Jūsu e-pasta adrese


Parole (Jūsu līguma Nr.)


IZKLAIDES INDUSTRIJAS VADĪBA UN PRODUCĒŠANA

 

Studiju programma: Izklaides industrijas vadība un producēšana
Programmas apjoms: 80 kredītpunkti

Piešķiramā kvalifikācija: Kultūras menedžeris

Akreditācija: Studiju programmas un studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana”, saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, akreditēts līdz 2020. gada 31. decembrim

Alberta koledža aicina talantīgus cilvēkus ar aktīvu dzīves pozīciju apgūt kultūras menedžera specialitāti. Ja Tavs sapnis ir saistīt savu dzīvi ar kultūru un producēšanu, tad šī programma ir domāta tieši Tev!

Programmas apraksts


Jau studiju laikā studentiem, sadarbojoties ar radošo nozaru profesionāļiem, ir iespēja atrast sev piemērotāko izklaides industrijas jomu un veidot projektu, ko ir iespējams realizēt dzīvē.
Radošas tikšanās ar slaveniem dažādu nozaru profesionāļiem, kā arī piedalīšanās radošajās darbnīcās u.c. - tā ir iespēja studentiem mācīties no viņu panākumiem, kā arī attīstīt savus talantus.


Kur varēs strādāt?


Darbs izklaides industrijā ir ļoti radošs: koncertu, festivālu, izstāžu un dažādu izklaides un lietišķu pasākumu organizēšana, mūzikas klubu, kino un televīzijas projektu producēšana, TV raidījumu veidošana - tie ir tikai daži piemēri, kur koledžas absolvents varēs realizēt savus talantus.


Kur varēs turpināt studijas?


Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā. Ja studijas ārzemēs vienmēr ir bijušas sapnis, tad šī ir iespēja to piepildīt, pēc studijām koledžā turpinot mācības kādā no Lielbritānijas augstskolām. Vairāk informācijas sadaļā Absolventu iespējas.


Kas ir vajadzīgs, lai uzsāktu studijas?

 

  • Vēlme mācīties un pašattīstīties, atrast jaunus draugus un kontaktus, iesaistīties aktīvā studentu dzīvē ar konferencēm, lietišķām spēlēm, diskusijām, mācību ekskursijām un neformālām tikšanās reizēm ārpus studijām
  • Interese par kultūras nozari un izklaides industrijas pasākumu organizēšanu
  • Sekmīgi apgūta vidējā izglītība. Nepieciešamo dokumentu sarakstu skatieties sadaļā Uzņemšanas noteikumi

Kas ir ietverts studiju programmā?


Radošo industriju attīstība kā prioritāte ir iekļauta Latvijas stratēģijā līdz 2030. gadam. Šī Alberta koledžas studiju programma dos Tev iespēju apgūt kultūras menedžera profesiju pie labākajiem teorētisko un praktisko zināšanu speciālistiem Latvijā, lai Tu nākotnē varētu veidot svarīgākos un skaistākos Latvijas notikumos.

Studiju programma sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu apguves. Lekcijas un semināri sniedz studentam teorētisko ietvaru, savukārt divas prakses dod iespēju pielietot iegūtās zināšanas konkrētā darba vietā, tajā skaitā strādājot Latvijā labākajās filmu studijās, televīzijas kanālos, mūzikas ierakstu studijās, pasākumu aģentūrās, sporta organizācijās u.c. Apmācību laikā lekcijas, vieslekcijas un radošās darbnīcas vada Latvijas vadošie speciālisti producēšanā, kino un televīzijas režisori, sporta nozares pārstāvji u.c. Viņu vidū ir: Valdis Pavlovskis, vairāku Latvijas pasākumu producents un režisors, Renāte Cāne, filmu režisore un pasākumu producente, Aija Erta, Pjēra de Kubertēna Fonda vadītāja, olimpiskā vēsturniece un citi. Studiju beigās studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš var tikt izmantots praksē.


Apmeklētākās vieslekcijas, mācību ekskursijas un radošās darbnīcas:


Vieslekcijas ar filmu producentiem un režisoriem Andreju Ēķi un Juri Pošku, blogeri Kristapu Skuteli, mūziķi Goran Gora, filmu skatīšanās, ekskursijas uz Rīgas Kinostudiju, Ģertrūdes ielas teātri, Andrejostas radošo industriju inkubatoru, dažādiem muzejiem, tikšanās ar Kultūras ministri, aģentūras DDB projektu vadītāja Arņa Jēkabsona radošā darbnīca un nakts radošā darbnīca “Alberta ekspresis”.


Interesantākie studentu projekti un citas aktivitātes:

  • Studējošo īsfilmu festivāls „Tumša bilde”
  • Studentu pētījums "Sporta nozares darba tirgus" aptaujājot vairāk nekā 50 nozares uzņēmumu un organizāciju pārstāvju
  • Studente Kristiāna Zvezdiņa, strādājot komandā ar citu Latvijas augstskolu studentiem, izstrādāja prototipu cikloplellei Coo-Coo. Lellei ir iebūvēta kamera acs vietā, kas bērniem ļautu apgūt pirmās filmēšanas prasmes un pieaugušajiem - iepazīt pasauli, kā to redz bērni. Šis prototips tika izstrādāts EYECAM projekta ietvaros, kura iniciators ir TV kanāls un īsfilmu producēšanas uzņēmums ARTV. Projekts notika „Demola Latvia„ ietvaros
  • Sadarbībā ar Baltcom „TV kanālu 24” - TV projekts „Jautrās ziņas”
  • Sadarbībā ar TV kanālu „Mūzikas video” – TV projekts „Veiksmes stāsti”
  • Sadarbībā ar TV kanālu LMK – Video klipu projekts

Studiju ilgums

Pilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi)

Dienas grupas
Nodarbības notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Nepilna laika studijas (studiju ilgums 2 gadi un 6 mēneši)

Vakara grupas = E-studijas klātienē
Video lekcijas tiešsaistē notiek darba dienās, laika periodā no plkst. 18.00 līdz 20.50 saskaņā ar nodarbību sarakstu

E- studijas klātienē – tās ir studijas Jums ērtā laikā un vietā

Sestdienas grupas
Nodarbības notiek katru sestdienu laika periodā no plkst. 09.00 līdz 18.00 saskaņā ar nodarbību sarakstu

Programmas struktūra

Obligātie studiju kursi (profesionālie priekšmeti):

Radošo industriju pamati
Pasākumu producēšanas pamati
Kultūras politikas pamatprincipi
Kultūras un mākslas vēsture
Retorika un prezentēšanas prasmes
Kino nozares pamati
Lietišķā etiķete
Mūzikas nozares pamati
Personāla vadība
Kultūras tūrisms
Projektu vadība
Sporta nozares pamati
Kultūras menedžments
Sociālo pētījumu metodes
Pasākumu vizuālā noformēšana
Pasākumu scenārijs un režija
Lietišķā saskarsme un profesionālā ētika

 

Vispārizglītojošie studiju kursi (nepieciešami augstākās izglītības iegūšanai):

Ievads specialitātē
Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Tirgzinības
Lietišķā saskarsme un uzņēmējdarbības ētika
Lietišķā informātika
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana
Profesionālā svešvaloda
Darba, vides un civilā aizsardzība
Mārketinga komunikācija


Izvēles studiju kursi

Televīzijas nozares pamati
Datorgrafikas pamati
Sporta pasākumu organizēšana
Sabiedrisko attiecību pamati


Prakse: Alberta koledžai ir liela sadarbības partneru bāze, un nepieciešamības gadījumā koledža palīdz prakses vietas meklēšanā. Līdz šim studiju prakses ietvaros studenti ir darbojušies tādos uzņēmumos vai projektos kā Latvijas Televīzija, SIA “Showbox”, Kuldīgas Kultūras centrs, Alsungas kultūras nams, GACHO koncertu organizēšana, Eirovīzijas atlases konkurss, Jura Podnieka studija, pasākumu aģentūra “Svētku fabrika”, Latvijas Ūdens motorsporta federācija un citos.


Kvalifikācijas darbs: Alberta koledža rekomendē izmantot koledžas mācībspēku potenciālu, saņemt speciālistu bezmaksas konsultācijas un sagatavot reālu projektu, piemēram, kino vai televīzijas projekta producēšana, koncerta organizēšana, visa veida pasākumu producēšana, sporta pasākumu organizēšana un daudzi citi.
Profesiju standarti pieejami šeit

Komanda


Studiju programmas direktore


Marta Kontiņa, iegūti bakalaura grādi Mūzikā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Humanitārajās zinātnēs specialitātē Starpkultūru sakari Latvija- Spānija Latvijas Kultūras akadēmijā, kā arī Banku augstskolā iegūts maģistra grāds Biznesa administrācijā specialitātē Uzņēmumu vadīšana Radošajās industrijās. Darba pieredze: Vairāk kā 10 gadu pieredze radošo industriju projektu vadībā un mārketingā, strādājot Jura Podnieka studijā, Limbažu novada pašvaldībā, Filadelfijas Šekspīra teātrī (ASV), COMCAST TV (ASV) u.c., kā arī realizējot neatkarīgus projektus sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Dānijā, festivālu Rīgas Ritmi, Piena Svētkiem, dažādiem Latvijas un ārvalstu māksliniekiem u.c.


Vadošie mācībspēki


Renāte Cāne (studiju kursi: Pasākumu producēšanas pamati), doktora grāds komunikācijas zinātnē. Darba pieredze: montāžas režisore un dokumentālā kino režisore Rīgas kinostudijā un citās filmu studijās, producente, scenāriste un režisore dažādos TV projektos. Praktizējoša konsultante mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos. Kopš 1995 organizē, režisē un producē dažādus pasākumus, kā: konferences, iestāžu jubilejas svinības, sporta svētki, semināri, simpoziji, prezentācijas, pirmizrādes, preses konferences, mākslas darbinieku radošie vakari u.c. Uzrakstījusi disertāciju par Latvijas dokumentālā kino komunikāciju ar sabiedrību.


Valdis Pavlovskis (studiju kursi: Pasākuma scenārijs un režija, Pasākumu vizuālā noformēšana), teātra un kino režisors. Daudzu pasākumu producents un režisors, kuru starpā ir “Muzikālā banka”, “Līgo Latvija”, Jūras svētki Ventspilī, Jāņa Petera jubilejas pasākums un daudzi citi. Strādā arī kā Leļļu teātra režisors, bērnu lugu dramaturgs un scenāriju autors.


Aija Erta (studiju kursi: Sporta nozares pamati), vēsturniece. Darba pieredze: Pjēra de Kubertēna fonda vadītāja, Latvijas Sieviešu sporta savienības ģenerālsekretāre, bijusi Olimpiskā muzeja direktore, Latvijas Olimpiskās komitejas Olimpisko izglītības un informācijas programmu vadītāja, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas un Latvijas Treneru tālākizglītības centra lektore. Ir piedalījusies starptautiskos sporta un olimpiskos kongresos, sanāksmēs un semināros dažādās  pasaules valstīs – Grieķijā, Francijā, Šveicē, Ķīnā, Zviedrijā, Ungārijā, Horvātijā, Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Igaunijā, Lietuvā u.c. Kopš 1993. gada aktīvi piedalās Starptautiskās Olimpiskās komitejas, Starptautiskâs Olimpiskās akadēmijas un Pasaules sporta vēsturnieku asociācijas darbā.


Vieslektori:


Koledža sadarbojas ar izklaides nozares profesionāļiem, kuri regulāri viesojas koledžā ar vieslekcijām. Tāpat katru semestri tiek rīkotas Zvaigžņu lekcijas, kurās savā pieredzē dalās ievērojami radošo industriju pārstāvji, piemēram, Kaspars Upacieris, Juris Millers, Jānis Palkavnieks un citi.

Ar visiem Alberta koledžas mācībspēkiem aicinām iepazīties sadaļā Mācībspēki.

DARBA LAIKS 21. UN 22.02.

18.02.2020.

Mainīts darba laiks 21.02. un 22.02.. Informējam, ka ir plānotas AK darba laika izmaiņas:. 21.02.2020. 10:00 - 13:30 22.02.2020. 10:30 - 17:30 . Uz tikšanos AK svinīgajā izlaidumā...

STUDIJU AKTIVITĀTES MARTĀ

19.02.2020.

17.03.2020.. Vieslekcija „Piedzīvojumi kolektīvam”. .

STUDIJU AKTIVITĀTES APRĪLI

19.02.2020.

21.04.2020.. Mācību ekskursija uz Bite Latvija.  .

STUDIJU AKTIVITĀTES MAIJĀ

19.02.2020.

19.05.2020.. Vieslekcija „Nacionālo simbolu lietošana pasākumos”. 23.05.2020.. Vieslekcija „HR procesu automatizācija”.  .

PASĀKUMS BALDONĒ

05.02.2020.

Alberta koledžas studenti Baldonē sarīko svētkus maznodrošinātajiem bērniem. Arī šogad Alberta koledžas Studējošo pašpārvaldes pārstāvji - Anna, Evita, Iluta un...

STUDIJU AKTIVITĀTES FEBRUĀRĪ

21.01.2020.

15.02.2020.. Vieslekcija „Mērķu definēšana personīgās un uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšanai” .

MĀRKETINGA VIRZIENS

16.01.2020.

Studiju programma “Mārketings un tā inovācijas” iekļauta studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”. Pēc Alberta koledžas...

APSVEIKUMS SVĒTKOS

17.11.2019.

Alberta koledža sveic savus studentus, mācībspēkus, absolventus un visus sadarbības partnerus Valsts svētkos!.

ZIEMASSVĒTKU BALLE

08.11.2019.

Studentu pašpārvalde aicina uz Ziemassvētku ballīti!. Alberta koledžas Studentu pašpārvalde aicina ikvienu atpūsties un izballēties gribošu koledžas studentu pievienoties...

Uzdot jautājumu