IZMAIŅAS VALSTS PĀRVALDES CILVĒKRESURSU POLITIKĀ

2014.gada 28.oktobrī plkst. 19:30-20:50

Lektore: Līva Liepiņa, pieredze darbā valsts pārvaldē cilvēkresursu jomā vairāk nekā septiņus gadus, kas iegūta Tieslietu ministrijā un Valsts kancelejā. Šobrīd galvenie darba pienākumi saistīti ar Valsts dienesta likumprojekta izstrādi un centralizētas iestāžu vadītāju atlases sistēmas ieviešanu.

Vieslekcijas saturs:

  1. Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijas un valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam galvenie attīstības virzieni. Valdības prioritātes cilvēkresursu jomā.
  2. Uz kompetenču pieeju balstīta novērtēšanas sistēma. Nākamais solis uz kompetenču pieeju balstīta personāla atlase. Mērķis uz kompetenču pieeju balstīta cilvēkresursu vadības sistēmas ieviešana un piemērošana valsts pārvaldē.
  3. Talantu vadības programma.
  4. Elastīgais darba laiks.

Lekcija e-vidē (Moodle) plānota studiju programmas „Iestāžu darba organizācija un vadība” 2014./2015. studiju gada rudens semestrī paredzēto prakšu ietvaros 2. un 3.kursa e-studiju veida, nepilna laika (vakara un sestdienas grupas) un pilna laika studentiem (dalība tajā ir obligāto prakses pasākumu sastāvā), kā arī studiju kursu „Publiskās pārvaldes organizācija” un „Personāla vadības aktuālās problēmas un risinājumi” apgūšanai citiem studiju programmas „Iestāžu darba organizācija un vadība” studentiem. Tajā aicināti piedalīties arī studiju programmas „Uzņēmējdarbība” un citu studiju programmu studenti, kuri apgūst studiju kursu „Personāla vadība”. Lai apzinātu e-lekcijas dalībniekus, visiem, kas piedalīsies, jāpiesakās līdz 2014.gada 20.oktobrim pie studiju programmu „Iestāžu darba organizācija un vadība” un „Uzņēmējdarbība” direktora A.Kalniņa pa e-pastu: armands5578@inbox.lv.

Par iespēju skatīties tiešsaistē – vieslekcija notiks virtuālajā istabā https://ac.liedm.net/akalnins. Lai piedalītos vieslekcijā jāizvēlas: „Enter as a Guest” un jāievada savs vārds, uzvārds.

STUDIJU AKTIVITĀTES SEPTEMBRĪ

05.09.2019.

12.09.2019.. Seminārs par informācijas meklēšanu un ekskursija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

STUDIJU AKTIVITĀTES OKTOBRĪ

05.09.2019.

12.10.2019.. Radošā darbnīca "Patstāvīgo darbu noformēšana atbilstoši Alberta koledžas prasībām". 16.10.2019.. Meklētājprogrammu optimizācija jeb SEO: galvenie principi....

SAPULCES 1. KURSAM

19.08.2019.

Studiju gada atklāšana 1. kursam. Priecājamies, ka esat izvēlējušies studēt Alberta koledžā un esat ceļā uz panākumiem!. Uzsākot studijas, aicinām Jūs uz iepazīšanās...

ALBERTA KOLEDŽA TOPĀ

05.07.2019.

Alberta koledža - viena no ieteiktākajām darba devēju vidū!. Aptaujājot 2650 darba devējus Latvijā, noskaidrots, ka Alberta koledža ir viena no ieteiktākajām koledžām darba devēju vidū.....

STUDIJU AKTIVITĀTES MAIJĀ

15.05.2019.

21.05.2019.. Vieslekcija. Slīcināt lampu drudzi. 21.05.2019.. Vieslekcija. Freedom is a stage of mind….  .  .

SIA "INNOWATE" STIPENDIJA

25.02.2019.

Sākusies pieteikšanās SIA "innoWate" stipendijām. Turpinot sadarbību ar SIA "innoWate", Alberta koledžas studiju programmas "Datorspēļu izstrāde un attīstība" un Ekonomikas un kultūras...

STUDĒJOŠO KONFERENCE

20.12.2018.

Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2019”...

STUDIJU AKTIVITĀTES APRĪLĪ

20.02.2019.

02.04.2019.. Mācību ekskursija "Personāla vadība lielā uzņēmumā". 02.04.2019.. Mācību ekskursija uz Latvijas Bankas zināšanu centru "Naudas pasaule". 03.04.2019.. E-vieslekcija. Cik...

PIESAKIES ERASMUS+!

15.01.2019.

Piesakies Erasmus+ studiju/prakses mobilitātei!. Ikvienam Alberta koledžas studentam ir iespēja pieteikties Erasmus+ mobilitātei un doties praksē vai studijās ārpus Latvijas, ja sekmīgi pabeigts...

Uzdot jautājumu