Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


ERASMUS+ STUDENTU PRAKSE

Erasmus+ mobilitātes programmas ietvaros augstāko izglītības iestāžu studenti var doties mācību praksē kādā no Eiropas organizācijām vai uzņēmumiem, kas atrodas Mūžizglītības programmas dalībvalstī. Tā ir lieliska iespēja strādāt starptautiskā vidē, papildināt savu CV(Curriculum Vitae) ar vērtīgu ierakstu, kā arī atgriezties Latvijā ar jaunām un progresīvām idejām. Prakses laikā students varēs ne tikai apgūt profesionālās iemaņas, bet iegūt arī jaunus draugus un paziņas no citām valstīm. Iespēju praktizēties Erasmus+ ietvaros, var izmantot tikai vienu reizi.

Erasmus+ studentu prakses programmā var piedalīties tie studenti, kuri ir sekmīgi pabeiguši pirmo studiju gadu, kā arī tie studenti, kuru mācību programmā Latvijā, ir paredzēta prakse. Studentam, kurš vēlas doties mācību praksē, ir jābūt labām angļu, vācu vai kādas citas ES valsts valodas zināšanām, labām sekmēm mācībās, kā arī skaidrai motivācijai prakses laikam ārzemēs.

Mācību prakse ārzemēs var ilgt no trīs līdz 12 mēnešiem. Studenti, kuri ir apstiprināti dalībai praksē, saņem stipendiju, kas sedz ceļa, uzturēšanās, apdrošināšanas un vīzas izdevumus. Stipendijas maksimālos apjomus nosaka Eiropas Komisija, savukārt studentiem, kuri no Latvijas dodas praksē ārzemēs, stipendijas apjomu nosaka Latvijas augstākās izglītības iestādes, pamatojoties uz piešķirto finansējumu un studentu skaitu. Tomēr Erasmus programmā tiek uzsvērts, ka stipendija sedz tikai daļu no brauciena izmaksām, līdz ar to studentam jau laicīgi jāmeklē papildus finansējums. Svarīgi atcerēties, ka gadījumā, ja students Latvijā studē par maksu, tad Erasmus prakses laikā ārvalstīs, viņš netiek atbrīvots no studiju maksas.

Prakses laiks tiek atzīts ar ECTS – Eiropas Kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (European Credit Transfer System) palīdzību, kas izveidota, lai objektīvi un taisnīgi novērtētu ārzemēs pavadīto prakses vai studiju laiku. ECTS nozīmē, ka prakses laiks ārzemēs tiks atzīts kā līdzvērtīgs praksei Latvijā un tiks novērtēts ar attiecīgu skaitu kredītpunktu (KP). Studentam, pirms došanās uz ārzemēm, jāvienojas ar pasniedzēju, ka izvēlētā prakse, pēc atgriešanās, tiks akadēmiski atzīta.  

Studentam ir aktīvi jāiesaistās prakses vietas, kas atbilstu augstākās izglītības iestādes studiju programmas un specialitātes prasībām, meklēšanā. Kad prakses vieta ir atrasta, saņemts arī apstiprinājums, ka prakses devējs piekrīt uzņemt studentu savā organizācijā vai uzņēmumā, tiek sagatavoti nepieciešamie dokumenti, lai students var sākt plānot savu braucienu. Dzīvesvieta, pirms prakses sākuma, ir jāatrod studentam pašam. Iespējams, prakses devējs varēs ieteikt kādus dzīvesvietas variantus.

Pirms aizbraukšanas praksē uz kādu no Eiropas kopienas valstīm, tiek noslēgts trīspusējs līgums, kuru paraksta students, Latvijas augstākā mācību iestāde un prakses devējs. Līgumā ir aprakstīta prakses perioda programma, norādīts veicamo darbu apraksts, tiesības un pienākumi. Ja students prakses laiku aizvadījis sekmīgi, prakses devējs izsniedz darba izpildes apliecinājumu, uz kura pamata šis laiks tiek akadēmiski atzīts.

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

19.06.2024.

Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām jūnija izskaņā:. 22.06. Alberta koledža slēgta!. 25.06. plkst. 10.00-18.00. 26.06. plkst. 14.00-18.00. 27.06. plkst. 10.00-18.00....

AKTIVITĀTES JŪNIJĀ

28.05.2024.

01.06.2024.. Tiešsaistes lekcija "International Knowledge Day". 07.06.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 4. daļa.

"RIMI" RĪGAS MARATONS

27.05.2024.

Veselā miesā vesels gars!. Ikgadējā “Rimi” Rīgas maratonā piedalījās arī Alberta koledžas studenti, kuri, apvienojot skriešanu ar pozitīvām emocijām, ieguva enerģijas lādiņu studijām!....

SPORTA SPĒLES 2024

10.05.2024.

Vai esi savā kalendārā jau atzīmējis 1. un 2. jūniju kā pasākuma “Sporta spēles 2024” norises dienas?. Tevi sagaida sacensības starp komandām dažādās disciplīnās, lieliska ballīte DJ pavadībā...

AKTIVITĀTES MAIJĀ

13.03.2024.

07.05.2024.. Tiešsaistes semināru cikls “Supervīzija izaugsmei un attīstībai” 2. daļa. 14.05.2024.. Ekskursija “Radošā talka apvienībā “Apeirons””....

DARBA LAIKS LIELDIENĀS

21.03.2024.

Tuvojoties Lieldienām, Alberta koledžas Studiju daļa informē par darba laika izmaiņām svētku nedēļā:. 28.03. darba laiks 9.30-19.00;. 29.03.–01.04. Alberta koledža slēgta!. Priecīgas un raibas...

AKTIVITĀTES APRĪLĪ

19.01.2024.

02.04.2024.. E-vieslekcija “Loģistikas prasības e-komercijā”. 09.04.2024.. Vieslekcija „Digitālie palīgi profesionālajai valodai”. 11.04.2024.. E-vieslekcija “HR...

MŪSU STUDENTI SIGULDĀ

19.03.2024.

Mūsu topošie speciālisti viesojās Siguldā!. #akizglitiba. Studiju kursa "Publisko pasākumu producēšana" studenti ir apmeklējusi kultūras centru “Siguldas DEVONS”.. Vizītes...

DZIMUMBALLE 2024

13.03.2024.

Gribi redzēt sevi 3D? . Gaidītākā balle – "DZIMUMBALLE". Vai esi gatavs skaļi dziedāt līdzi MAUKU SENCIM un turpināt nakts ritmus uz deju grīdas pie DJ GUSTA? Jo tas nav viss, kas Tevi sagaida.......

Uzdot jautājumu

 

Sīkdatnes

 
Sazinies ar mums