Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


REVĪZIJAS NOZARES RAKSTUROJUMS UN ATTĪSTĪBA LATVIJĀ EIROPAS SAVIENĪBAS PRASĪBU PERSPEKTĪVĀ

Vieslekciju 2015.gada 03.11.2015., 18:00-19:00 vada Ieva Aizsila, Mg.oec., lektore LU EVF, revidente.

Saturs:

Vieslekcijas mērķis ir veidot izpratni par finanšu pārskatu ārējās revīzijas nozari Latvijā, kā arī par Latvijas Republikas revīziju regulējošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, starptautiskajiem standartiem.

Vieslekcijas laikā tiks analizētas finanšu pārskata revīzijas prasības, revīzijas nozare kopumā Latvijas un Baltijas valstu kontekstā. Informatīvais materiāls veidos padziļinātu izpratni par Eiropas Savienību prasību attīstību un nozīmi Latvijai.

Tiks analizēta aktuālā informācija revīzijas nozarē, tās uzraudzība un ar to saistīto dažādo faktoru ietekme uz ārējo revīziju un zvērināta revidenta profesiju, tās attīstību Latvijā.

Temata aktualitāte - ir rosināt visaptverošu diskusiju par finanšu pārskatu revīzijas un revidentu ziņojuma noderīgumu to mērķiem, revīzijas profesijas attīstības iespējām Latvijā un Eiropā.

Ieva Aizsila, profesionālā augstākā izglītība LU EVF maģistra programmā „Grāmatvedība un audits”, Mg.oec., lektore Latvijas Universitātē Ekonomikas un vadības fakultātē, revidente kopš 2010.gada privātā revīzijas uzņēmumā. LU EVF Ekonomikas doktorante, pētījuma tēma „Finanšu pārskatu revīzijas attīstības tendences Latvijas Republikā”.

Lekcija plānota studiju programmas „Uzņēmējdarbība” 2015./2016. studiju gada rudens semestrī paredzēto prakšu ietvaros 2. un 3.kursa nepilna laika vakara grupu, e-studiju un pilna laika studentiem, kā arī citiem studiju programmas „Uzņēmējdarbība” u.c. studiju programmu studentiem (visu vakara un dienas grupu studentiem ierašanās ir obligāta, jo tas tiek plānots kā prakses obligātais pasākums), tajā var piedalīties arī citu studiju programmu studenti, piesakoties pie studiju programmas „Iestāžu darba organizācija un vadība” un „Uzņēmējdarbība” direktora A.Kalniņa pa e-pastu: armands5578@inbox.lv

Nepieciešamās priekšzināšanas studentiem – grāmatvedība, finanšu grāmatvedība, iekšējā kontroles sistēma

E-LEKCIJAS APMEKLĒTAS!

06.04.2020.

E-lekcijas apmeklē cītīgāk nekā klātienes lekcijas pirms tam. Alberta koledžas studenti patlaban notiekošās tiešsaistes lekcijas apmeklē pat uzcītīgāk, nekā klātienes lekcijas...

MAINĪTS DARBALAIKS

18.03.2020.

Sakarā ar valsts ārkārtas situāciju esam veiksmīgi diennakts laikā pārorientējušies uz studiju procesa nodrošināšanu e-vidē. Mums ir liels prieks, ka AK ir tik profesionāli...

PĀREJA UZ E-VIDI

14.03.2020.

Alberta koledža diennakts laikā spējusi pilnībā pāriet uz e-studiju formātu. Alberta koledža jau nākamajā dienā pēc ārkārtas stāvokļa ieviešanas valstī ir gatava pilnībā nodrošināt...

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

12.03.2020.

Cien. studējošie!. Alberta koledža ir gatava turpināt nodrošināt studiju procesu, izmantojot e-studiju vides iespējas.. Jau no 13. marta visas klātienes lekcijas tiek nodrošinātas...

STUDIJU AKTIVITĀTES MARTĀ

19.02.2020.

07.03.2020.. Vieslekcija „Grāmatvedības sistēmas Latvijā”. 14.03.2020.. Vieslekcija „Mūzikas menedžments. Katrīnas Dimantas pieredzes stāsts” ATCELTA!. 17.03.2020.....

ERASMUS 2019/2020

20.02.2020.

PIESAKIES Erasmus+ mobilitātei. Erasmus+ ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku apmaiņas programmām, kas veicina sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, kā arī augstākās...

STUDĒJOŠO KONFERENCE

22.10.2019.

ATCELTA!. Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un...

STUDIJU AKTIVITĀTES APRĪLI

19.02.2020.

21.04.2020.. Mācību ekskursija uz Bite Latvija.  .

STUDIJU AKTIVITĀTES MAIJĀ

19.02.2020.

16.05.2020.. Vieslekcija „Karšu maksājumu tehniskā realizācija E-komercijā”. 19.05.2020.. Vieslekcija „Nacionālo simbolu lietošana pasākumos”. 23.05.2020.....

Uzdot jautājumu