Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


MĀCĪBSPĒKI

DOCĒTĀJI: nozares profesionāļi

Agita Miķelsone, Mg.sc.soc., Mg.ed. un karjeras konsultanta kvalifikācija, lektore.  Vairāk nekā 20 gadu pieredze personāla vadības jomā valsts pārvaldē, vadītājas amatā un 15 gadu pieredze lektora amatā. Piedalījusies gan starptautiskos projektos, gan projektos Latvijā personāla vadības un ētikas jomā.

2021. gadā apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu "′Digitalās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanā"′ Eiropas Tālmācības vidusskolā.

Studiju kursi: Personāla vadība, Personāla vadība un ētika, Personības psiholoģija, Sociālā psiholoģija

Agnese Girbe, Mg.oec., lektore. Maģistra grāds vadībzinātnēs, pieredze grāmatvedībā gan publiskā, gan privātā sektorā vairāk kā 15 gadus, vadījusi dažādus ESF struktūrfondus, LR Grāmatvežu asociācijas biedre.

Studiju kurss: Grāmatvedības pamati

Agnis Škuškovniks, Mg.sc.comp., docents. "Medicīnas centra ARS" personas datu aizsardzības un IT sistēmu drošības speciālists. Latvijas personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedrs. "Mikrotik Academy Trainer" sertifikāts. Studentu korporācijas “Fraternitas Lettica” aktīvs biedrs. Vairāk nekā 15 gadu pieredze darbā IT nozarē: programmēšana, testēšana, sistēmanalīze, datubāzu un datortīkla administrēšana, klientu serviss. Ilgstoši darbojas IT zinātnē, pētot datorzinātņu teorētiskos pamatus. Publicējis vairākas zinātniskās publikācijas, strādājis kā pētnieks Andra Ambaiņa zinātniskajā grupā un projektā „Datorzinātnes pielietojumi un tās saiknes ar kvantu fiziku”. Saņēmis Čārlza Bebidža balvu Datorzinātnē par sasniegumiem pētniecībā un datorzinātnes popularizēšanu.

Studiju kurss: Lietojumprogrammatūra, Lietišķā informātika, Mikrotik tehnoloģijas, IT nozares tiesību pamati un standarti

Aija Erta, Mg.paed., viesdocētāja

Studiju kurss: Sporta pasākumu producēšana

Aija Leitāne, Mg.iur., docente. LU- ma′ģistra grāds jurisprudencē, pieredze- tiesneša, virsprokurora, Juridisko dienestu un Bāriņtiesas vadībā, arī Personāla vadībā, piemēram LTV 1 un LTV 7 Personāla vadītāja.

Studiju kursi: Darba tiesības, Tiesību pamati, Tiesību aizsardzības iestādes

Aleksejs Mlokits, Mg.sc.ing., viesdocētājs. Izglītība: RTU Datorzinātņu fakultāte, maģistra grāds. Pieredze: interneta vietņu izstrādē, Internetbankas sistēmu projektēšanā, izstrādā, integrācijā. Pašreiz: multikanālu bankas sistēmas projektēšana un ieviešana, tīmekļa tehnoloģiju grupas vadītājs. Dažādās mācību iestādēs bijis noslēguma pārbaudījumu, kvalifikācijas darbu pārbaudījumu komisiju loceklis. Ir pieredze IT nozares kvalifikācijas darbu, bakalauru darbu recenzēšanā.

Studiju kurss: IT programmas prakses vadītājs.

Andrejs Liepiņš, Mg.sc.comp., visdocētājs. Inženiera kvalifikācija datorsistēmās, pedagoģiskās specializācijas sertifikāts, Microsoft Certified IT Professional (MCP, MCTS, MCITP, MCDBA sertifikāti), Microsoft Certified Trainer (MCT sertifikāts). Vairākkārtīgi apbalvots ar IZM un MK goda rakstiem. Kārļa Ulmaņa „Draudzīgā aicinājuma” fonda piemiņas medaļas ieguvējs. Vairāki skolēni un studenti izcīnīja godalgotas vietas pasaules programmēšanas olimpiādēs.

Pieredze studiju programmu izstrādē un vadībā, vairāki personiski veidoti studiju kursi. Profesionālās prasmes un iemaņas tiek nepārtraukti papildinātas gan pašmācības ceļā, gan apmeklējot speciālus kursus un seminārus..

Studiju kursi: Programmēšana I, Programmēšana II, Programmatūras izstrādes tehnoloģijas, Datu bāzu tehnoloģijas.

Andris Gabrānovs, Mg.sc.educ., Mag.sc.env., lektors. Kvalificēts IBM apkalpošanas un remonta tehnikas speciālists. Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts Izglītības satura centra eksperts. Profesionālās izglītības standartu līdzautors, darba grupu eksperts. Izstrādājis Datorsistēmu un datortīklu administratora profesijas standartu. Latvijas Informātikas skolotāju asociācijas dibinātājs. Saņēmis Latvijas valsts prezidenta, Rīgas pilsētas pašvaldības, nevalstiskās organizācijas apbalvojumus par ieguldījumu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai, izglītojošo darbu, teicamu dienestu, atvērto tehnoloģiju popularizēšanu. Vairākus gadus pēc kārtas labāko kvalifikācijas darbu vadītājs. Ieguvis koledžas studentu nomināciju "Stingrākais pasniedzējs".

Studiju kursi: Datorsistēmu uzbūve un datoru arhitektūra, Perifērijas ierīces, Tīkla operētājsistēmas, Operētājsistemas, IT nozares tiesību pamati un standarti.

Anita Stivriņa, Mg.sc.ing., viesdocētāja. 2001. gadā ieguvusi inženiera kvalifikāciju informācijas tehnoloģijās RTU. Darbs vienmēr ir bijis saistīts ar IT nozari – administratore, auditore un drošības speciāliste. Vairāk nekā astoņu gadu pieredze studiju kursos Programmēšanas valodas, Datubāzu tehnoloģijas, kā arī Programmatūras inženierija Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā.  Kopš 2019. gada Alberta koledžas studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas” direktora vietniece.

Studiju kurss: Lietisšķā informātika un Programmatūras inženierija, IT studiju prakse.

Anna Elizabete Kasparsone, Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās, dizainā, modes mākslā.

2022 Erasmus+ Staff week Rumānijā "Creativity and problem solving" (25 h).
2022 Nodibinājuma "Iespējamā Misija" Profesionālās kompetences pilnveides programma skolvadība - līderība (350 h).
2021 LU skolotāja kvalifikācija (IV prof. kval. līmenis).
2018-2019 Erasmus+ prakse Londonā (XU ZHI un CIMONE luksus modes zīmolos).
2018 New Academy of Fine Arts (Milāna) - modes menedžmenta un komunikācijas kurss (45 h).
2018 LMA Humanitārais zinātņu maģistra grāds mākslās, dizainā, modes mākslā.
2016 RTU Profesionālais bakalaura grāds materiālu tehnoloģijā un dizainā, produkta dizainera kvalifikācija.

Studiju kurss: Vizuālā komunikācija, Datorgrafikas pamati.

Anna Saltikova, Mg.iur., docente. Tiesību zinātņu maģistre, absolvējusi LU juridiskās fakultātes doktorantūru, uzņēmēja, publikāciju, studiju programmu, kā arī semināru un treniņu programmu autore. Praktizējoša juriste civiltiesību, komerctiesību un darba tiesību jautājumos kopš 1999. gada. Nav neviena zaudēta tiesas procesa.

Anna Saltikova ir sertificēta lektore, kura jau desmit gadus dalās savā pieredzē. Pa šo laiku viņas lekcijās, semināros un treniņos izglītojušies vairāk nekā tūkstots cilvēku.

SIA „Alberta koledža" valdes locekle un koledžas tradīciju glabātāja, SIA „Ekonomikas un kultūras augstskola" valdes priekšsēdētaja, Ekonomikas un kultūras augstskolas fonda valdes priekšsēdētaja, Atbildības zonas: uzņēmuma attīstība, stratēģiskā vadība, dažādu komerciālo un labdarības projektu vadītāja.

Augstākas izglītības padomes locekle, Studiju kvalitātes komisijas eksperte (AIKA), Privāto augstskolu asociācijas valdes locekle, LTRK Zināšanu ekonomikas padomes priekšsēdētāja vietniece, Patērētāju strīdu risināšanas komisijas locekle. Vairākus gadus ieguvusi Alberta koledžas studentu atzinību dažādās nominācijās.

Studiju kursi: Tiesību teorija, Ievads profesijā.

Barba Girgensone, Mg.iur. viesdocētāja. Augstākā juridiskā izglītība, kvalifikācija telemehānika un loģistika, pedagogs, andragogs, LJA, LSKA biedrs. Dalība SIF projektos senioru interešu aizstāvēšanas aktivitātes.

Pētniecība - mantojuma atstājēja gribas izteikuma un īstenošanas problemātika. Akreditētas programmas Nekustamā īpašuma pārvaldīšana, profesionālās kvalifikācijas III līmenim Namu pārzinis (960 h) izstrādātājs.

Studiju kurss: Ģimenes un mantojuma tiesības.

Dita Štefenhagena, Dr.sc.admin., docente, Alberta koledžas padomes locekle.

Latvijas Universitātes (LU) diploms angļu valodas un literatūras filoloģijā, angļu valodas un literatūras pasniedzēja kvalifikācija. 2017. gadā iegūts doktora zinātniskais grāds sabiedrības vadībā, izglītības vadības apakšnozarē (LU).

Vairāk nekā 20 gadu lektores pieredze Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā (RPIVA), pieaugušo izglītības centros. Vairāk nekā 16 zinātnisko publikāciju autore dažādās tēmās par augstākās izglītības vadību. Projektu ietvaros pasniegusi lekcijas ārzemju studentiem gan Latvijā, gan ārzemēs. 7 gadu darba pieredze ASV Miera korpusā Latvijā (US Peace Corps), ikdienā lietojot lietišķo angļu valodu kā darba valodu.

Pašlaik strādā arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā (LIZDA) kā augstākās izglītības un zinātnes eksperts un ārējo sakaru koordinētājs.

Studiju kursi: Profesionālā svešvaloda, Juridiskā terminoloģija un saziņa angļu valodā.

Edgars Čerkovskis, Mg.sc.soc., viesdocētājs. Eiropas Komisijas eksperts monetārās un reģionālās ekonomikas jautājumus, sociālo zinātņu maģistrs, darbojas vairākas Ministru Kabineta un ministriju darba grupās tautsaimniecības pētniecības jautājumos. Darbojas ekonomikas un vadības jomā. Pasniedz lekcijas AK, EKA un RISEBA. Ir autors vairākiem tālmācības kursiem RTV, ETV UN LTPC. Bieži uzstājās televīzijā un Radio, komentējot notikumus pasaules un Latvijas ekonomikā.

Studiju kurss: E-komercija

Egmonts Treiguts, Mg.phys., viesdocētājs. Izglītība iegūta Latvija Universitātē, pirmā darba pieredze arī Latvijas Universitātē. Turpat sācis strādāt par pasniedzēju. Specialitāte elektronika. Dažādos laika posmos pasniedzis Turībā, RISEBA, pašlaik ir EKA ievēlēts mācībspēks, pasniedz arī Alberta koledžā. Vienlaikus pasniegšanai strādā pilnu slodzi starptautiskā IT uzņēmumā par mobilo lietojumprogrammu izstrādātāju..

Studiju kursi: Datu struktūras un algoritmi, WEB programmēšana

Elīna Kaliksone, Mg. Šobrīd juriste IT uzņēmumā SIA CatchSmart, iepriekš vairāku gadu pieredze kā pašvaldības domes juristei un arī kā uzņēmuma vadītajai. Esmu ieviesusi gan datu aizsardzības procesus, gan korupcijas novēršanas, gan trauksmes celšanas un citus mehānismus pašvaldības iestādēs un uzņēmumos.

Studiju kurss: Komerctiesības.

Ērika Todjēre, Mg. HR, viesdocētāja. Augstākā izglītība iegūta Latvijas Universitātē (jurista kvalifikācija un sociālā psihologa asistenta kvalifikācija) un RSEBAA (maģistrs personāla vadībā, personāla vadītāja kvalifikācija).

Vairāk nekā 20 gadu darba pieredze, kura gūta, strādājot valsts pārvaldes iestādēs (Valsts ieņēmumu dienests, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Lauku atbalsta dienests un šobrīd Valsts kanceleja) un būvniecības uzņēmumā. Gūtā darba pieredze ir bijusi cieši saistīta ar cilvēkresursu vadības jautājumu risināšanu. Ir arī starptautiskā pieredze, kura gūta reiz pārstāvot Latvijas vārdu un prezentējot labās prakses piemērus cilvēkresursu vadības jomā ES Prezidentūras ietvaros Latvijā, Luksemburgā un Horvātijā, kā arī līdz šim piedaloties OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) darba grupās par publiskās pārvaldes nodarbinātības un vadības jautājumiem, un dzimumu līdztiesības jautājumiem.

Studiju kurss: Personāla vadības aktuālās problēmas un risinājumi

Ieva Avotiņa, Mg.paed., Mag.art., viesdocētāja. Mākslinieku Savienības biedre. Dalība vairākos ES projektos, kas saistīti ar izglītības programmu uzlabošanu profesionālajā izglītībā. Vairāku gadu pieredze dažādos tūrisma projektos un tūrisma grupu vadīšanā.

Studiju kurss: Kultūras un mākslas vēsture

Ilga Lipšāne, Mg.oec.,viesdocētāja. Rīgas Tehniskajā universitātē iegūts profesionālā maģistra grāds ekonomikā un grāmatveža kvalifikācija. Vairāk nekā  20 gadu pieredze grāmatvedības jomā privātajā sektorā : SIA „ Medprof ” galvenā grāmatvede, SIA „ Expro ” galvenā grāmatvede, SIA „ Preiss ” finanšu direktore, SIA „ Preiss ” galvenā grāmatvede, SIA „Vērte” galvenā grāmatvede, SIA „Preiss” valdes locekle, PIKC Rīgas  Valsts tehnikums kvalifikācijas eksāmenu komisijas locekle. Kopš 2016. gada vada studiju kursus arī Ekonomikas un kultūras augstskolā.

Studiju kurss: E-grāmatvedība

Ilze Bule, Mg.sc.soc., viesdocētāja. Praktiskā darba pieredze finanšu līdzekļu plānošanā, uzskaitē un kontrolē, vairāk nekā 20 gadus darbojoties valsts pārvaldē. Ieguvusi maģistra grādu sociālās zinātnēs, absolvējot Latvijas Universitāti.

Studiju kurss: Grāmatvedības pamati, Publiskā pārvalde

Ilze Krūmiņa, MBA, lektore, studiju programmu „Digitālais mārketings" un “Sabiedriskās attiecības” direktore. Šobrīd studē doktorantūrā. Mārketinga praktiķe ar teju 20 gadu pieredzi mārketingā. Darba pieredze: mārketinga un komunikāciju vadītāja dažādu nozaru vadošos uzņēmumos: If P&C Insurance, Rīgas Piensaimnieks, Rīgas Piena kombināts, Apotheka aptiekas, Domenikss.

Vieslektores statusā lasījusi lekcijas Eirāzijas Nacionālajā universitātē (Astana, Kazahstāna) un Akendiz universitātē (Antālijā, Turcijā).

No studentu atsauksmēm: "Zinoša un prasīga. Ļoti daudz tiek izmantoti piemēri no prakses, kas palīdz izprast vielu." Vairākkārt saņēmusi Alberta koledžas nominācijas kā labākā kvalifikācijas darba vadītāja digitālā mārketinga programmu studentu darbiem..

Studiju kursi: Tirgzinības, Mārketinga komunikācija, Starptautiskā tirdzniecība un mārketings, Ievads sabiedrisko attiecību specialitātē, Influenceru mārketings.

Imants Ļaviņš, Dr.hist., viesdocētājs. Absolvējis Latvijas Universitāti un ieguvis humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsturē, humanitāro zinātņu maģistra grādu orientālistikā (Mg. philol.) un vēstures doktora zinātnisko grādu (Dr. hist.) vispārīgajā vēsturē. Veicis pētniecisko darbību daudzās ārvalstu bibliotēkās, arhīvos un muzejos (Turcijā, Itālijā, Vācijā, Gruzijā, Katarā un Lielbritānijā). Interešu lokā Vidējo Austrumu kultūra, māksla, zinātnes vēsture un reliģija.

Studiju kurss: Socioloģija, Statistikas pamati.

Ina Baiko, Mg.iur., Mg.paed., viesdocētāja. Kopš 2003. gada apstiprināta amatā un strādā par tiesnesi vispārējās jurisdikcijas tiesā, kur specializējas krimināllietās un civillietās.Vairākus gadus (1998.-2002.) pasniegusi juridiskās disciplinas Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, savukārt kopš 2013. gada ir vieslektore Alberta koledžā, un dažus gadus bijusi vieslektore EKA. Ir specialistē civiltiesībās, civilprocesā, krimināltiesībās, kriminālprocesā..

Studiju kursi: Civillikuma vispārējā daļa, Civilprocess, Ģimenes tiesības.

Ineta Lilinfelde, Mg.iur., viesdocētāja.Viesdocētāja. 2018. gadā Rīgas Stradiņu universitātē Juridiskajā fakultātē pabeigta doktora studiju programma, šobrīd tiek turpināta doktora darba izstrāde par tēmu "Aizgādības tiesību regulējums un to problemātika". Kopš 2014. gada Latvijas juristu apvienības biedre. Darba pieredze: vairāk kā 19 gadu pieredze pašvaldības policijas darbā, šobrīd – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Jūrmalas nodaļas vadītāja.

Studiju kurss: Latvijas tiesību vēsture, administratīvās tiesības.

Inga Milēviča, Mg.philol., PhD Cand., docente, RTU un EKA viesdocētāja. Doktora grāda pretendente sastatāmajā un salīdzināmajā valodniecībā. Starptautisku zinātnisku asociāciju un organizāciju locekle (Association for Business Communication, Global Psychology and Language Research Association) un goda locekle (Modern Education&Research Institute), starptautisku projektu dalībniece (Erasmus, Erasmus+, Grundtvig).

Vairāk nekā 100 publikāciju autore, referente vairāk nekā 70 konferencēs, starptautisko zinātnisko rakstu krājumu recenzente un kolēģiju locekle, vairāku mācību līdzekļu autore, grāmatas „Veiksmes retorika” (Rīga: Burtene, 2019) autore. Stažējusies Varšavas Universitātē (Varšava, Polija), Aleksandra Tehnoloģiskās izglītības institūtā (Saloniki, Grieķija), Nikosijas Universitātē (Nikosija, Kipra). Vieslektores statusā lasījusi lekcijas Lodzas Universitātē (Lodza, Polija), Minho Universitātē (Braga, Portugāle), Eirāzijas Nacionālajā universitātē (Astana, Kazahstāna), Eotvosa Loranda Universitātē (Budapešta, Ungārija), Comenuis Universitātē (Bratislava, Slovākija), Sofijas Universitātē (Sofija, Bulgārija), Ankaras Universitātē (Ankara, Turcija).

Vadījusi korporatīvos seminārus Latvijas Saeimas darbiniekiem, Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem, Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem, Latvijas Dzelzceļa vadītājiem, RTU darbiniekiem, Latvijas pašvaldību darbiniekiem u. c.

Dažādos gados ieguvusi Alberta koledžas studentu titulus „Gada pasniedzējs”, „Labākais pasniedzējs”, “Studentu sapnis”, „Komunikācijas guru”, „Progress”, „Studentu draugs”, „Kreatīvais saules stariņš”, „Grupas mīlulis”, „Atraktīvākais pasniedzējs”, „Daiļrunīgākais pasniedzējs”, „Awesome”, „Stilīgākais pasniedzējs”, „Gaumīgākais pasniedzējs” u. c.

Studiju kursi: Ievads komunikācijas teorijā, Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika, Lietišķā komunikācija, Lietišķā etiķete, Retorika un prezentēšanas prasmes, Korporatīvā kultūra, Profesionālā latviešu valoda.

Inta Grīnberga, Mg.sc.soc., docente. Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, grāmatveža kvalifikācija. Ilgstoši strādājusi grāmatvedības jomā: SIA „Interinfo Latvijā” finanšu menedžere, Latvijas Olimpiskās komitejas Sponsoru kluba galvenā grāmatvede, Centrālā  golfa kluba „Latvija” galvenā grāmatvede, Rīgas Estrādes koncertu apvienības galvenā grāmatvede, LRGA biedre, LRGA revīzijas komisijas locekle, Junior Achievement Latvia  revidente, grāmatvedības, uzņēmējdarbības profesionālo izglītības programmu akreditācijas komisijas locekle, PIKC Rīgas Valsts tehnikums kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētāja, Grāmatvedības un finanšu koledžas padomes locekle. Dalība projektos - "Ilgspēja un kapacitāte- Dot attīstībai-Attīstīt dodot", "Demokrātijas kultūra" un līguma Nr.AIF/2021/SDK2/29 projekts "Uzmanību! Distance (ar valsti)samazinās".

Studiju kursi: Revīzija un kontrole, Finansēšana un kreditēšana,Vadības grāmatvedība

Ivars Čivčišs, Mg.iur., lektors, studē doktorantūrā. Studiju programmas “Komercdarījumu tiesiskais regulējums” direktors. Maģistra darbs Latvijas Universitātē aizstāvēts ar augstāko vērtējumu. Vairāku gadu pieredze vadošā amatā lielā valsts kapitālsabiedrībā, publisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma komisijas darbā, LR Saeimā. kā arī augstskolas lektora amatā.

Studiju kurss: Konstitucionālās tiesības un Satversmes tiesas process.

Iveta Liniņa, Dr.oec., viesdocētāja. Ekonomikas zinātņu doktore ar vairāk kā 27 gadu darba pieredzi pārdošanas vadībā dažādos uzņēmumos. Dalība dažādos ES projektos.

Studiju kursi: Pārdošanas veicināšana, Tirdzniecības vadīšana

Iveta Neilande, Mg.paed., lektore. Pieredze matemātikas pasniegšanā vairāk nekā 30 gadu. Spēj mācīt matemātiku ar humoru un nesaprotamas lietas padarīt saprotamas.

Studiju kursi: Matemātika, Augstākā matemātika

Jeļena Alfējeva, Dr.iur., viesdocētāja, zvērināta advokāte. 2012. gadā ieguvusi tiesību doktora grādu RSU Juridiskajā fakultātē, pirms tam, 1987. gadā – absolvējusi Latvijas Universitāti, iegūstot diplomēta jurista statusu jurisprudencē. Tiesību zinātņu studijas no 1983. līdz 1987. gadam. No 2007. līdz 2013. gadam Latvijas apdrošinātāju asociācijas padomes priekšsēdētāja vietniece. Kopš 2013. gada vada studiju kursus vairākās Latvijas augstskolās. 2007. gadā uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā. 2017. gadā izdota monogrāfija “Apdrošināšanas tiesības”.

Studiju kurss: Komerctiesības

Juris Juriss, Dr.iur., viesdocētājs. Vairāk nekā 22 gadu pieredze prokurora amatā, kā arī šobrīd vada Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļu. Vairāku augstskolu docētājs. Mācībspēka pieredze vairāk nekā 20 gadus. Plaši piedalos izmeklētāju, prokuroru un tiesnešu apmācību programmu īstenošanā."

Studiju kursi: Krimināltiesības, Kriminālprocesa tiesības

Jolanta Borīte, Mg.sc.soc., lektore. Iegūts bakalaura grāds kultūras vadībā un maģistra grāds sabiedrības vadībā Liepājas universitātē. Vislielākā pieredze gūta vadot liela mēroga kultūras projektus Cēsīs un Siguldā. Darba pieredze: Vairāk nekā 15 gadus kultūras projektu vadībā Cēsu un Siguldas pašvaldībās un strādājot KM Latvijas valsts simtgades birojā visā Latvijā. Realizēti vairāki neatkarīgi kultūras projekti ar Kocēnu, Valmieras un Limbažu pašvaldībām. Vadīts Siguldas kā Rīgas partnera projekts “Rīga Eiropas kultūras projekta galvaspilsēta 2014”. Lielākā daļa kultūras projektu saistīti ar konkrētās pilsētas un teritoriju attīstību. Trīs gadus apgūta pieredze starptautiskā projektā “Pasākumu ietekme uz kultūras mantojumu” un ieviesti videi draudzīgi risinājumi pasākumu jomā Siguldas pašvaldībā. No 2019. gada Siguldas novada kultūras centra “Siguldas devons” direktore. Vadības pieredze vairāk nekā 30 gadus.

Studiju kurss: Pasākumu producēšana

Jolanta Dinsberga, Mg.iur., viesdocētāja. Iegūts maģistra grāds tiesību zinātnēs Latvijas Policijas akadēmijā. Šobrīd izstrādā promocijas darbu saistībā ar ceļu servitūtu problemātiku doktora grāda iegūšanai. Par docētāju strādā kopš 2002. gada, jo šis darbs sagādā patiesu prieku un gandarījumu par padarīto. Vairāku mācību grāmatu, mācību metodisko materiālu, kā arī zinātnisko rakstu autore. Kā tiesību speciālists ir piedalījusies koncepciju, likumu un Ministru kabineta noteikumu izstrādes darba grupās, sniegusi atzinumus par dažādiem tiesību aktu projektiem.

Ar referātiem piedalījusies zinātniski praktiskajās konferencēs. Vairāku gadu darba pieredze valsts pārvaldes jomā (Valsts zemes dienestā ieņemts kadastra speciālista un jurista amats), kā arī privātajā sektorā - juridiskās daļas vadītāja SIA "Juridiskais birojs – EIF”, kā arī Eiropas Pastāvīgajā šķīrējtiesā, Starptautiskajā šķīrējtiesā un Baltijas Komercdarījumu šķīrējtiesā, ieņemot tiesneses amatu. Docē un ar iegūto praktisko pieredzi jurista profesijā dalās ar studējošajiem vairākās izglītības iestādēs, lasot dažādus studiju kursus.

Studiju kursi: Tiesību pamati, Civiltiesību vispārīgā daļa, Ģimenes un mantojuma tiesības, Lietu un saistību tiesības.

Jūlija Muraru-Kļučica, Mg.iur., viesdocētāja. Ieguvusi LU maģistra grādu tiesību zinātnē (speciālizācija: starptautiskās tiesības un diplomātija).

Vairāk nekā 15 gadus strādājusi Tieslietu ministrijā kā eskperts starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā, ikdienā sniedzot konulstācijas un padomus gan Latvijas tiesnešiem, gan ārvalstu un ES kompetento iestāžu praktiķiem.

Paralēli kopš 2006. gada tiesnešiem lasa lekcijas par starptautisko sadarbību krimināllietās un civillietās. Kopš 2014.gada pasniedz lekcijas vairākās Latvijas augstskolās. Kopš 2006.gada ir Eiropas Tiesiskās sadarbības Tīkla krimināllietās (European Judicial Network) kontaktpunkts un Latvijas nacionālais korespondents.

Studiju kursi: Starptautiskās publiskās tiesības; Starptautiskās privāttiesības, Eiropas Savienības tiesības; Starptautiskais civilprocess, Starptautiskais kriminālprocess.

Kaspars Šteinbergs, Dr.oec. Alberta koledžas docents kopš 2012. gada. Šobrīd atbild par projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)” ieviešanas aktivitāšu koordinēšanu Ekonomikas un kultūras augstskolā. Starptautisku projektu pieredze radošajā industrijā, pasākumu industrijā, inovācijās un uzņēmējdarbībā.

Studiju kursi: Vadībzinību pamati, Projektu vadība.

Kristīne Tjarve, Mg.paed. LU maģistra grāds izglītības zinātnēs, specializējoties pieaugušo izglītībā un skolvadībā. Vairāk nekā 18 gadu darba pieredze mārketinga komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās gan valsts, gan privātajā sektorā, t.sk., plaša pieredze nevalstiskajās organizācijās.

Strādājusi arī starptautisku nevalstisko organizāciju pārstāvniecībās Latvijā (Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijā, British Council pārstāvniecībā Latvijā). Bijusi viena no nevalstiskās organizācijas “Par izcilu Latvijas valsts prezidentu” dibinātājām un atbalsta aktivitāšu topošajam valsts prezidentam Egilam Levitam organizatorēm. Nodrošinājusi komunikāciju starptautisku mākslinieku koncertiem un izklaides pasākumiem Latvijā (Kylie Minogue, Queen, Keith Emerson, Alice Cooper, Okean Elzy u.c., arēnas šovam “Pastaiga ar dinozauriem”).

Darbojoties fondā “Viegli” vadījusi divu grāmatu izdošanu – Imanta Ziedoņa dienasgrāmatu “No patikšanas uz patikšanu” un grāmatu angļu valodā “The 1001st Blackish-Blue Night”, kā arī vairākus gadus nodrošinājusi komunikāciju apbalvojumam “Laiks Ziedonim” un fonda “Viegli” Ziemassvētku koncertiem.

Pašlaik vada savu uzņēmumu “C SMART”, nodrošinot komunikācijas nozares pakalpojumus un apmācības. Izstrādājusi sabiedrisko attiecību specializācijas profesiju standartus koledžas, bakalaura un maģistra studiju programmām, piedalījusies vairāku Latvijas augstskolu komunikācijas virziena studiju programmu akreditācijās. Regulāra augstskolu noslēguma darbu aizstāvēšanas komisiju pārstāve.

Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) valdes priekšsēdētāja. Vairāk: https://www.linkedin.com/in/kristinetjarve/

Studiju kursi: Sabiedrisko attiecību pamati, Sabiedrisko attiecību praktikums, Sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana, Krīžu komunikācija, Sociālo mediju komunikācija, Projektu vadība digitālajā vidē.

Krists Jirgens, Mg.sc.comp., viesdocētājs. Vairāk nekā 15 gadu pieredze liela mēroga tīmekļa sistēmu projektēšanā, programmēšanā un uzturēšanā. Savulaik strādājis ar Apollo.lv projektiem, piedalījies Lursoft.lv reģistru un datu bāzu izveidē, pielicis roku pie Latvijas Uzņēmumu reģistra un Tiesu informācijas sistēmas, izstrādājis arī Eiropas biznesa reģistra Latvijas puses risinājumu, nodarbojies ar zinātniskiem pētījumiem Eiropas tiesībsargājošo instanču labā, lai palīdzētu identificēt naudas atmazgāšanas biznesa shēmas.

Šobrīd darbojas Latvijas Mobilajā Telefonā kā vadošais programmētājs un tīmekļa sistēmu arhitekts, kur palīdzējis radīt pasaulē pirmo televīzijas pakalpojumu mobilo sakaru tīklā, un joprojām turpina attīstīt LMT Viedtelevīziju.

Studiju kurss: Tīmekļa tehnoloģijas

Laura Šinka, Mg.sc., lektore. Klientu pieredzes eksperte, Women in CX (Klientu pieredzes profesionāļu kopiena) dalībniece un līdzdibinātāja, servisa dizaina praktiķe un AAS BALTA Klientu pieredzes vadītāja. Bakalaura grāds Tūrisma organizācijā un uzņēmumu vadībā, maģistra grāds Sociālajā antropoloģijā.

Vairāk nekā desmit gadu laikā gūta pieredze, strādājot dažādos ar klientu servisu saistītos amatos vietējos un starptautiskos uzņēmumos un projektos, tajā skaitā rūpējoties par 2 miljonu klientu pieredzi aviācijas lojalitātes programmā. Šobrīd veido, analizē un nepārtraukti uzlabo Latvijas apdrošināšanas tirgus līdera klientu pieredzi. Kopš 2017. gada vada lekcijas Alberta koledžā un iepazīstina studentus ne tikai ar mārketinga pētījumu metodēm un patērētāju rīcību ietekmējošiem faktoriem, bet arī ar inovācijām un jaunākajām tehnoloģijām nozarē.

Studiju kurss: Patērētāju uzvedība tirgū un mārketinga pētījumu metodes.

Liliāna Ozoliņa, Mg.sc.soc., viesdocētāja. Mārketinga komunikācijas profesionāle ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi. Šobrīd ir komunikācijas un sabiedrisko attiecību stratēģijas vadītāja Latvijas lielākajā datu tehnoloģijas uņēmumā SQUALIO. Iepriekš septiņus gadus bijusi Mercedes-Benz galvenā izplatītāja SIA Domenikss mārketinga vadītāja Latvijā, kā arī iepriekš bijusi mārketinga vadītāja SIA "Grenardi", koncertaģentūrā FBI, kā arī vadījusi MTV Latvija. Tostarp, ir Latvijas PR profesionāļu asociācijas (LASAP) un Latvijas Mārketinga profesionāļu asociācijas (LMPA) biedre.

Studiju kursi: Mārketinga plānošana un zīmola vadība; Digitālā mārketinga stratēģijas un rīki; Mārketinga pētījumu un patērētāja rīcība tirgū.

Līga Alberliņa, Mg.oec., viesdocētāja. Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu vadībzinātnē, kā arī profesionālo maģistra grādu ekonomikā un ekonomista kvalifikāciju. Paralēli darbam iegūts starptautiski 29 Eiropas valstīs atzīts grāmatveža Kompetences sertifikāts, LR Grāmatvežu asociācijas biedre. Vairāk nekā 17 gadu pieredze grāmatvedības jomā, 4 gadu darba pieredze valdes locekles amatā darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu jomā, plaši pētījusi Darba likuma nianses. Kopš 2010. gada vada savu uzņēmumu, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, kā arī konsultē par uzņēmumu dibināšanu un likvidāciju. Lasa seminārus par grāmatvedību un nodokļiem, lektore mācību centros dažāda līmeņa grāmatvedības programmām.

Studiju kurss: Finanšu grāmatvedība

Līga Ribkinska, Mg.philol., viesdocētāja. Veselības uzņēmumu grupas REPHARM komunikācijas direktore, ārstu profesionālā žurnāla Medicus Bonus konsultante, iepriekš galvenā redaktore. Vadījusi veselībpratības projekta - videospēles Veselībnieks - izstrādi, izglītojošus projektus veselības žurnālistikā. Alberta koledžas viesdocētāja. Ilgstoša pieredze praktiskās latviešu valodas mācīšanā dažādu uzņēmumu auditorijās. Latvijas Asociācijas Sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) biedre.

Studiju kurss: Profesionālā latviešu valoda

Maija Avota, MBA. Mārketing profesionālis kopš 1999.gada. Darbs lielākajos pārtikas uzņēmumos kā zīmola un mārketinga komandas vadītājai - Latvijas Balzams, NP Foods (tagad Orkla Group), Rīgas piena kombināts, Putnu fabrika Ķekava. Izglītība: bakalaura grāds psiholoģijā (Latvijas Universitāte), maģistra grāds Bisnesa vadībā (MBA, RISEBA)..

Studiju kurss: Tirgzinības

Mārtiņš Pužuls, Mg.prof.DA(Profesionālais maģistrs darba aizsardzībā ), viesdocētājs. Darba, vides un civilā aizsardzība visdažādākajās izpausmēs.

Studiju kurss: Darba, vides un civilā aizsardzība

Nērika Lizinska, Dr.iur., viesdocētāja. Veikusi pētniecību Latvijā un ārvalstīs par starptautisko tiesību jautājumiem. Piedalās Latvijas un ārzemju starptautiskajās konferencēs un semināros, ir vairāku publikāciju autore. Piedalījusies Willem C. Vis International Commercial Arbitration Riga Pre-Moot un Frankfurt Investment Arbitration Pre-Moot izspēlēs kā tiesnese.

Studiju kursi: Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību pamati

Oskars Liepa, Mg.oec., Mg.iur., viesdocētājs. RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē iegūts bakalaura un mağistra grāds specializācijā "Muitas un nodokļu administrēšana", kā arī RSU mağistra grāds tiesību zinātņu nozarē. 15 gadu pieredze valsts pārvaldē. Latvijas juristu apvienības valdes loceklis.

Studiju kurss: Nodokļi un nodevas komercdarbībā, ES un LR nodokļu tiesības.

Raimonds Iliško, Mg.iur. viesdocētājs. Praktizējošs jurists. Ilggadēja pieredze jurista amatā un lekciju vadīšanā.

Studiju kursi: Saistību un lietu tiesības, Ģimenes tiesības.

Renāte Cāne, Dr.sc.soc., viesdocētāja. Sociālo zinātņu doktore komunikācijas zinātnē, 20 gadu pieredze mārketingā, reklāmā un sabiedriskajās attiecībās. Pēdējos 7 gadus specializējusies zīmolvedībā. Ir izstrādājusi mārketinga stratēģiju Jelgavas pilsētai, bijusi Ķekavas novada zīmola izstrādes grupas vadītāja, sniedz konsultācijas šajos jautājumos pašvaldībām un uzņēmumiem.

Studiju kurss: Reputācijas un zīmola vadība

Rita Burceva, Mg.sc.edu., Mg.arch., Mg.sc.administr. viesdocētāja. Profesionālā pieredze gūta, nodrošinot seminārus NVA klientiem, vadot izdevniecību, strādājot par mācībspēku augstākās izglītības iestādēs, iesaistoties pētniecībā, konsultējot par karjeras vadības jautājumiem, sadarbojoties ar profesionālajām un darba devēju organizācijām (LKAAA, LDDK u.c.). Dažu desmitu publikāciju autore. Koordinatore un/vai vecākā eksperte vairākos ESF projektos izglītības jomā.

Studiju kursi: Kvalitātes vadība, Projektu vadība.

Rolands Lārmanis, Mg.sc.soc., lektors. Ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Profesionālā pieredze: A/S “Protezēšanas un ortopēdijas centrs”, valdes loceklis; SIA “Latvijas Amerikas acu centrs”, tirdzniecības un iepirkuma direktors; SIA “Narvesen Baltija”, mazumtirdzniecības vadītājs. Moto: “Vai nu soli uz priekšu – izaugsmē, vai arī soli atpakaļ - drošībā” (A. Maslovs).

Studiju kursi: Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana, Uzņēmējdarbības pamati

Ruta Grosberga, Mg. oec., lektore. Biznesa augstskola “Turība”, profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ieguvusi uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikāciju, EKI 5. līmenis.

LU, profesionālais bakalaura grāds komerczinībās, LU, profesionālais bakalaura grāds pārtikas preču prečzinībā ar prečziņa inženiera kvalifikāciju. No 2012. gada veic mentoringa darbu, lasa lekcijas un konsultē privātpersonas un uzņēmumus par pieejamiem ES projektiem. Esmu īstenojusi KPFI, ESF, ERAF un citus projektus.

Darba pieredze: vairāk nekā 15 gadu pieredze projektu vadīšanā, veic profesionālās kompetences pilnveidošanas apmācības. Aktīvi iesaistās LIAA Radošo industriju inkubatora, Ogres, Siguldas biznesa inkubatora, NVA „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai”, ELFLA Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un ALTUM projekta pieteikumu sagatavošanā un koordinēšanā. Pedagoģiskā darba pieredze kopš 2012. gada strādājot Valsts akreditētā profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides pieaugušo izglītības iestādē, profesionālo zināšanu un kvalifikācijas celšanas kursos pieaugušajiem.

Studiju kursi: Mikroekonomika, Makroekonomika, Ekonomikas pamati, Dokumentu pārvaldība, Lietišķās informācijas apmaiņa.

Sandra Tetere, Mg.sc.oec., viesdocētāja. Studiju programmu „Cilvēkresursu vadība" un “Uzņēmējdarbība” direktore. Iegūta augstākā izglītība biznesa vadības jomās. Rīgas Tehniskajā universitātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības finanšu vadībā. Darba pieredzi raksturo ilggadēja darba pieredze finanšu un mazumtirdzniecības sfērā vadošā amatā, kā arī darbs vienā no lielākajām valsts kapitālsabiedrībām, vadot tās mācību centru.

Studiju kurss: Mikroekonomika. Studiju prakse; kvalifikācijas prakse

Tatjana Kuļikova, Dr.sc.admin., viesdocētāja. Absolvējusi Rīgas Ekonomikas augstskolu (Stockholm school of Economics in Riga) iegūstot bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā, Latvijas Universitātes maģistra grāds ekonomikā, virzienā starptautiskas attiecības. Latvijas Universitātē iegūts doktora grāds uzņēmējdarbības vadībā. 2013. gadā aizstāvēts promocijas darbs par Tirdzniecības uzņēmumu mijiedarbību preču kategoriju vadības procesā. Docētāja ar 21 gadu darba pieredzi tirdzniecības nozarē, pārdošanas un mārketinga vadībā. Patreiz strādā mazumtirdzniecības uzņēmuma vadot tīkla veikalus. Vadījusi pārdošanas komandu starptautiskā uzņēmumā un starptautisku veikalu tīklu.

Studiju kurss: Loģistikas pamati

Vita Brakovska, MBA, viesdocētāja. Akadēmiskā augstākā izglītība (doktorante, vides inženierija) /Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība(Mg.oec. / Vadībzinātne).

Kopš 2009. gada Vita Latvijā un ārvalstīs regulāri vada dinamiskas Radošās NEdarbnīcas, kas vērstas uz indivīdu iekšējo radošo resursu stiprināšanu un pielietošanu stratēģisko mērķu sasniegšanai bez būtiskiem kapitālieguldījumiem. Tās ir atbildes uz vēl neuzdotiem jautājumiem, spēja formulēt sevi vienā spilgtā teikumā un nākotnes vajadzības apmierināšana jau šodien - ikvienam algotam darbiniekam sevi pozicionēt kā mazo uzņēmēju, tādejādi stiprinot savas pozīcijas kolektīvā un darba devēja acīs. Dalībnieku skaits svārstās no 20 līdz 150, vidēji – 35 cilvēki/ pasākumā.

Vitas kompetences publiskajā sektorā novērtējuši: Valsts Kontrole, Pārresoru koordinācijas centrs, Valsts Kanceleja, LR Kultūras ministrija, LR Iekšlietu ministrija, LR Veselības ministrija, LR VARAM, Ieslodzījumu vietu pārvalde, Slimību profilakses un kontroles centrs, Latvijas Pašvaldību mācību centrs, plānošanas reģionu administrācijas, Britu padome, Latvijas Pilsoniskā alianse, Fonds DOTS, RTU u.c. Plašāka informācija pieejama www.zinis.lv un www.brakovska.lv

Vitas kompetences privātā sektorā novērtējuši: Lattelecom (TET), ELKO Group, Narvesen, Aloja – Starkelsen, TNS Latvia, Latvijas IT klasteris, Britu padome, Nordea banka (Nordea Biznesa skola), SEB, DNB, G4S, Ventspils Augsto Tehnoloģiju Parks, AAS Balta, Latvijas Zaļais punkts u.c.

Hakatonu vadīšana:

1) Internet of Things/ LMT

2) 5G ieviešanas hakatons Baltijas jūras reģiona politikas veidotājiem/ LR Ekonomikas ministrija

3)Sociālā uzņēmējdarbība (Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija)

4) VAS ES darbinieku hakatons (inovatīvu projektu attīstība).

Studiju kurss: Jaunu ideju radīšana

VIESLEKTORI: Latvijā pazīstamas personības

Latvijā zināmi, talantīgi cilvēki dalās savā pieredzē ar mūsu studentiem!

Ērika Todjēre

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas vadītāja

 


Jānis Palkavnieks

Draugiem Group runasvīrs

 


Ilma Čepāne

Bijusī Satversmes tiesas tiesnese, Saeimas deputāte

 

 
 

Jānis Kūliņš

Vecākais risinājumu konsultants, Tieto Latvia

 

Gunārs Kūtris

12.Saeimas deputāts, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes lektors

 

Valdis Zatlers

Bijušais Latvijas Valsts prezidents

 

 

Mārtiņš Sirmais

Pavārs, gastronomiskais ceļotājs, TV raidījumu vadītājs, restorānu īpašnieks un dzīves izgaršotājs

 

 

Ģirts Majors

Mūzikas un mākslas festivāla “Positivus” rīkotājs, koncertaģentūras “Positivus Music” vadītājs, koncertzāles “Palladium” līdzīpašnieks

Elīna Egle

Latvijas Biznesa savienības Padomes priekšsēdētāja

Pauls Timrots

Raidījuma "Zebra" vadītājs
režisors

Dace Ritova

Cilvēkresursu attīstības daļas vadītāja

Juris Millers, Dr.philol.

producents,
koncertzāles "Rīga" vadītājs

Kārlis Danēvičs

Valdes loceklis, finanšu direktors, LKA Tautsaimniecības kreditēšanas komitejas vadītājs


 

Toms Grēviņš

Mūzikas redaktors


 

Zane Driņķe

Direktore

 

Kaspars Upacieris(Ufo)

Radio "Boom FM" vadītājs

 

Inga Kola

Personāla vadības direktore

Baiba Dūda

Valdes priekšsēdētāja
Direktore
 

Baiba Kaškina

CERT.LV vadītāja

Ivars Ījabs

Politologs, Asoc.prof.

Jānis Endziņš

Valdes priekšsēdētājs

 

Valters Krauze

TV un radio raidījumu vadītājs

 

Ivars Svilāns

Korporatīvo attiecību vadītājs,
Pārmaiņu vadības komandas
loceklis

 

Aivars Mackevičs

Direktors

 

Aivars Endziņš

Ievērojams Latvijas jurists. Bijis pirmais Satversmes tiesas priekšsēdētājs.
Juridiskās fakultātes profesors.

 

Kristaps Skutelis

Tehnoloģiju bloga Kursors.lv galvenais redaktors

Pēteris Žimants

"Pure Chocolate" īpašnieks

Biruta Sloka

Latvijas Universitātes profesore

 

 

 

VAKANCE ESF PROJEKTĀ

28.06.2024.

ESF projekta „Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” vakance ASISTENTS (izglītības jomā), profesijas kods: 2310 01.. Alberta koledža aicina pilna laika studējošos, vecumā no 18 līdz...

DARBA LAIKS NO 1.07.

27.06.2024.

Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām vasaras periodā no 1. jūlija līdz 1. septembrim:. Pirmdien: plkst. 10.00-18.00. Otrdien: plkst. 10.00-18.00. Trešdien: plkst....

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

19.06.2024.

Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām jūnija izskaņā:. 22.06. Alberta koledža slēgta!. 25.06. plkst. 10.00-18.00. 26.06. plkst. 14.00-18.00. 27.06. plkst. 10.00-18.00....

AKTIVITĀTES JŪNIJĀ

28.05.2024.

01.06.2024.. Tiešsaistes lekcija "International Knowledge Day". 07.06.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 4. daļa.

"RIMI" RĪGAS MARATONS

27.05.2024.

Veselā miesā vesels gars!. Ikgadējā “Rimi” Rīgas maratonā piedalījās arī Alberta koledžas studenti, kuri, apvienojot skriešanu ar pozitīvām emocijām, ieguva enerģijas lādiņu studijām!....

SPORTA SPĒLES 2024

10.05.2024.

Vai esi savā kalendārā jau atzīmējis 1. un 2. jūniju kā pasākuma “Sporta spēles 2024” norises dienas?. Tevi sagaida sacensības starp komandām dažādās disciplīnās, lieliska ballīte DJ pavadībā...

AKTIVITĀTES MAIJĀ

13.03.2024.

07.05.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 2. daļa. 14.05.2024.. Ekskursija “Radošā talka apvienībā “Apeirons””....

DARBA LAIKS LIELDIENĀS

21.03.2024.

Tuvojoties Lieldienām, Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām svētku nedēļā:. 28.03. darba laiks 9.30-19.00;. 29.03.–01.04. Alberta koledža slēgta!. Priecīgas un raibas...

AKTIVITĀTES APRĪLĪ

19.01.2024.

02.04.2024.. E-vieslekcija “Loģistikas prasības e-komercijā”. 09.04.2024.. Vieslekcija „Digitālie palīgi profesionālajai valodai”. 11.04.2024.. E-vieslekcija “HR...

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums