Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


ERASMUS PROGRAMMA

Iespējas Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros

Eiropas Komisijas realizētā Mūžizglītības programma Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) ir viena...

Kas ir Erasmus Universitātes harta?

Erasmus Universitātes harta ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības mācību iestādēm iesaistīties Erasmus programmas...

Erasmus studentu prakse

Erasmus mobilitātes programmas ietvaros augstāko izglītības iestāžu studenti var doties mācību praksē kādā no Eiropas organizācijām vai uzņēmumiem, kas atrodas...

Augstskolu mācībspēku mobilitāte

Mācībspēku mobilitāte- tā ir iespēja mācībspēkiem (docētājiem, lektoriem) docēt kādā no Mūžizglītības programmas dalībvalstīm.

Intensīvā programma (IP)

Erasmus intensīvā programma ir īstermiņa studiju programma, ko kopīgi īsteno vismaz trīs dažādu Mūžizglītības programmas dalībvalstu...

Vairāk informācijas par Erasmus programmām var atrast Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā:

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus/par_erasmus_programmu/

Uzdot jautājumu