Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


BRĪVPIEEJAS ELEKTRONISKIE RESURSI

Googles akadēmisko rakstu datubāze , ierakstam pēc atslēgas vārdiem, vara uzstādīt dažādus meklēšanas parametrus http://scholar.google.lv/

APS (Association for psychological science) journals (prasa reģistrāciju) – http://www.psychologicalscience.org/journals/

ArXiv.org Kornela Universitātes zinātnisko rakstu arhīvs, kas piedāvā vairāk nekā 400 000 elektronisko publikāciju fizikā, matemātikā, datorzinātnē un kvantitatīvajā bioloģijā. Vecākie raksti, kas pieejami arhīvā, datēti ar 1992.gadu. Visi raksti pieejami PDF un citos formātos. http://arxiv.org/

BNET  (liels resursu meklēšanas klāsts, pieejamas anotācijas, prasa reģistrāciju, piedāvājumā ir arī bezmaksas resursi) – http://findarticles.com/p/articles/tn_sports/

Cambridge Journals Online ir izdevniecības Cambridge University Press daudznozaru e-žurnālu pilnu tekstu DB, kaspiedāvā iespēju meklēt informāciju vairā kā 300 zinātniskajos žurnālos, kā arī saistītajos interneta resursos. http://journals.cambridge.org/action/login

Coachesinfo.com – http://www.coachesinfo.com/index.php

Directory of Open Access Journals (DOAJ) piedāvā bezmaksas pieeju zinātnisko žurnālu rakstu pilnajiem tekstiem. Raksti pieejami dažādās zinātņu jomās, dažādās valodās. Šobrīd pieejami jau vairāk kā 5000 žurnāli, no kuriem jau aptuveni pusei iespējams meklēt pēc rakstu nosaukumiem un atslēgas vārdiem. DOAJ pieejami ap 500 000 rakstu. http://www.doaj.org/

D-Lib Magazine elektroniskais žurnāls par digitālajām bibliotēkām, to izpēti un attīstību, jaunākajām tehnoloģijām un citiem jautājumiem. http://www.dlib.org/ DOAJ Directory of Open Access Journals (pilni teksti) – http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&hybrid=&query=sport

Eastview Social Sciences & Humanities datubāzē pieejami vairāk kā 80 Krievijas pilnu tekstu žurnāli sociālajās un humanitārajās zinātnēs. http://dlib.eastview.com/ http://bit.ly/1xuf3z1

e-Journals ir pa nozarēm sakārtotas saites uz zinātniskajiem žurnāliem internetā. Daļa žurnālu pieejami brīvpieejā, daļa ir maksas, kas ir atkarīgs no konkrētā žurnāla vai datubāzes, kas to piedāvā. http://www.e-journals.org/

Electronic Journal of Sociology ir elektroniskais žurnāls socioloģijā. http://www.sociology.org/

Electronic Journals Library datubāze dažādās valodās un dažādās nozarēs. Daļai žurnālu pieejami rakstu pilnie teksti. http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en

Zinātniskā e-bibliotēka Elibrary.ru ir lielākais Krievijas zinātnes, tehnikas medicīnas un izglītības informācijas portāls, kas satur informāciju par vairāk kā 12 miljoniem zinātnisko rakstu no zinātniskajiem žurnāliem krievu un angļu valodās. Datubāze satur informāciju par vairāk kā 30 tūkstošiem žurnālu, tai skaitā vairāk kā 1700 Krievijas zinātniski tehniskiem žurnāliem no kuriem vairāk kā 700 žurnāliem pieejami rakstu pilnie teksti. Lai piekļūtu bezmaksas pilnajiem tekstiem, Elibrary.ru nepieciešams reģistrēties. http://elibrary.ru/defaultx.asp

Emerald ir pilnu tekstu datubāze dažādās zinātņu nozarēs, it īpaši ekonomikas un vadzinības, bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnēs. http://www.emeraldinsight.com/search.htm

First Monday ir žurnāls par internetu un globālo informācijas infrastruktūru, iekļaujot interneta satura politiskos un regulējošos jautājumus, ekonomiskos, tehniskos un sociālos faktorus u.c. http://firstmonday.org/

Genamics Journal Seek piedāvā pa zinātņu nozarēm kategorizētus e-žurnālus, saites uz aptuveni 100 000 žurnāliem. Datubāze piedāvā žurnāla bibliogrāfisko informāciju, īsu aprakstu un saiti uz žurnāla interneta vietni brīvpieejas vai maksas datubāzē. Pieeja žurnālu rakstu kopsavilkumiem un pilnajiem tekstiem ir atkarīga no konkrētā izdevēja vai datubāzes. Iespējams veikt žurnālu meklēšanu pēc nosaukuma vai ISSN un pārlūkošanu pa nozarēm. http://journalseek.net/

HeinOnline ir juridisko zinātņu žurnālu pilnu tekstu datubāze, kas piedāvā informācijas meklēšanu vairāk kā 1000 juridiskajos žurnālos, sākot no to pirmajiem numuriem. HeinOnline ietvertas arī pilnu tekstu juridiskās grāmatas, gadagrāmatas, ASV likumdošanas akti, līgumi un citi dokumenti. HeinOnline sastāv no vairākām atsevišķām kolekcijām, kurās var veikt meklēšanu un pārlūkošanu. http://heinonline.org/HOL/Welcome

HighWire Press Stenfordas Universitātes Bibliotēkas izdevniecība piedāvā brīvu pieeju vairāk kā 1,5 milj. rakstu pilnajiem tekstiem. Iespējams arī meklēt citu izdevēju žurnālos, taču pieeja citu izdevniecību žurnālu rakstiem ir ierobežota. Kopā datubāzē ir vairāk kā 4 milj. raksti no ap 1500 žurnāliem. http://highwire.stanford.edu/

Information Research ir starptautisks zinātnisks žurnāls ar pētījumu rezultātiem dažādās ar informāciju saistītās jomās. http://informationr.net/ir/

 „Innovations and Technologies News” ir Latvijā izdots daudznozaru zinātnisks žurnāls, kura elektroniskā versija ir brīvi pieejama internetā. Daļai rakstu ir pieejami pilnie teksti, daļai tikai rakstu kopsavilkumi (sadaļā Abstract Review). http://innovationsline.com/data3/

Pieejami pieci International Scientific Publications izdoti brīvpieejas pilnu tekstu žurnāli: Ecology & Safety, Economy & Business, Educational Alternatives Language, Individual & Society, Materials, Methods & Technologies. http://www.science-journals.eu/

"Jaunā Gaita" ir trimdas latviešu izdevums, kas iznāk kopš 1955. gada. „Jaunā Gaita” ir ilustrēts rakstu krājums kultūrai un brīvai domai, tajā tiek publicēti trimdas un Latvijas latviešu literārie darbi, ārzemju rakstnieku darbu tulkojumi, literatūras kritika, raksti par vēsturi un mākslu. Rakstu krājumā ievietotas arī fotogrāfijas un mākslas darbu reprodukcijas. http://zagarins.net/jg/iz_JG_arhiviem.htm

JURN directory piedāvā pa nozarēm sakārtotas saites uz vairākiem tūkstošiem žurnālu mākslas un humanitārajās zinātnēs. Pieeja žurnālu pilnajiem tekstiem ir brīva vai daļēji brīva. http://www.jurn.org/directory/

Open J-Gate nodrošina elektronisku, brīvu pieeju žurnālu rakstiem no visas pasaules. Open J-Gate ir žurnālu datubāze, kurā ir uzrādīti ap 8000 brīvpieejas žurnāli, no kuriem aptuveni puse ir peer-reviewed un piedāvā saites uz rakstu pilnajiem tekstiem izdevēju u.c. interneta vietnēs. Open J-Gate lietotājiem piedāvā vairākas meklēšanas un pārlūkošanas iespējas. http://www.openj-gate.com/Search/QuickSearch.aspx

Passport GMID (Global Market Information Database) ir kompānijas Euromonitor Interantional tiešsaistes informācijas sistēma, kas atbalsta studijas un pētniecību dažādās zinātņu jomās – starptautiskajā biznesā un mārketingā, ekonomikā, starptautiskajās attiecības, tūrismā, kā arī sociālajās zinātnes. Passport GMID ir viens no nozīmīgākajiem informācijas resursiem biznesa studentiem un viens no vadošajiem informācijas avotiem starptautiskajā mārketingā. http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Pages/Magazine/WelcomePage.aspx

SAGE Journals Online ir izdevniecības SAGE pilnu tekstu žurnālu datubāze, kas piedāvā rakstus no vairāk kā 500 žurnāliem. Datubāzē pārstāvētas dažādās zinātnēs - humanitārajās un sociālajās zinātnes, medicīnas, dzīvības un biomedicīnas zinātnēs, eksaktās zinātnes u.c. SAGE piedāvā ātro un paplašināto rakstu meklēšanu, rakstu pārlūkošanu pa nozarēm un žurnālu pārlūkošanu pēc alfabēta vai nozarēm. http://online.sagepub.com/

Scientific Journals International (SJI) izdod vairāk kā 100 zinātniski recenzētus brīvpieejas žurnālus visās nozarēs.  http://www.scientificjournals.org/

SpringerLink piedāvā pieeju vairāk kā 2500 izdevniecības Springer žurnāliem angļu un vācu valodā. Datubāzē pieejami pilno tekstu žurnāli dažādās zinātnēs: biomedicīna un zinātnes par dzīvību, humanitārās, sociālās un tiesību zinātnes, medicīna, inženierzinātne, zemes un vides zinātne, ķīmija un materiālu zinātne, datorzinātne, matemātika un statistika, fizika un astronomija.         http://www.springerlink.com/home/main.mpx

Autoritatīvā žurnāla The Economist tiešsaistes versija piedāvā informāciju un viedokļus par starptautiskām ziņām, politiku, ekonomiku, zinātni un tehnoloģijām. Tiešsaistes versijā iekļauti visi raksti no drukātā žurnāla kopš 2000. gada, kā arī tiešsaistē pieejama papildus informācija - speciālistu blogi, debates, kā arī audio un video. http://www.economist.com/

The Education Research Global Observatory (ERGO) ir Kolorado Universitātes projekts, kas veido un uztur brīvpieejas žurnālu sarakstu izglītības nozarē. http://www.ergobservatory.info/ejdirectory.html

The European Library Eiropas digitālo bibliotēku portāls nodrošina vienotu pieeju daudzu Eiropas valstu nacionālo bibliotēku digitālajām kolekcijām. Pieejami seniespiedumi, periodiskie izdevumi u.c. http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html

Elektroniskā izdevēja Versita brīvpieejas pilno tekstu datubāze Versita Open satur ap 200 zinātniskus dažādu Eiropas universitāšu un pētniecisko institūtu žurnālus dažādās nozarēs, angļu valodā. Tai skaitā pieejami arī Latvijā izdotie žurnāli: Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact and Applied Sciences” ; „Latvian Journal of Chemistry” ;„Latvian Journal of Physics and Technical Sciences” http://versitaopen.com/

MAINĪTS DARBALAIKS

18.03.2020.

Sakarā ar valsts ārkārtas situāciju esam veiksmīgi diennakts laikā pārorientējušies uz studiju procesa nodrošināšanu e-vidē. Mums ir liels prieks, ka AK ir tik profesionāli...

PĀREJA UZ E-VIDI

14.03.2020.

Alberta koledža diennakts laikā spējusi pilnībā pāriet uz e-studiju formātu. Alberta koledža jau nākamajā dienā pēc ārkārtas stāvokļa ieviešanas valstī ir gatava pilnībā nodrošināt...

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

12.03.2020.

Cien. studējošie!. Alberta koledža ir gatava turpināt nodrošināt studiju procesu, izmantojot e-studiju vides iespējas.. Jau no 13. marta visas klātienes lekcijas tiek nodrošinātas...

STUDIJU AKTIVITĀTES MARTĀ

19.02.2020.

07.03.2020.. Vieslekcija „Grāmatvedības sistēmas Latvijā”. 14.03.2020.. Vieslekcija „Mūzikas menedžments. Katrīnas Dimantas pieredzes stāsts” ATCELTA!. 17.03.2020.....

ERASMUS 2019/2020

20.02.2020.

PIESAKIES Erasmus+ mobilitātei. Erasmus+ ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku apmaiņas programmām, kas veicina sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, kā arī augstākās...

STUDĒJOŠO KONFERENCE

22.10.2019.

ATCELTA!. Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un...

STUDIJU AKTIVITĀTES APRĪLI

19.02.2020.

21.04.2020.. Mācību ekskursija uz Bite Latvija.  .

STUDIJU AKTIVITĀTES MAIJĀ

19.02.2020.

16.05.2020.. Vieslekcija „Karšu maksājumu tehniskā realizācija E-komercijā”. 19.05.2020.. Vieslekcija „Nacionālo simbolu lietošana pasākumos”. 23.05.2020.....

PASĀKUMS BALDONĒ

05.02.2020.

Alberta koledžas studenti Baldonē sarīko svētkus maznodrošinātajiem bērniem. Arī šogad Alberta koledžas Studējošo pašpārvaldes pārstāvji - Anna, Evita, Iluta un...

Uzdot jautājumu