Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


BIEŽĀK KONSTATĒTIE PĀRKĀPUMI VALSTS DARBA INSPEKCIJAS PĀRBAUDĒS

Vieslekciju 2015.gada 31.oktobrī 09:00-10:00 vada Mārīte Noriņa, Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadītāja

Saturs:

  • Kam būtu jāpievērš uzmanība, dibinot darba tiesiskās attiecības (slēdzot darba līgumu).
  • Cik būtisks ir darba līguma saturs turpmākajās darba attiecības un kādas problēmas varētu rasties.
  • Darba laika jēdziens un darba laika organizācija.
  • Kad piemērojams summētais darba laiks. 

 

Informācija par vieslektori:

Darba pieredze

Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadītāja no 2010. gada. Maģistra grāds valsts pārvaldē un Bakalaura grāds tiesību zinātnes.

Papildus izglītība, kursi 

Dalība Labklājības ministrijas darba grupā par Darba likuma grozījumiem.

"Tālākizglītotāju apmācība" 96 stundu kursi.

Valsts administrācijas skolas organizētie kursi: "Pārmaiņu vadība", "Personāla vadīšanas teorētiskie un praktiskie aspekti"", "Valsts pārvaldes iekārtas likums un Iekšējie normatīvie akti", " Darba likums un valsts civildienesta likums" u.c.

Pieredze apmācības procesā

Koordinācija un sadarbības organizēšana VDI jaunpieņemto inspektoru apmācības procesā jautājumos par darba likumdošanas jautājumiem.

Ik gadu dalība Valsts administrācijas skolas rīkotajos semināros kā lektors par Darba likuma aktuāliem jautājumiem, gan arī semināros par Darba likuma grozījumiem.

Dalība Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas, Pašvaldību mācību centra rīkotajos semināros par darba likumdošanas jautājumiem, skaidrojot tiesību normas piemērošanas kārtību.

ESF Nacionālās programmas projekta "darba drošības sistēmas un darba attiecību uzraudzības pilnveidošana"" aktivitātes "Informēšanas pasākumu organizēšana valstī par VDI kompetencē esošajiem jautājumiem darba devējiem un darbiniekiem, t.sk., kampaņas, konferences, semināri, izstādes" semināra organizēšana "Darba līguma noslēgšana un darba tiesisko attiecību izbeigšana".


Lekcija plānota studiju programmas „Iestāžu darba organizācija un vadība” un „Uzņēmējdarbība” 2015./2016. studiju gada rudens semestrī paredzēto prakšu ietvaros 1., 2. un 3.kursa nepilna un pilna laika studentiem, kā arī citiem studiju programmas „Iestāžu darba organizācija un vadība”, „Uzņēmējdarbība” u.c. studiju programmu studentiem (visu sestdienas grupu studentiem ierašanās ir obligāta, jo tas tiek plānots kā prakses obligātais pasākums), tajā var piedalīties arī citu studiju programmu studenti, piesakoties pie studiju programmas „Iestāžu darba organizācija un vadība” un „Uzņēmējdarbība” direktora A.Kalniņa pa e-pastu: armands5578@inbox.lv

AK DARBA LAIKS

18.03.2020.

Sakarā ar valsts ārkārtas situāciju esam veiksmīgi diennakts laikā pārorientējušies uz studiju procesa nodrošināšanu e-vidē. Mums ir liels prieks, ka AK ir tik profesionāli...

STUDIJU AKTIVITĀTES MAIJĀ

19.02.2020.

08.05.2020.. E-vieslekcija "Dāmas un kungi - Nauris Brikmanis!". 16.05.2020.. E-vieslekcija „Karšu maksājumu tehniskā realizācija E-komercijā”. 19.05.2020.. Vieslekcija „Nacionālo...

STUDIJU KREDĪTI

28.04.2020.

Patīkamas izmaiņas studiju un studējošā kredītu saņemšanā. Vienkāršotas procedūras studiju un studējošā kredīta noformēšanai un saņemšanai, iespēja saņemt kredītu bez otrā galvotāja,...

GALDA SPĒLES

23.04.2020.

SEMINĀRS SKOLOTĀJIEM

16.04.2020.

Skolotāji aicināti piedalīties seminārā par digitālo rīku izmantošanu mācīšanas procesā. Lai sniegtu atbalstu skolotājiem, 21. aprīlī plkst. 16.00 norisināsies bezmaksas tiešsaistes...

GATAVOJIES EKSĀMENIEM!

09.04.2020.

Gatavojies eksāmeniem tiešsaistē!. Atgūsti visu ieguldījumu, iestājoties Alberta koledžā! Sagatavošanas kursi 12. klases skolēniem matemātikā un angļu valodā. Uzņemšana turpinās!. Alberta...

E-LEKCIJAS APMEKLĒTAS!

06.04.2020.

E-lekcijas apmeklē cītīgāk nekā klātienes lekcijas pirms tam. Alberta koledžas studenti patlaban notiekošās tiešsaistes lekcijas apmeklē pat uzcītīgāk, nekā klātienes lekcijas pirms ārkārtas...

PĀREJA UZ E-VIDI

14.03.2020.

Alberta koledža diennakts laikā spējusi pilnībā pāriet uz e-studiju formātu. Alberta koledža jau nākamajā dienā pēc ārkārtas stāvokļa ieviešanas valstī ir gatava pilnībā nodrošināt...

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

12.03.2020.

Cien. studējošie!. Alberta koledža ir gatava turpināt nodrošināt studiju procesu, izmantojot e-studiju vides iespējas.. Jau no 13. marta visas klātienes lekcijas tiek nodrošinātas...

Uzdot jautājumu