Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


GRĀMATVEDĪBAS AKTUALITĀTES LATVIJAS UN ES PRASĪBU KONTEKSTĀ

2014.gada 9.oktobrī plkst. 18:00-19:20, 23.auditorijā

Lektore: Inta Brūna, LU Ekonomikas un vadības fakultātes profesore

Vieslekcijas saturs: 2013.gadā Eiropas Parlaments un Padome pieņēma direktīvu 2013/34/EU „Par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem”, kas nomainīs pašreiz aktuālās direktīvas (78/660/EEK un 83/349/EEK). Nacionālo valstu normatīvos aktos jaunās prasības jāiestrādā līdz 2015.gada jūlijam. Lekcijā klausītājiem tiks piedāvāts plānoto izmaiņu kopsavilkums. Lektorei ir ilggadīga pieredze darbā ar grāmatvedības virziena bakalaura un maģistru profesionālo studiju programmu studentiem.

Lekcija plānota studiju programmas „Uzņēmējdarbība” 2014./2015. studiju gada rudens semestrī paredzēto prakšu ietvaros 2. un 3.kursa nepilna un pilna laika studentiem, kā arī citiem studiju programmu „Uzņēmējdarbība” un „Iestāžu darba organizācija un vadība” studentiem (visu vakara grupu un dienas grupas studentiem ierašanās ir obligāta), tajā var piedalīties arī citu studiju programmu studenti, piesakoties pie studiju programmu „Iestāžu darba organizācija un vadība” un „Uzņēmējdarbība” direktora A.Kalniņa pa e-pastu: armands5578@inbox.lv.

STUDIJU AKTIVITĀTES SEPTEMBRĪ

05.09.2019.

12.09.2019.. Seminārs par informācijas meklēšanu un ekskursija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

STUDIJU AKTIVITĀTES OKTOBRĪ

05.09.2019.

12.10.2019.. Radošā darbnīca "Patstāvīgo darbu noformēšana atbilstoši Alberta koledžas prasībām". 16.10.2019.. Meklētājprogrammu optimizācija jeb SEO: galvenie principi....

SAPULCES 1. KURSAM

19.08.2019.

Studiju gada atklāšana 1. kursam. Priecājamies, ka esat izvēlējušies studēt Alberta koledžā un esat ceļā uz panākumiem!. Uzsākot studijas, aicinām Jūs uz iepazīšanās...

ALBERTA KOLEDŽA TOPĀ

05.07.2019.

Alberta koledža - viena no ieteiktākajām darba devēju vidū!. Aptaujājot 2650 darba devējus Latvijā, noskaidrots, ka Alberta koledža ir viena no ieteiktākajām koledžām darba devēju vidū.....

STUDIJU AKTIVITĀTES MAIJĀ

15.05.2019.

21.05.2019.. Vieslekcija. Slīcināt lampu drudzi. 21.05.2019.. Vieslekcija. Freedom is a stage of mind….  .  .

SIA "INNOWATE" STIPENDIJA

25.02.2019.

Sākusies pieteikšanās SIA "innoWate" stipendijām. Turpinot sadarbību ar SIA "innoWate", Alberta koledžas studiju programmas "Datorspēļu izstrāde un attīstība" un Ekonomikas un kultūras...

STUDĒJOŠO KONFERENCE

20.12.2018.

Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2019”...

STUDIJU AKTIVITĀTES APRĪLĪ

20.02.2019.

02.04.2019.. Mācību ekskursija "Personāla vadība lielā uzņēmumā". 02.04.2019.. Mācību ekskursija uz Latvijas Bankas zināšanu centru "Naudas pasaule". 03.04.2019.. E-vieslekcija. Cik...

PIESAKIES ERASMUS+!

15.01.2019.

Piesakies Erasmus+ studiju/prakses mobilitātei!. Ikvienam Alberta koledžas studentam ir iespēja pieteikties Erasmus+ mobilitātei un doties praksē vai studijās ārpus Latvijas, ja sekmīgi pabeigts...

Uzdot jautājumu