Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


PROFESIONĀLO GRĀMATVEŽU UN REVIDENTU ĒTIKA

Radošo darbnīcu 2015.gada 07.novembrī, 09:00-11:50 vadīs Ieva Aizsila, Mg.oec., lektore LU EVF, revidente


Saturs:
 

Radošās darbnīcas mērķis ir veidot izpratni par Profesionālo grāmatvežu Ētikas kodeksa nozīmi, pamatprincipiem un pamatpieeju tā lietošanā. Vieslekcijas laikā tiks analizēta Ētikas normu vieta profesionālā praksē un lēmumu pieņemšana un argumentācija Zvērinātu revidentu darbā.

Radošās darbnīcas laikā tiks raksturoti un analizēti ar piemēriem Profesionālo grāmatvežu Ētikas kodeksa pamatprincipi. Tiks skaidrota Revīzijas pierādījumu un procedūru būtība, kā arī saistība ar Ētikas kodeksu un Ētikas kodeksa prasību un pamatprincipu aktualizācija, apdraudējumi, neievērošanas riski un pārraudzība Latvijā un pasaulē.

Radošās darbnīcas laikā tiks veidota radošā diskusija un rastas atbildes uz sekojošo jautājumu: „Kāpēc grāmatvežiem un revidentiem ir nepieciešams apgūt profesionālo ētiku?”, kā arī analizēti dažādi ētikas kodeksa kāzusi un piemēri.

Tēmas aktualitāte - Ētikas jautājumi kļūst arvien sarežģītāki, tādēļ sabiedrībai (t.sk. grāmatvežiem, zvērinātiem revidentiem) ir nepieciešams izprast arī ētiskas spriešanas (domāšanas) pamatstruktūru, lai varētu risināt situācijas, attīstīt spēju noteikt un saprast, kas un kāpēc būtu jādara noteiktā situācijā, kā arī pārdomas par ētiku papildina zināšanas par profesiju un attīsta morālo apziņu. Turklāt, Ētikas kodekss nodrošina vadlīnijas – kā rīkoties situācijās, kur ir iesaistīti konfliktējošie ētiskie pienākumi un principi

 

Vēlams, lai studenti iepriekš sagatavotu atbildi uz jautājumu – „Kādi ētiskās uzvedības standarti ir ieviesti Jūsu firmā, darba vietā, mācību iestādē, mājās – ģimenes lokā...?”.

 

Ieva Aizsila, profesionālā augstākā izglītība LU EVF maģistra programmā Grāmatvedība un audits, Mg.oec., lektore Latvijas Universitātē Ekonomikas un vadības fakultātē, revidente kopš 2010.gada privātā revīzijas uzņēmumā. LU EVF Ekonomikas doktorante, pētījuma tēma „Finanšu pārskatu revīzijas attīstības tendences Latvijas Republikā”.

Radošā darbnīca plānota studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (specializācija „Grāmatvedība un nodokļi”) 2015./2016. studiju gada rudens semestrī paredzēto prakšu ietvaros 2. un 3.kursa nepilna un pilna laika studentiem, kā arī citiem studiju programmas „Uzņēmējdarbība” u.c. studiju programmu studentiem (1., 2., 3.kursa sestdienas grupu studentiem ierašanās ir obligāta), tajā var piedalīties arī citu studiju programmu studenti, piesakoties pie studiju programmas „Iestāžu darba organizācija un vadība” un „Uzņēmējdarbība” direktora A.Kalniņa pa e-pastu: armands5578@inbox.lv. Visiem dalībniekiem jāpiesakās uz minēto e-pasta adresi līdz 1.11.2015. (tas saistīts ar dokumentu sagatavošanu).

Nepieciešamās priekšzināšanas studentiem – grāmatvedība, finanšu grāmatvedība, iekšējā kontroles sistēma

MAINĪTS DARBALAIKS

18.03.2020.

Sakarā ar valsts ārkārtas situāciju esam veiksmīgi diennakts laikā pārorientējušies uz studiju procesa nodrošināšanu e-vidē. Mums ir liels prieks, ka AK ir tik profesionāli...

PĀREJA UZ E-VIDI

14.03.2020.

Alberta koledža diennakts laikā spējusi pilnībā pāriet uz e-studiju formātu. Alberta koledža jau nākamajā dienā pēc ārkārtas stāvokļa ieviešanas valstī ir gatava pilnībā nodrošināt...

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

12.03.2020.

Cien. studējošie!. Alberta koledža ir gatava turpināt nodrošināt studiju procesu, izmantojot e-studiju vides iespējas.. Jau no 13. marta visas klātienes lekcijas tiek nodrošinātas...

STUDIJU AKTIVITĀTES MARTĀ

19.02.2020.

07.03.2020.. Vieslekcija „Grāmatvedības sistēmas Latvijā”. 14.03.2020.. Vieslekcija „Mūzikas menedžments. Katrīnas Dimantas pieredzes stāsts” ATCELTA!. 17.03.2020.....

ERASMUS 2019/2020

20.02.2020.

PIESAKIES Erasmus+ mobilitātei. Erasmus+ ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku apmaiņas programmām, kas veicina sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, kā arī augstākās...

STUDĒJOŠO KONFERENCE

22.10.2019.

ATCELTA!. Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un...

STUDIJU AKTIVITĀTES APRĪLI

19.02.2020.

21.04.2020.. Mācību ekskursija uz Bite Latvija.  .

STUDIJU AKTIVITĀTES MAIJĀ

19.02.2020.

16.05.2020.. Vieslekcija „Karšu maksājumu tehniskā realizācija E-komercijā”. 19.05.2020.. Vieslekcija „Nacionālo simbolu lietošana pasākumos”. 23.05.2020.....

PASĀKUMS BALDONĒ

05.02.2020.

Alberta koledžas studenti Baldonē sarīko svētkus maznodrošinātajiem bērniem. Arī šogad Alberta koledžas Studējošo pašpārvaldes pārstāvji - Anna, Evita, Iluta un...

Uzdot jautājumu