Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


ALBERTA KOLEDŽAS KONFERENCES UN LIETIŠĶĀS SPĒLES

Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, koledžas pasniedzēji lieto dažādas mācību metodes, piemēram, praktiskos seminārus, lietišķās spēles, diskusijas utt. Sākot ar 2003. gadu, Alberta koledžā regulāri notiek studentu konferences par dažādām tēmām.


2015.gadā:


Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2015” notika 2015.gada 18.-19.martā Rīgā, Latvijā

2015.gada 18.–19.martā notika Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2015”, kuru organizēja Alberta koledžā sadarbībā ar Ekonomikas un kultūras augstskolu. Konferencē piedalīja visu studiju programmu studējošie, prezentējot studiju darbā iegūtos rezultātos, kvalifikācijas darba ietvaros veikto pētījumu rezultātus. Konferences prezentētie pētījumi ir apkopoti studentu rakstu krājumā.


Starptautiskā zinātniskā konference "Kopīgas vērtības radīšana zināšanu sabiedrībā : pieredze, inovācijas un pēctecība"

2015.gada 16.-17.aprīlī notika ikgadēja Starptautiskā zinātniskā konference"Kopīgas vērtības radīšana zināšanu sabiedrībā : pieredze, inovācijas un pēctecība", kuru organizēja Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža un Walsh College (ASV).

Konferencē piedalījās nozares pārstāvji, mācībspēki un zinātnieki no Latvijas, ASV, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas, Polijas, Čehijas, Bulgārijas. Apstprinātie pētījumi tika pubicēti Ekonomikas un kultūras žurnālā „Economics and Culture”.


2014.gadā:


LIETIŠĶĀ SPĒLE "Veiksmīgs un bagāts Albertānijā"

2014.gada 25.februārī 30 studenti no dažādām studiju programmām varēja iejusties Valsts prezidenta, ministru, tiesnešu, uzņēmēju u.c. lomā, pielietojot savas zināšanas un prasmes.

Studenti iepazinās ar valsts pārvaldes sistēmu, preču ražošanas un piegādes procesiem, mācījās savstarpēji vienoties, meklēt kompromisus, kā arī sadarboties labāku rezultātu sasniegšanai.

Spēles ideja

Nodzīvot vienu gadu jaunizveidotajā valstī Albertānijā, sākot no prezidenta un valsts pārvaldes ievēlēšanas, uzņēmumu dibināšanas, attīstot uzņēmējdarbību un paaugstinot dzīves līmeni valstī.


2013. gadā:


VII zinātniski praktiskā konference "Biznesa attīstība mūsdienu situācijā Latvijā: piemēri, kā to dara citās valstīs"

Norises datums: 2013.gada 21.novembrī

Konference pulcējusi zinātniekus un profesionāļus no piecām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Bulgārijas un pat Amerikas. Konferencē tika apspriesti dažādi aspekti – no psiholoģiskiem faktoriem līdz uzņēmumu labās prakses piemēriem un nodokļu ietekmes analīzei, veicinot aktīvas diskusijas un situācijas salīdzinājumu dažādās valstīs.

Konferences referenti – personāla vadības speciāliste un vairāku publikāciju un grāmatu autore Inese Ešenvalde (ASV), zvērināta advokāte Inese Lūkina (Latvija), Dņepropetrovskas Valsts universitātes un RISEBA pasniedzēja Jeļena Fedorova (Ukraina/Latvija), Aleksandras Stulginskis universitātes pasniedzēja Rasa Rukuižiene (Lietuva), SIA Sakret mārketinga direktors Armands Umbraško (Latvija), MT&M koledžas pasniedzēja Margarita Dančeva (Bulgārija), SIA Lattelecom personāla vadības direktore Ingrīda Rone (Latvija), Ķekavas Tūrisma Informācijas centra direktors Juris Žilko (Latvija) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs Jānis Endziņš (Latvija).


2012. gadā:


 

KONFERENCE: Biznesa attīstība: kā to darīt mūsdienās Latvijas situācijā?

Norises datums: 2012. gada 5.decembris.

Konference veltīta tehnoloģiju attīstības un jauninājumu lomai biznesa konkurētspējas veicināšanai. Savu dalību konferencē ar referātiem ir apstiprinājuši sekojošo referenti:


Alberta koledžas ikgadējā konferencē savus darbus referēja Ksenija Lāce, vecākais sistēmanalītiķis un projektu vadītāja IT kompānijā „RIX Technologies”.  Referāta tēma „Biznesa analīzes vērtība”. Gunnar Wille, scenāriju autors, režisors, vizuālais mākslinieks, Dānijas Nacionālās filmu skolas Animācijas un datorspēļu departamenta vadītājs. Referāta tēma „StoryWorlds and fragmented narrative”. Leonids Krēmers, Alberta koledžas IT studiju programmas direktors. Referāta tēma „Vikinomiks jauns biznesa modelis Internetā”. Juris Žilko, Ķekavas novada tūrisma informācijas centra vadītājs. Referāta tēma „Tehnoloģiju attīstība un jauninājumi tūrismā”. Ilze Misiņa, BPO Baltic izpilddirektore. Referāta tēma „Tehnoloģiju loma personāla vadības procesos 21.gadsimtā”


 

X studentu zinātniski praktiskā konference "Laikmeta izaicinājumi profesionālā un sociālā izaugsmē" 

Norises datums: 2012. gada 16.maijs

Konferences mērķis:  attīstīt augstāko izglītības iestāžu studējošo sadarbību diskusijām par aktuāliem sociāliem, ekonomiskiem un politiskiem procesiem, meklējot, piedāvājot alternatīvas un risinājumus.

Ar saviem pētījumiem un zinātniskajām atziņām konferencē piedalījās: Elīna Ceriņa, AK ERASMUS koordinatore, Katrīna Dimanta, (AK, Izklaides industrijas vadība un producēšana): ERASMUS apmaiņas programmas dalības pieredze. Santa Slica (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): „Profesionālās izdegšanas sindroma simptomu izplatība Latvijā“. Jānis Jekševics (AK, Izklaides industrijas vadība un producēšana) Prezentācija – akva lapmpas reklāma. Jānis Kulmanis, Māra Priedīte, Kristaps Skutelis (AK, Informācijas tehnoloģijas): Uzņēmējdarbība sociālo mediju laikmetā. Jānis Balodis (LU, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte): Latvijas militāro objektu ietekmes uz reģionālo attīstību pētniecības metodoloģija un iespējas. Jekaterina Mitjko (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Mobinga un bosinga novēršanas iespējas publiskās pārvaldes institūcijās. Maija Drīksne (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Darbinieku kompetenču noteikšana un novērtēšana pašvaldības uzņēmumā. Biruta Komļeva  AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Darbinieku novērtēšanas sistēmas izveidošanas iespējas apdrošināšanas kompānijā. Renāte Morozova, Monta Seisuma (Alberta koledža) Prezentācijas: reklāma „MONrene“. Sindija Dzene (Alberta koledža) „Pēctecības plānošanas iespējas valsts pārvaldes iestādē“. Mārtiņš Sproģis, Kaspars Dauksts, Edgars Punculs (AK, Mārketings un tā inovācijas) Mārketinga plāns uzņēmumam SIA  „Ārstiem.lv“.  Elva Žagariņa, Ieva Vosele (AK, Izklaides industrijas vadība un producēšana): Pirts komplekss „Pičiņu pačiņu“. Ija Hetmane, Agnese Treikale, Reinis Pastars, Inese Krūmiņa (AK, Kultūras tūrisma organizēšana): „Tipiskais Latvijas iedzīvotājs iekšzemes ceļojumā“. Maija Lāce (AK, Sabiedriskās attiecības): „Apreibinošo vielu lietošana izklaides vietās Latvijā – jauniešu vidū“. Agita Ekmane, Toms Andersons (AK, Izklaides industrijas vadība un producēšana: „Vēsturiska latviešu atpūta“

Konferences darba valodas: latviešu un angļu.


 

KONFERENCE: Biznesa attīstība mūsdienu Latvijas situācijā: Nozaru inovācijas

Norises datums: 2011. gada 7.decembris.

Nekas nav tik brīvs, kā cilvēka doma. /Hjūms/


Piektā praktiski – zinātniskā konference veltīta jaunu, inovatīvu ideju radīšanai, izstrādāšanai un to iesaistīšanai uzņēmuma attīstībā.
 
Konferencē uzstājās un ar savu klātbūtni pagodināja AS "Grindeks” sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste Jevgēnija Briede, Microsoft tehnoloģiju stratēģis Āris Dzērvāns, LU inovāciju centra vadītājs Matīss Neimanis, producents Oļegs Ņikitins, Patentu Valdes pārstāve Dace Liberte, juriste Baiba Skara, Kuldīgas TIC direktors Artis Gustovskis, "Ernst &Young” Tehnoloģiju un drošības risku projektu vadītājs Ivo Ivanovs, personāla attīstības vadītāja pašvaldības uzņēmumā Kristīne Golubeva.


 

IX studentu zinātniskā praktiskā konference: "Kultūras un tūrisma izaicinājumi interneta laikmetā".

Norises datums: 2011. gada 20.maijs

Alberta koledžas ikgadējā studentu konferencē savus darbus referēja Jekaterina Kļimoviča, Swedbank klientu konsultante. Tēma: Kā parūpēties par savu finanšu drošību internetā. Māra Priedīte, Jānis Kulmanis, Kristaps Skutelis  (AK, Informācijas tehnoloģijas): Cik draudzīga ir Latvija interneta laikmetā tūristam? Kristīne Vilgerte, Līga Arhipova (AK, Kultūras tūrisma vadība): Ārvalstu ieceļotājs Latvijā. Linda Vītola, Līga Leiba, Lauma Zaviša (AK, Kultūras tūrisma vadība) : Latvijas iedzīvotājs iekšzemes ceļojumā. Jānis Balodis (LU, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte): Siguldas novada jauno tūrisma objektu un infrastruktūras attīstība. Rufina Juraša (Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmija): Jāšanas sporta un atpūtas nometne bērniem. Laura Ūdre, Anita Bikaviņa (AK, Uzņēmējdarbība): Uzņēmumu vadītāju investīciju tendences cilvēkkapitālā. Aiva Vaska, Baiba Miezīte, Mārīte Rulle, Madara Gudreniece, Laila Mieze (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Motivācijas iespējas sociāli ekonomisko pārmaiņu apstākļos. Jekaterina Mitjko (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Mobinga konstatēšana un tā novēršanas profilakse valsts institūcijās. Kristīna Bikova (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Mediācijas ieviešanas iespēju izvērtējums darba strīdu risināšanai pašvaldības iestādē. Jolanta Bodniece (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Stresa indikatori un to noteikšanas iespējas bankā. Zanda Salceviča (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Darbinieka pēdējās darba dienas organizēšanas pilnveide uzņēmumā Coca-Cola HBC Latvia SIA. Loreta Macijevska (AK, Izklaides industrijas vadība un producēšana): Dinamo produktu līnija. Elīna Nereta, Gunita Trahnova, Krista Rubene, Laura Barančane, Antra Babre, Baiba Rēpele (AK, Iestāžu darba organizācija un vadība): Dažādu profesiju pārstāvju veiksmes stāsti. AK, studiju programmas Izklaides industrijas vadība un producēšana studenti: K.Arutjunova, K.Čabatarova. (Reklāmas rullītis – „Kiko Crunch”); K.Šapirovs, (reklāma – „Sarkanā zvaigzne”); M.Baumane, L.Macijevska, R.Kociņš. (Radio reklāma: „Smejies vesels”).


 

Lietišķā spēle:  "Veiksmīgs un bagāts Albertānijā"

Norises datums: 2011. gada 18.maijs

Spēles mērķis: izveidot attīstītu un plaukstošu valsti; radīt un realizēt sava biznesa attīstības stratēģiju, strādāt un nopelnīt vairāk naudas. Spēles laikā tiek izspēlēts viens dzīves gads valstī „Albertānija”.

Studentiem tā bija iespēja izmēģināt savu spēku un varēšanu, strādājot valsts sektorā (Valsts prezidents, Saeima, ministrijas, kontrolējošas institūcijas, tiesa un tml.) vai privātajā sektorā (sava biznesa uzsākšana, organizācija un vadība, darbs bankas un apdrošināšanas sektorā un tml.).


2010. gadā: 

KONFERENCE: Biznesa attīstība: kā to darīt mūsdienās Latvijas situācijā?

Norises datums: 2010. gada 11.novembris

Latvijas karogi lepni plīvo. Rīgas namu logos iedegas kvēlās sveču liesmiņas – Lāčplēša diena. Šajā dienā Alberta koledža viesnīcā “Gutenbergs” rīkoja ikgadējo IV zinātnisko konferenci. Konference veltīta sabiedrībai tik aktuālo jautājumu apspriešanai, kuri cieši saistīti ar vēlēšanu rezultātiem, kas iezīmē jaunu vēsturiskās attīstības ceļa uzsākšanu 21. gadsimta Latvijā.  

Alberta koledžas ikgadējā konferencē savus darbus referēja Ina Gudele - Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās, Rasma Alsiņa - Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras asociētā profesore, Armands Kalniņš - ekonomists matemātiķis, pedagoģijas maģistrs, Jānis Naglis - SIA "Jānis Naglis" direktors, Ērika Šmeļkova – L`Officiel žurnāla redaktore, Anatolijs Zabašta - E-pārvaldes departamenta direktors, Aigars Smiltāns – tūrisma eksperts.

Konferences materiāli ir apkopoti grāmatas formā un ir pieejami Alberta koledžas bibliotēkā, 2.stāvā.


 

VIII studentu zinātniski praktiskā konference " Latvija šodien un rītdien: raugoties no ekonomiskās, sociālās un politiskās dimensijas "

Norises datums: 2010. gada 20.maijs.

Mēs dzīvojam mainīgā laikā, kad krīze ir skārusi gan pasaules, gan Latvijas ekonomiku, kas ir ieviesusi zināmas korekcijas ekonomiskā, sociālā un politiska sabiedrības dzīvē. Vai krīze ir ienesusi tikai negatīvas pārmaiņas vai arī uz šo laiku mēs varam palūkoties kā uz iespēju laiku? Kas notiek šodien un kas notiks rītdien? Šie ir jautājumi uz kuriem tika meklētas atbildes konferences laikā.

Konferencē ar ziņojumiem piedalījās studenti no Alberta koledžas, Latvijas Universitātes, Biznesa augstskolas «Turība», Rīgas Stradiņa universitātes un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas.

Konferences materiāli ir apkopoti grāmatas formā un ir pieejami Alberta koledžas bibliotēkā (Rīgā, Skolas ielā 22, 2.stāvā).

 


LIETIŠĶĀ SPĒLE "Studentu festivāls"

Norises datums: 2010.g. 15. maijs
Norises vieta: Rīgas Pedagoģijas un izglītības akadēmijas Kuldīgas filiāle

Šogad spēlē pirmo reizi piedalījās studenti ne tikai no Alberta koledžas, bet arī no citām Latvijas mācību iestādēm - Rīgas Pedagoģijas un izglītības akadēmijas (RPIVA), Jēkabpils agrobiznesa koledžas un Sociālās integrācijas valsts aģentūras.

Dienas laikā studenti izspēlēja reālā uzņēmuma darbību, sākot ar sava biroja iekārtošanu un beidzot ar dažādu biznesa ideju izstrādi. Studentu darbus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija visu mācību iestāžu pārstāvji, kā arī pārstāvji no Kuldīgas domes un Kuldīgas biznesa inkubatora. Spēlē uzvarēja Jēkabpils agrobiznesa koledža, otro vietu ieņēma Sociālās integrācijas valsts aģentūra, savukārt trešo vietu ieņēma studenti no Alberta koledžas.

„Diena ir pagājusi ļoti jautri un radoši, bija prieks redzēt cik daudz kreatīvo ideju radās studentiem," - stāsta Velta Mazūre, lietišķās spēles organizatore, Alberta koledžas padomes priekšsēdētāja. „Šī ir bijusi arī laba iespēja dažādu koledžu studentiem iepazīt vienam otru un veidot kontaktus. Spēles beigās visi kopā nolēma turpināt lietišķo spēļu tradīciju un nākamo spēli organizēt Jūrmalā."

 


2009. gadā:KONFERENCE: Biznesa attīstība: kā to darīt mūsdienās Latvijas situācijā?

Norises datums: 2009. gada 19. novembris

Trešajā Alberta koledžas rīkotajā ikgadējā zinātniski praktiskajā konferencē "Biznesa attīstība: kā to darīt mūsdienas Latvijas situācijā" Latvijas profesionāļi no dažādām jomām dalījās ar saviem viedokļiem par jauniem izaicinājumiem šodienas uzņēmējdarbībā. Konferences galvenās tēmas :

1. Kā piesaistīt un noturēt kvalificētus darbiniekus;
2. Kā izmantot sabiedriskās attiecības uzņēmuma veiksmīgai attīstībai;
3. Investīciju piesaiste uzņēmuma dibināšanai un attīstībai.

"Šī gada konference bija interesanta ar to, ka tajā savus viedokļus par pašreizējo situāciju prezentēja ļoti atšķirīgu jomu eksperti – sākot ar slavenu Latvijas mūziķi Gvido Lingu un beidzot ar valsts alternatīvā budžeta autori Jevgeniju Zaicevu. Šīs starpdisciplinārais aspekts palīdzēja klausītājam vienas dienas laikā iegūt plašāku priekšstatu par Latvijas uzņēmējdarbības aktuālām problēmām un to iespējamiem risinājumiem," – komentē Velta Mazūre, konferences organizatore. 

Konferences materiāli ir apkopoti grāmatas formā un ir pieejami Alberta koledžas bibliotēkā (Rīgā, Skolas ielā 22, 2.stāvā).


LIETIŠĶĀ SPĒLE "Jaunas zvaigznes radīšana"

Norises datums: 2009.g. 06. jūnijs

Lietišķās spēles tiek rīkotas Alberta koledžā reizi gadā un to mērķis ir ļaut studentiem praksē pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas. 

Šī spēle tika veltīta mārketinga aktivitātēm – trīs studentu komandas direktora vadībā meklēja oriģinālus un efektīvus mārketinga risinājumus dažādiem produktiem. Pateicoties spēles ģenerālsponsoram itāļu restorāniem „IL Patio” visi spēlētāji saņēma balvas – iespēju atzīmēt sesijas beigas pie kopīgā galda restorānā. 

"Var teikt, ka šogad lietišķai spēlei bija maza jubileja – tā norisinājās jau piekto reizi pēc kārtas," – komentē spēles organizētāja Anna Saltikova, Alberta koledžas padomes priekšsēdētāja.

"Ar katru gadu spēles paliek interesantākas – komandas cītīgi gatavojas, pārdomā sava uzņēmuma specifiku, pakalpojumus, korporatīvu stilu, rūpīgi sagatavo mājasdarbus un aktīvi strādā spēles laikā. Ņemot vērā veiksmīgu pieredzi, ir ideja nākamgad organizēt starpaugstkolu spēli."

 


VII studentu zinātniski praktiskā konference "Mārketings XXI gadsimtā". Cilvēki. Finanses. Etika.

Norises datums: 2009. gada 29. aprīlis.

Alberta koledžā jau septīto reizi pēc kārtas norisinājās studentu zinātniski praktiskā konference. Šī gada temats bija "Mārketings XXI gadsimtā", un savus viedokļus par šo tēmu prezentēja studenti no Alberta koledžas, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes.

Konferences materiāli ir apkopoti grāmatas formā un ir pieejami Alberta koledžas bibliotēkā (Rīgā, Skolas ielā 22, 2.stāvā). 

 


2008. gadā:

Konference: Biznesa attīstība: kā to darīt mūsdienās Latvijas situācijā?
Lietišķā spēle: "Laiks ir nauda!"
V studentu konference: "Reklāma – biznesa virzītājspēks"


2007. gadā:

Konference: Biznesa attīstība: kā to darīt mūsdienās Latvijas situācijā?
Lietišķā spēle: Reklāma – biznesa virzītājspēks
V studentu konference: E-komercijas aktuālas problēmas


2006. gadā:

Lietišķā spēle: Viena darba diena uzņēmumā „X”
IV studentu konference: Banku darbība Latvijā


2005. gadā:

Lietišķā spēle: Karjeras diena


2004. gadā:

III studentu konference: Ak, Dievs – mūsu uzņēmumā pārbaude!
II studentu konference: Alberta koledžas absolventu konference


2003. gadā:

I studentu konference: Alberta koledžas studējošo gada labākie darbi

Uzdot jautājumu