Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


STUDIJU MAKSA

Alberta koledžas studiju maksā ir iekļauts viss, kas nepieciešams veiksmīgai zināšanu apguvei: lekciju apmeklējums, privātās konsultācijas visos priekšmetos, visnepieciešamākie izdales materiāli, metodisko materiālu izmantošana un 14 bibliotēku lasītāja karte, kā arī studenta apliecība.

Studiju maksa, reģistrējoties studijām AK 2018./2019. ak./g.

Visām programmam*
105 EUR mēnesī  pilna laika studijām (1260 EUR gadā)
95 EUR mēnesī  nepilna laika studijām 1140 EUR gadā)
95 EUR mēnesī  E-studijas  (1140 EUR gadā)

 

*Jauna studiju programma "Datorspēļu izstrāde un attīstība”.
140 EUR mēnesī  pilna laika studijām (1680 EUR gadā)
110 EUR mēnesī  nepilna laika studijām (1320 EUR gadā)

 

Studiju maksu iespējams veikt reizi semestrī vai katru mēnesi atbilstoši maksājuma grafikam un bez uzcenojuma procentiem.

Maksājuma grafika paraugs 1.studiju gadam:

Studiju kurss Maksājuma termiņš Visas programmas * Specializācija "Datorspēļu izstrāde un attīstība”.
Pilna laika studijas Nepilna laika studijas un e-studijas Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
1.kurss (Eiro) Saskaņā ar   līguma nosacījumiem 315 Eiro 285 Eiro 420 Eiro 330 Eiro
10.oktobris 105 Eiro 95 Eiro 140 Eiro 110 Eiro
10.novembris 105 Eiro 95 Eiro 140 Eiro 110 Eiro
10.decembris 105 Eiro 95 Eiro 140 Eiro 110 Eiro
10.janvāris 105 Eiro 95 Eiro 140 Eiro 110 Eiro
10.februaris 105 Eiro 95 Eiro 140 Eiro 110 Eiro
10.marts 105 Eiro 95 Eiro 140 Eiro 110 Eiro
10.aprīlis 105 Eiro 95 Eiro 140 Eiro 110 Eiro
10.maijs 105 Eiro 95 Eiro 140 Eiro 110 Eiro
10.jūnijs 105 Eiro 95 Eiro 140 Eiro 110 Eiro
Kopā par 1. kursu 1260 Eiro  1140 Eiro 1680 Eiro 1320 Eiro

 

* izņemot specializāciju "Datorspēļu izstrāde un attīstība”

Studiju kredīti ar valsts galvojumu

Studiju kredīts - paredzēts studiju maksas segšanai. Var saņemt gan pilna, gan nepilna laika studējošie.

Studējošā kredīts - paredzēts pilna laika studentu ikdienas tēriņiem līdz 170 EUR mēnesī. Studējošā kredīts tiek izmaksāts katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu), pārskaitot summu uz Tavu kontu SEB bankā.

Studiju un studējošā kredītu ir iespēja saņemt eiro valūtā.

2011.gadā tiesības izsniegt studiju kredītu ar valsts galvojumu ir piešķirtas SEB bankai.

Alberta koledža palīdz noformēt visus nepieciešamos dokumentus šāda kredīta iegūšanai. Pieteikties kredītam var katra semestra sākumā (septembrī un februārī) Studiju daļā.

Papildu informāciju par studentu kredītiem var iegūt, piezvanot mums, tālr. 67 288 824, kā arī Studiju un zinātnes administrācijā, tālr.: 67 702 490, vai http://www.sza.gov.lv/?p=57

Komerckredīti studijām

Komerckredītu studijām piedāvā dažādas bankas. Parasti, šāda kredīta saņemšanai ir nepieciešams tikai studiju līgums (kuru Jūs varat noslēgt ar Alberta koledžu dokumentu iesniegšanas brīdī) un viens galvotājs. Komerckredītu studijām iegūšanas un atmaksas nosacījumi ir atšķirīgi. Tabulā ir redzams viens studenta kredīta atmaksas grafika piemērs.

Alberta koledžas programmas "Sabiedriskās attiecības" nepilna laika studējošā studiju maksas apmērs veido 2670 EUR par visu studiju periodu. Kamēr viņš studē, bankai jāmaksā tikai procenti (4.aile) par jau saņemto summu (3. aile):

 

Periods

Kredita iesniedzama summa par attiecīgo periodu

Kopējā izsnigtā kredīta summa

Ikmēneša veicamo maksājumu

1.semestris

534

534 06.67 EUR menesī
2.semestris 534  1068 13.34 EUR menesī
3.semestris 534  1602 20.01 EUR menesī
4.semestris 534  2136 26.68 EUR menesī
5.semestris 534  2670 33.35 EUR menesī

 

Procenti jāmaksā katru mēnesi, sākot no naudas saņemšanas, savukārt, kredīta pamatsummas atmaksa sākas tikai pēc studiju beigšanas.

Ja kredīts ir paņemts uz pieciem gadiem, tad pēc studiju beigšanas veicamo maksājumu apmērs (pamatsummas atmaksa + %) būs aptuveni 65 EUR mēnesī. Saņemot kredītu uz ilgāko laika periodu, atmaksas summa mēnesī būs mazāka

Uzdot jautājumu