Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


ZINĀTNE UN PĒTNIECĪBA

Alberta koledžas mērķis zinātnes un pētniecības attīstībā ir kļūt par līderi Latvijas koledžu vidū zinātnes un pētniecības attīstības jomā, maksimāli pietuvinoties augstskolu līmenim.

Alberta koledžas zinātniskās un pētnieciskās darbības attīstības stratēģija 2014. – 2018. gadam sadalīta četrās daļās: kvalitāte, cilvēkresursi, ietekme un resursi. Stratēģija nosaka sekojošus uzdevumus:

 • Piesaistīt pētniekus un zinātniekus;
 •  Veicināt un atbalstīt koledžas mācībspēku pētnieciskās un zinātniskās aktivitātes;
 • Veicināt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un zinātniskām institūcijām kopīgu pētījumu un projektu izstrādei;
 • Veicināt sadarbību ar darba devējiem, Latvijas organizācijām un uzņēmumiem darba tirgum aktuālo pētījumu veikšanai;
 • Regulāri organizēt praktisko konferenci (darba devēji studentiem) un studējošo konferenci (studenti darba devējiem), kā arī zinātnisko konferenci;
 • Izdot ikgadējus pētījumu un zinātnisko darbu krājumus, konferenču tēžu/publikāciju krājumus un/vai žurnālu;
 • Nodrošināt publicitāti par pētnieciskām un zinātniskām aktivitātēm, veicinot koledžas kā zinātniskā un pētnieciskā instrumenta atpazīstamību.

PĒTNIECĪBAS VIRZIENI

STUDIJU VIRZIENS "VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANA":

Studiju programma “Iestāžu darba organizācija un vadība”, specializācija “Personāla darba organizācija” (plānotās izmaiņas – Cilvēkresursu vadība, bez specializācijas):

 • Personāla adaptācijas problēmas un risinājumi
 • Vērtību pieeja personāla vadībā
 • Personāla darba organizācija starpkulturālā vidē
 • Personāla vadības izaicinājumi organizācijas pārmaiņu laikā


Studiju programma “Uzņēmējdarbība”, specializācija “Mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija” (plānotās izmaiņas – Uzņēmējdarbības vadība):

 • Ekonomikas izaicinājumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
 • Ārējās un iekšējās vides mijiedarbība ar uzņēmuma darbības efektivitāti
 • Mazo uzņēmumu priekšrocības piesātinātā tirgū


Studiju programma “Uzņēmējdarbība”, specializācija “Grāmatvedība un nodokļi (plānotās izmaiņas – Grāmatvedība)”

 • Nodokļu ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību
 • Debitoru parādu vadīšanas politikas ietekme uz uzņēmuma darbības rezultātiem
 • Grāmatvedības organizācijas problēmas un risinājumi mazā uzņēmumā


Studiju programma “Izklaides industrijas vadība un producēšana” (plānotās izmaiņas – Pasākumu producēšana):

 • Pasākumu organizēšanas tendences
 • Multimediju un interaktīvo mediju pielietojuma iespējas pasākumu organizēšanā
 • Pasākumu mārketinga pielietojums organizācijas darbībā

Studiju programma “Mārketings un tā inovācijas” (plānotās izmaiņas – Digitālais mārketings):
 • Digitālā mārketinga tendences
 • Satura mārketinga attīstības iespējas organizācijā
 • Influenceru mārketinga pielietojuma iespējas organizācijas mārketinga darbībā
 • Pārdošanas veicināšanas metožu pielietojums organizācijas mārketinga stratēģijā

Studiju programma “Datorspēļu izstrāde un attīstība”

 • Latvijas datorspēļu industrijas attīstības perspektīvas

 


STUDIJU VIRZIENS “INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNES”:

Studiju programma “Sabiedriskās attiecības”:

 • Sabiedrisko attiecību izpratne un tendences sabiedrībā
 • Integrētās mārketinga komunikācijas pielietojums sabiedrisko attiecību speciālista darbā
 • Influenceru iesaiste zīmola komunikācijā
 • Digitālā komunikācija sabiedrisko attiecību darbāSTUDIJU VIRZIENS “TIESĪBU ZINĀTNE”:

Studiju programma “Komercdarījumu tiesiskais regulējums” (plānotās izmaiņas – Komercdarījumu tiesiskais regulējums):

 • Reklāmas jomas tiesiskais regulējums, pārkāpumi un atbildība
 • Patērētāja tiesiskā aizsardzība komercdarbībā
 • Organizāciju dokumentu noformēšanas analīze un paraugu izstrāde
 • Citas valsts komercdarbības tiesiskā regulējuma analīze

 


STUDIJU VIRZIENS “INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS, DATORTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKĀCIJAS, DATORVADĪBA UN DATORZINĀTNE”:

Studiju programma “Informācijas tehnoloģijas”:

 • Informācijas tehnoloģiju rīku izmantošana uzņēmumu iekšējās kontroles sistēmā
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošana biznesa problēmu risināšanā
 • Informācijas tehnoloģiju industrijas attīstības perspektīvas Latvijā

MAINĪTS DARBALAIKS

18.03.2020.

Sakarā ar valsts ārkārtas situāciju esam veiksmīgi diennakts laikā pārorientējušies uz studiju procesa nodrošināšanu e-vidē. Mums ir liels prieks, ka AK ir tik profesionāli...

PĀREJA UZ E-VIDI

14.03.2020.

Alberta koledža diennakts laikā spējusi pilnībā pāriet uz e-studiju formātu. Alberta koledža jau nākamajā dienā pēc ārkārtas stāvokļa ieviešanas valstī ir gatava pilnībā nodrošināt...

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

12.03.2020.

Cien. studējošie!. Alberta koledža ir gatava turpināt nodrošināt studiju procesu, izmantojot e-studiju vides iespējas.. Jau no 13. marta visas klātienes lekcijas tiek nodrošinātas...

STUDIJU AKTIVITĀTES MARTĀ

19.02.2020.

07.03.2020.. Vieslekcija „Grāmatvedības sistēmas Latvijā”. 14.03.2020.. Vieslekcija „Mūzikas menedžments. Katrīnas Dimantas pieredzes stāsts” ATCELTA!. 17.03.2020.....

ERASMUS 2019/2020

20.02.2020.

PIESAKIES Erasmus+ mobilitātei. Erasmus+ ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku apmaiņas programmām, kas veicina sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, kā arī augstākās...

STUDĒJOŠO KONFERENCE

22.10.2019.

ATCELTA!. Alberta koledža un Ekonomikas un kultūras augstskola ielūdz uz studējošo starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un...

STUDIJU AKTIVITĀTES APRĪLI

19.02.2020.

21.04.2020.. Mācību ekskursija uz Bite Latvija.  .

STUDIJU AKTIVITĀTES MAIJĀ

19.02.2020.

16.05.2020.. Vieslekcija „Karšu maksājumu tehniskā realizācija E-komercijā”. 19.05.2020.. Vieslekcija „Nacionālo simbolu lietošana pasākumos”. 23.05.2020.....

PASĀKUMS BALDONĒ

05.02.2020.

Alberta koledžas studenti Baldonē sarīko svētkus maznodrošinātajiem bērniem. Arī šogad Alberta koledžas Studējošo pašpārvaldes pārstāvji - Anna, Evita, Iluta un...

Uzdot jautājumu