Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


ERASMUS+ STUDENTU PRAKSE

Erasmus+ mobilitātes programmas ietvaros augstāko izglītības iestāžu studenti var doties mācību praksē kādā no Eiropas organizācijām vai uzņēmumiem, kas atrodas Mūžizglītības programmas dalībvalstī. Tā ir lieliska iespēja strādāt starptautiskā vidē, papildināt savu CV(Curriculum Vitae) ar vērtīgu ierakstu, kā arī atgriezties Latvijā ar jaunām un progresīvām idejām. Prakses laikā students varēs ne tikai apgūt profesionālās iemaņas, bet iegūt arī jaunus draugus un paziņas no citām valstīm. Iespēju praktizēties Erasmus+ ietvaros, var izmantot tikai vienu reizi.

Erasmus+ studentu prakses programmā var piedalīties tie studenti, kuri ir sekmīgi pabeiguši pirmo studiju gadu, kā arī tie studenti, kuru mācību programmā Latvijā, ir paredzēta prakse. Studentam, kurš vēlas doties mācību praksē, ir jābūt labām angļu, vācu vai kādas citas ES valsts valodas zināšanām, labām sekmēm mācībās, kā arī skaidrai motivācijai prakses laikam ārzemēs.

Mācību prakse ārzemēs var ilgt no trīs līdz 12 mēnešiem. Studenti, kuri ir apstiprināti dalībai praksē, saņem stipendiju, kas sedz ceļa, uzturēšanās, apdrošināšanas un vīzas izdevumus. Stipendijas maksimālos apjomus nosaka Eiropas Komisija, savukārt studentiem, kuri no Latvijas dodas praksē ārzemēs, stipendijas apjomu nosaka Latvijas augstākās izglītības iestādes, pamatojoties uz piešķirto finansējumu un studentu skaitu. Tomēr Erasmus programmā tiek uzsvērts, ka stipendija sedz tikai daļu no brauciena izmaksām, līdz ar to studentam jau laicīgi jāmeklē papildus finansējums. Svarīgi atcerēties, ka gadījumā, ja students Latvijā studē par maksu, tad Erasmus prakses laikā ārvalstīs, viņš netiek atbrīvots no studiju maksas.

Prakses laiks tiek atzīts ar ECTS – Eiropas Kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (European Credit Transfer System) palīdzību, kas izveidota, lai objektīvi un taisnīgi novērtētu ārzemēs pavadīto prakses vai studiju laiku. ECTS nozīmē, ka prakses laiks ārzemēs tiks atzīts kā līdzvērtīgs praksei Latvijā un tiks novērtēts ar attiecīgu skaitu kredītpunktu (KP). Studentam, pirms došanās uz ārzemēm, jāvienojas ar pasniedzēju, ka izvēlētā prakse, pēc atgriešanās, tiks akadēmiski atzīta.  

Studentam ir aktīvi jāiesaistās prakses vietas, kas atbilstu augstākās izglītības iestādes studiju programmas un specialitātes prasībām, meklēšanā. Kad prakses vieta ir atrasta, saņemts arī apstiprinājums, ka prakses devējs piekrīt uzņemt studentu savā organizācijā vai uzņēmumā, tiek sagatavoti nepieciešamie dokumenti, lai students var sākt plānot savu braucienu. Dzīvesvieta, pirms prakses sākuma, ir jāatrod studentam pašam. Iespējams, prakses devējs varēs ieteikt kādus dzīvesvietas variantus.

Pirms aizbraukšanas praksē uz kādu no Eiropas kopienas valstīm, tiek noslēgts trīspusējs līgums, kuru paraksta students, Latvijas augstākā mācību iestāde un prakses devējs. Līgumā ir aprakstīta prakses perioda programma, norādīts veicamo darbu apraksts, tiesības un pienākumi. Ja students prakses laiku aizvadījis sekmīgi, prakses devējs izsniedz darba izpildes apliecinājumu, uz kura pamata šis laiks tiek akadēmiski atzīts.

DARBA LAIKS MAIJA SVĒTKOS

28.04.2021.

Darba laiks Maija svētkos. .

IAW 2021 SĀKUSIES

19.04.2021.

International Academic Week 2021 ir sākusies!. Ikgadējā International Academic Week 2021(IAW), kuru EKA kopā ar stratēģisko partneri Alberta koledža organizē kopš 2016.gada, ir sākusies! 19. aprīlī...

IAW 2021 STUDENTIEM

16.04.2021.

Studenti aicināti uz vērtīgām ārvalstu lektoru vieslekcijām. No 19. līdz 23. aprīlim norisināsies IAW(International Academic week) 2021, kuru rīko Ekonomikas un kultūras augstskola sadarbībā ar Alberta...

SWEDBANK ISIC KARTE

02.07.2020.

Izvēlies studenta apliecību ar plašām iespējām!. ISIC (International Student Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte, kuru katru gadu...

STUDIJU AKTIVITĀTES MAIJĀ

14.04.2021.

07.05.2021.. E-vieslekcija „Uz pārmaiņām vērsta darba vide”.  .

STUDENTU KONFERENCE

12.04.2021.

Neskatoties uz ierobežojumiem, norisinās studējošo konference. 9. un 10. aprīlī tiešsaistē norisinājās Alberta koledžas un Ekonomikas un kultūras augstskolas studējošo zinātniski...

IZMAIŅAS DARBA LAIKĀ

21.12.2020.

Izmaiņas darba laikā saglabājas. . Neskatoties uz ārkārtas situācijas beigām, ierobežojumi valstī pagaidām nav atcelti, līdz ar to līdz turpmākajiem valdības lēmumiem Alberta koledžā noteiktās darba...

JAUNA DIREKTORE

31.03.2021.

Alberta koledžas direktores amata pienākumus sāk pildīt Vita Vežanova. Sākot ar 01.04.2021. Alberta koledžas vadības grožus un direktores amata pienākumus ir pārņēmusi Vita Vežanova.. "Man ir gods,...

STUDIJU AKTIVITĀTES APRĪLĪ

04.02.2021.

08.04.2021.. E-vieslekcija „Ko nozīmē sadarbība ar mediju aģentūru, lai veidotu zīmolu komunikāciju?”. 13.04.2021.. E-vieslekcija „Kā nepazust profesionālo tekstu tulkojumā”. 17.04.2021.. E-vieslekcija...

Uzdot jautājumu