcību ietekmējošiem faktoriem, bet arī inovācijām un jaunākajām tehnoloģijām nozarē. Iegūtās zināšanas Tūrisma vadības studijās un maģistra grāds Sociālajā antropoloģijā dod iespēju uzklausīt un daudz labāk izprast patērētāju vēlmes un rīcību.
Studiju kurss: Mārketinga pētījumi un patērētāju rīcība tirgū

Agnis Škuškovniks, Mg.sc.comp., docents. "Medicīnas centra ARS" personas datu aizsardzības un IT sistēmu drošības speciālists. Latvijas personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedrs. "Mikrotik Academy Trainer" sertifikāts. Studentu korporācijas “Fraternitas Lettica” aktīvs biedrs. Vairāk nekā 15 gadu pieredze darbā IT nozarē: programmēšana, testēšana, sistēmanalīze, datubāzu un datortīkla administrēšana, klientu serviss. Ilgstoši darbojas IT zinātnē, pētot datorzinātņu teorētiskos pamatus. Publicējis vairākas zinātniskās publikācijas, strādājis kā pētnieks Andra Ambaiņa zinātniskajā grupā un projektā „Datorzinātnes pielietojumi un tās saiknes ar kvantu fiziku”. Saņēmis Čārlza Bebidža balvu Datorzinātnē par sasniegumiem pētniecībā un datorzinātnes popularizēšanu.
Studiju kurss: Lietojumprogrammatūra, Lietišķā informātika, Mikrotik tehnoloģijas, IT nozares tiesību pamati un standarti

Dita Štefenhagena, Dr.sc.admin., docente. Latvijas Universitātes (LU) diploms angļu filoloģijā. 2017. gadā iegūts doktora zinātniskais grāds sabiedrības vadībā, izglītības vadības apakšnozarē (LU). Vairāk nekā 18 gadu lektores pieredze Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā (RPIVA), pieaugušo mācību centros. Vairāk nekā 16 zinātnisko publikāciju autore dažādās tēmās par augstākās izglītības vadību. ERASMUS projektu ietvaros pasniegusi lekcijas ārzemju studentiem gan Latvijā, gan ārzemēs. 7 gadu darba pieredze ASV Miera korpusā Latvijā (US Peace Corps), ikdienā lietojot lietišķo angļu valodu kā darba valodu. Pašlaik strādā arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā (LIZDA) kā augstākās izglītības un zinātnes eksperts un ārējo sakaru koordinētājs.
Studiju kursi: Profesionālā svešvaloda, Juridiskā terminoloģija un saziņa angļu un krievu valodās

Kristīne Tjarve, Mg.paed., lektore
Studiju kursi: Krīžu komunikācija, Sociālo mediju komunikācija, Sabiedrisko attiecību kampaņu organizēšana

Egmonts Treiguts, Mg.phys., viesdocētājs. Augstākā izglītība iegūta Latvijas Universitātē, specialitāte "Radiofizika". Akadēmiskā un inženiera darba pieredze vairākās Latvijas augstskolās. Professionālā pieredze elektronisko sistēmu izstrāde un programmēšanā. Zinātnisko pētījumu pieredze lēmumu pieņemšanas sistēmās. Papildus akadēmiskajam darbam aktīvs darbs IT uzņēmumā mobilo lietojumprogrammu izstrādē.
Studiju kursi: Datu struktūras un algoritmi, WEB programmēšana

Ēriks Volosovskis, Mg.pol., lektors. Ieguvis maģistra grādu Politikas zinātnē Latvijas Universitātē; MBA grāda kandidāts Rīgas Biznesa skolā. Šobrīd strādā “SEB Investment Management” un “SEB Life and Pension”. Kopumā vairāk nekā 15 gadu pieredze dažādos uzņēmumos mārketinga vadītāja, sabiedrisko attiecību speciālista un biznesa attīstības projektu vadītāja pozīcijās. Brīvajā laikā ceļo, sporto, lasa un klausās "vecās skolas" roku.
Studiju kurss: Reklāmas teorija un prakse

Janīna Stašāne, Dr.oec., lektore. Ekonomikas doktors Izglītības vadībā (Latvijas Universitāte), Pedagoģijas maģistrs pedagoģijas teorijas un vēstures apakšnozarē (Daugavpils Universitāte). Vairāk nekā 25 gadu pieredze augstākās izglītības jomā kā lektorei, docentei, katedras vadītājai. Starptautiskās citējamības datu bāzēs iekļauto zinātnisko publikāciju autore. Vadījusi starptautisko zinātnisko konferenču  rīcības komitejas, organizējusi seminārus un mācību kursus pieaugušajiem, izstrādājusi un vadījusi  projektus. Biedrības valdes locekle, ir pieredze nevalstisko organizāciju darbā. Izprot pieaugušo izglītības procesu, ir pētījusi dažādus tā aspektus.
Studiju kursi:

Dzintars Zaļūksnis, Mg.iur, viesdocētājs. Ziņu portāla “InfoTOP.lv” galvenais redaktors, nodibinājuma “Labas valodas fonds “Vārda meistari”” valdes loceklis, biedrības “Intelekts” valdes loceklis. Vairāk nekā 3000 publikāciju dažādos preses izdevumos un internetā, tulkojumi no krievu un angļu valodas. Vairāku grāmatu autors (“Deviņu pilsētu smarža”, “Mums nav naudas”, “Pilsētas zemnieku valstī” u.c.).
Studiju kursi: Politoloģija, Žurnālistika un mediju attiecības

Ilze Ziemane, Mg.iur., viesdocētāja. 2012. gada iegūts maģistra grāds un jurista kvalifikācija Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. 2015. gada uzsāktas doktorantūras studijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, padziļinātu izpēti veltot tiesību teorijas jautājumiem. Zinātniskā darbība saistīta ar pienākumu izpratni, teoriju un piemērošanu.
Studiju kurss: Konstitucionālās tiesības un Satversmes tiesas process

VIESLEKTORI: Latvijā pazīstamas personības

Latvijā zināmi, talantīgi cilvēki dalās savā pieredzē ar mūsu studentiem!

Ērika Gromule

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas vadītāja

 


Jānis Palkavnieks

Draugiem Group runasvīrs

 


Ilma Čepāne

Bijusī Satversmes tiesas tiesnese, Saeimas deputāte

 

 
 

Jānis Kūliņš

Vecākais risinājumu konsultants, Tieto Latvia

 

Gunārs Kūtris

12.Saeimas deputāts, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes lektors

 

Valdis Zatlers

Bijušais Latvijas Valsts prezidents

 

 

Mārtiņš Sirmais

Pavārs, gastronomiskais ceļotājs, TV raidījumu vadītājs, restorānu īpašnieks un dzīves izgaršotājs

 

 

Ģirts Majors

Mūzikas un mākslas festivāla “Positivus” rīkotājs, koncertaģentūras “Positivus Music” vadītājs, koncertzāles “Palladium” līdzīpašnieks

Elīna Egle

Latvijas Biznesa savienības Padomes priekšsēdētāja

Pauls Timrots

Raidījuma "Zebra" vadītājs
režisors

Dace Ritova

Cilvēkresursu attīstības daļas vadītāja

Juris Millers, Dr.philol.

producents,
koncertzāles "Rīga" vadītājs

Kārlis Danēvičs

Valdes loceklis, finanšu direktors, LKA Tautsaimniecības kreditēšanas komitejas vadītājs


 

Toms Grēviņš

Mūzikas redaktors


 

Zane Driņķe

Direktore

 

Kaspars Upacieris(Ufo)

Radio "Boom FM" vadītājs

 

Inga Kola

Personāla vadības direktore

Baiba Dūda

Valdes priekšsēdētāja
Direktore
 

Baiba Kaškina

CERT.LV vadītāja

Ivars Ījabs

Politologs, Asoc.prof.

Agita Miķelsone

Personālvadības pārvaldes
direktore

Jānis Endziņš

Valdes priekšsēdētājs

 

Valters Krauze

TV un radio raidījumu vadītājs

 

Ivars Svilāns

Korporatīvo attiecību vadītājs,
Pārmaiņu vadības komandas
loceklis

 

Aivars Mackevičs

Direktors

 

Aivars Endziņš

Ievērojams Latvijas jurists. Bijis pirmais Satversmes tiesas priekšsēdētājs.
Juridiskās fakultātes profesors.

 

Kristaps Skutelis

Tehnoloģiju bloga Kursors.lv galvenais redaktors

Pēteris Žimants

"Pure Chocolate" īpašnieks

Biruta Sloka

Latvijas Universitātes profesore

 

 

 

JURIDISKĀ PRATĪBA

28.12.2021.

Ivars Čivčišs: Sabiedrības juridiskā pratība jeb viena neapdomāta paraksta sekas. Laikā, kad plaši tiek uzsvērta nepieciešamība pilnveidot digitālās prasmes un finanšu pratību,...

APSVEIKUMS SVĒTKOS

23.12.2021.

Novēlam līksmus Ziemassvētkus un jautri sagaidīt Jauno gadu visiem studentiem, mācībspēkiem, darbiniekiem, absolventiem un sadarbības partneriem!.

UZSĀKŠANAS SEMINĀRS

23.12.2021.

Aizritējis projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)” uzsākšanas seminārs. 2021. gada 15. decembrī tiešsaistē Facebook lapā www.facebook.com/makeitstudents...

SWEDBANK ISIC KARTE

02.07.2020.

Izvēlies studenta apliecību ar plašām iespējām!. ISIC (International Student Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte, kuru katru gadu...

PAŠPĀRVALDES APSVEIKUMS

21.12.2021.

Alberta koledžas Studējošo pašpārvalde parūpējusies par īpašiem apsveikumiem. Šogad īpaši skaisti sveicieni mācībspēkiem no Alberta koledžas Studējošo pašpārvaldes...

GATAVOJIES EKSĀMENIEM!

06.12.2021.

Gatavojies eksāmeniem tiešsaistē! Sagatavošanas kursi 12. klases skolēniem(*kā arī 11. klasēm, kuri apgūst matemātiku un angļu valodu pēc jaunās Skola 2030 programmas) matemātikā un angļu...

MAKE IT UZSĀKŠANA

02.12.2021.

Projekta Uzsākšanas seminārā iepazīstinās ar vispārēju informāciju. 15. decembrī no plkst. 10.00 līdz 12.00 tiešsaistē norisināsies projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas,...

STUDIJU AKTIVITĀTES DECEMBRĪ

05.10.2021.

06.12.2021.. E-vieslekcija „Alberta koledžas absolventes stāsts: te nu es esmu". 08.12.2021.. Vieslekcija „Digitālā mārketinga instruments: podkāsts un Youtube". 08.12.2021.. Vieslekcija...

SVEICAM SVĒTKOS!

17.11.2021.

No sirds sveicu Jūs Latvijas Republikas dzimšanas dienā!. Lai mēs ikviens ar saviem darbiem, cieņu un mīlestību veidojam mūsu valsti par labāko valsti pasaulē! Vēlu visiem šajos svētkos...

Uzdot jautājumu